Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr IV/46/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/46/2018

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 grudnia 2018 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2019 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 994 z póź. zmianami) oraz § 47 ust. 4 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się plan pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do uchwały IV/46/2018
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2018 r.

 

 

Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2019 rok

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

 

1.

 Styczeń

 1. Praca  nad projektem Statutu Gminy Rogoźno.
 2. Realizacja usług w zakresie oświetlenia  dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoźna

 

2.

 Luty

 1.  Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji: I część  w Kopaszynie II część w UM

 Burmistrz Rogoźna

 

3.

 Marzec

 1. Omówienie stanu dróg w Gminie Rogoźno i informacja o realizacji i drogi S11 i budowy obwodnicy Rogoźna.
 2. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji w UM

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Dyrektor GDDKiA w Poznaniu Dyrektor WZDW w Poznaniu Dyrektor ZDP w Obornikach Burmistrz Rogoźna

 

4.

 Kwiecień

 1. Wizytacja Ośrodka Rekreacyjnego w Rogoźnie.
 2.  Omówienie sprawozdań z  działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, CUW, RCK.
 3. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji (wspólne) w ośrodku.

Dyrektor RCK

Kierownik GOPS

Dyrektor ZAMK

Dyrektor CUW

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

5.

 Maj

 1. Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych na terenie Gminy Rogoźno.
 2. Omówienie wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2018 rok –  absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.
 3. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

6.

 Czerwiec

 1. Informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoźna

Prezes Zarządu Sp. z.o.o „Aquabellis”

Prezes Zarządu Sp. z.o.o „Megawat”

 

8.

 Sierpień

 1. Funkcjonowanie Państwowej i Ochotniczej Straży  Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno.
 2. Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie  Gminy Rogoźno. 
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoźna

Komendant Powiatowy PSP w Obornikach

Prezes Zarządu OSP Oddziału Miejsko-Gminnego w Rogoźnie

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie

Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie

 

9.

 Wrzesień

 1. Funkcjonowanie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno. Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie  Gminy Rogoźno. 
 2.  Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za  I półrocze 2019 roku.
 3. Informacja o działalności schroniska „Azorek”
 4. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

10.

 Październik

 1. Sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.
 2. Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2019 rok.
 3.  Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoźna

Inspektor ODR w Obornikach

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Obornikach

Pozostałe podmioty związane z rolnictwem

 

11.

 Listopad

 1. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2020  rok
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

12.

 Grudzień

 1. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2020  rok.
 2. Ustalenie  planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej  na 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Przewodniczący KGFiR

 

           

 

 

 

 


 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, komisie podlegają radzie gminy, przedkładają iei plan pracy i sprawozdania z działalności.

Zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika nr 5  Statutu Gminy Rogoźno, komisje działają zgodnie z rocznym planem zatwierdzonym przez radę.

Projekty rocznych planów pracy komisji Rady Gminy zostały opracowane przez poszczególne komisje Rady.

 

drukuj pobierz pdf