Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 33/2010 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 września 2010 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie.

Protokół nr 33/2010
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 września 2010 roku o godz. 16.00 w sali
nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności.

Radna R. Tomaszewska oraz radna L. Kolanowska brały udział w posiedzeniu do godz. 17.00.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3.       Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał oraz pozostałych materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

4.       Wolne głosy i wnioski.

5.       Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie było uwag.

 

Protokół z 32 posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

Następnie przystąpiono do omawiania ładu i porządku gminie.

Sprawozdanie Straży Miejskiej w Rogoźnie z działań dotyczących ładu i porządku w Gminie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o pozimowe oczyszczanie ulic.

Komendant Straży Miejskiej J. Stępień wyjaśnił, że są pewne problemy z firmą „Promyk”, która rozpoczęła swą działalność w miesiącu kwietniu. W I kwartale odbyło się spotkanie z Burmistrzem i właścicielem tej firmy, w czerwcu i w lipcu ponownie. Niebawem będzie kolejne spotkanie. Chodziło głównie o jakość wykonywanych przez nich usług i z dniem 6 września wypowiedziano umowę. Na dzień dzisiejszy został ogłoszony kolejny przetarg. Dodał, że w miesiącu lipcu były już problemy z potwierdzeniem raportów oczyszczania ulic.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, jak w tej chwili wygląda kwestia oczyszczania miasta?

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że od września nikt ręcznie nie sprząta miasta. Nadal odbywa się tylko sprzątanie mechaniczne.

Radny R. Szuberski zapytał o ilość mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

Komendant Straży Miejskiej stwierdził, że 90 % wszystkich mandatów stanowią mandaty porządkowe, które głównie dotyczą szamb albo śmieci.

Radny R. Szuberski zwrócił uwagę, że mandaty wystawiane przez Policję zasilają budżet państwa, a te nakładane przez Straż Miejską są przekazywane Gminie. Zapytał, czy jakiś wniosek został skierowany do sądu grodzkiego? Ilu mieszkańców nadal nie jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej? Jakie działania w tym zakresie podjęła Straż Miejska? Dodał, że mieszkańcy zgłaszają mu problem braku możliwości dodzwonienia się do Straży Miejskiej, po godz. 16.00.

Komendant Straży Miejskiej  wyjaśnił, że służbowy telefon komórkowy ma włączony 24h/dobę i często na niego ludzie dzwonią, nawet późno w nocy. Dodał, że być może osoby, które nie mogły się dodzwonić telefonowały na telefon stacjonarny. Odnośnie podłączeń do kanalizacji, to jest 40 studni fizycznie nie podłączonych. Robiono weryfikacje i np. jest studnia  i dom jest fizycznie do niej podłączony, wszyscy mieszkańcy też, a kiosk ma swój licznik, a nie ma odpływu. Figuruje to jako niepodłączona studnia i trzeba to wszystko zweryfikować. Ponadto mówi się, że są tylko 2 przydomowe oczyszczalnie, a tak naprawdę 2 znajdują się na ul. Wójtostwo, 3 na ul. Słonecznej, 1 na ul. Nowej, 2 na ul. Boguniewskiej. Dodał, że wszystko ma wypisane i weryfikuje to z Panem Dulko. Również pawilony naprzeciw TESCO fizycznie nigdy nie będą podłączone, a figurują na liście nadal, ponieważ nie ma tam studni. Ponadto został skierowany wniosek do sądu grodzkiego i bez konieczności udziału Straży Miejskiej, został on rozpatrzony pozytywnie.

Radny R. Szuberski zapytał, ile było interwencji porządkowych?

Komendant Straży Miejskiej  odpowiedział, że w tygodniu jest ich ok. 8 i dotyczą głównie psów, zadymieniem.

Radny R. Szuberski zapytał, ile psów odwieziono do schroniska?

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że na dzień dzisiejszy 63 psy, były jeszcze 2 uśpienia i 1 topielec.

Radny Z. Hinz zapytał o prawdziwość informacji o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości na Placu Powstańców Wielkopolskich.

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że zgłosili się pewni panowie zainteresowani kupnem i miało się odbyć spotkanie z właścicielem, ale nie wie, czy doszło ono do skutku. Przyznał, że ten temat jest trudny.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zwrócił uwagę na lokalizację pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że znajdują się one w bardzo wyeksponowanych miejscach i stanowią nieciekawy element krajobrazu. Najmniej odpowiednim miejscem jest stawianie ich zaraz przy drodze, np. na Pl. Powstańców Wlkp., na Pl. K. Marcinkowskiego.

Komendant Straży Miejskiej poprosił, aby wskazać gdzie mają one stać, bo nie ma problemu z ich przeniesieniem.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że należałoby zweryfikować te miejsca, ponieważ obecne usytuowanie nie jest najlepsze.

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że nie ma problemu z ich przestawieniem, tylko należy wskazać, gdzie mają one się znajdować.

Radny Z. Hinz poruszył problem systematycznego opróżniania koszy. Zapytał, kto odpowiada za terminowość wywozu śmieci?

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że ta usługa wykonywana jest na zgłoszenie gratisowo.

Radny Z. Hinz zapytał, kto daje taki sygnał?

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że Straż Miejska.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę, że cześć nowych chodników zaczyna zarastać zielskiem. Stwierdził, że mieszkańcy wsi powinni zadbać o ich estetykę.

Komendant Straży Miejskiej przyznał, że np. jadąc Garbatką, czy też w Pruścach chodniki są dość mocno zarośnięte. Dodał, że ma środki chemiczne, ale nie zdążył tego zrobić.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że powinno się spryskać te tereny, ponieważ nikt z mieszkańców tego nie będzie robił. Zapytała, czy Straż Miejska jest od oprysków?

Komendant Straży Miejskiej stwierdził, że Straż Miejska jest właściwie od wszystkiego.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że tak nie powinno być, żeby przy ilości obowiązków Straży Miejskiej, zajmować miałaby się jeszcze opryskami.

Radny M. Kuszak powiedział, że pracownicy interwencyjni są od oprysków, a Straż w jakiś sposób koordynuje to.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że Straż Miejska ma zupełnie inne zadania niż koordynowanie pracowników przy opryskiwaniu.

Radny R. Szuberski zapytał, czy były przeprowadzone kontrole w zakresie wychowania w trzeźwości razem z GKRPA?

Komendant Straży Miejskiej potwierdził.

Radny R. Szuberski zapytał o ilość umów podpisanych z Panem H. Siwińskim, ilość wywiezionych śmieci itd.?

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że informacje o ilości wywiezionych szamb, pojemników przekazywane są co miesiąc do Urzędu, zgodnie z uchwałą „śmieciową” oraz ustawą o ochronie środowiska.

Radna R. Tomaszewska zwróciła uwagę na dużą ilość „dzikich” wysypisk śmieci.

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że jeśli zauważą śmieci w lesie to je sprzątają,, w miarę możliwość od razu. Przyznał, że poprawiło się pod względem ilości wyrzucanych śmieci. Kiedyś było ich znacznie więcej.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że w jednym z punktów uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, jest mowa o tym, że można dofinansować prace konserwatorskie, pod warunkiem spełnienia kilku kryteriów m.in. że obiekt musi być dostępny publicznie. Stwierdził, że może należałoby się zastanowić nad zmianą tej uchwały, polegającą na wykreśleniu zapisu dotyczącego tylko obiektów użyteczności publicznej. Dodał, że na terenie Gminy Rogoźno jest kilka budynków, których odnowienie elewacji, polepszyłoby wygląd i estetykę  miasta.

Radny R. Szuberski powiedział, że taki pomysł jest bardzo dobry i nic nie stoi na przeszkodzie, aby go zrealizować jeszcze w tej kadencji.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że nie byłyby to duże kwoty, ale byłyby one zachętą do działań. Dodał, że np. w Wałczu w ten sposób odrestaurowano cały rynek. Można również zachęcić do odnawiania elewacji poprzez np. umorzenie podatków. Nadmienił, że jednym z elementów poprawy wyglądu miasta jest np. konkurs „Mój piękny dom”. Z roku na rok chętnych na pewno będzie więcej.

 

Następnie przystąpiono od omawiania projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny Z. Hinz zapytał, czy nie można ogłosić przetargu?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że nie.

Radny Z. Hinz stwierdził, że gdyby można byłoby ogłosić przetarg Gmina dostałaby większe pieniądze ze sprzedaży.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że ustawa daje użytkownikom wieczystym prawo do wystąpienia z takim wnioskiem, a właściwie roszczeniem.

Radny Z. Hinz zapytał o wycenę nieruchomości.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że jest ok. 40.000 zł dopłaty do nabycia prawa własności, czyli dopłata różnicy pomiędzy wartością nieruchomości, która została wyceniona, a niewykorzystanym prawem użytkowania wieczystego, które pozostało do zrealizowania. Rzeczoznawca musi określić wtedy, ile za pozostałe lata trzeba dopłacić. W tym wypadku różnica wyniesie około 40.000 zł.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy jeśli Rada nie podejmie takiej uchwały, to dalej będzie funkcjonowało wieczyste użytkowanie?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ stwierdził, że nie bardzo wie co wtedy. Z jednej strony ta osoba ma dość silne roszczeniowe prawo w przepisach. Projekt uchwały nawiązuje do uchwały o zasadach gospodarowania nieruchomościami w Gminie Rogoźno, gdzie ustalono poprzeczkę samodzielnej decyzji o zbyciu nieruchomości do 10.000 zł, gdzie powyżej tej wartości Burmistrz musi zasięgnąć opinii Rady. Dodał, że nie wie jak by się sprawa potoczyła, gdyby Rada takiej uchwały nie podjęła. Być może ta osoba wystąpiłaby do sądu, aby wyegzekwować swoje prawo.

Radny Z. Hinz poprosił o zasięgnięcie opinii radcy prawnego w tej kwestii.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ wyjaśnił, że ogólnie konstrukcja jest taka, że w drodze umowy cywilnoprawnej nabywa się prawo własności budynków, zabudowań, urządzeń oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów, czyli budynki są ewidentnie jego własnością, bez względu na to, czy to użytkowanie wieczyste będzie w dalszym ciągu funkcjonowało czy nie. Sama instytucja użytkowania wieczystego jest o tyle ułomna, że zakończenie nawet tego okresu stawia właściciela gruntu w niekorzystnej sytuacji, ponieważ po zakończeniu okresu użytkowania wieczystego nieruchomość można sprzedać osobie, która ma tam jakieś zabudowania, albo wypłacić zadośćuczynienie pieniężne za zabudowania, które znajdują się na gruncie, bądź też zawarcie kolejnej umowy użytkowania wieczystego.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy jest prawna możliwość rozwiązania umowy wieczystego użytkowania?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że ustawa przewiduje możliwość zerwania umowy wieczystego użytkowania, ale wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Umowy użytkowania wieczystego zawierane były na określony cel i w razie jego nierealizowania wypowiadano umowy.

 

Następnie przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag  nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLVIII/335/2009 Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok – projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny Z. Hinz zapytał, dlaczego zmniejszono wydatki dla niepublicznego Gimnazjum?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zaplanowano utworzenie 2 oddziałów od września, a ostatecznie powstał 1 oddział.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał na co zostaną przeznaczone środki na usługi remontowe w dziale szkoły podstawowe?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w związku z remontem dachu w SP nr 2 naruszono konstrukcję komina i wymaga on umocnienia.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał na co zostaną przeznaczone środki na usługi remontowe w dziale przedszkola?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podczas remontu w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie wynikły inne, dodatkowe prace, wcześniej nie ujęte w kosztorysie. Nadmieniła, że do WPI na lata 2011-2014 wprowadzono kwoty na budowę ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej i dotyczą one tylko udziału własnego. Co do prognozy finansowej, to konieczne było podwyższenie dochodów. Dodała, że niedługo przyznane ulgi na mocy uchwały o pomocy de minimis u niektórych podatników zaczynają wygasać. Więc środków będzie trochę więcej, ale nie tyle  ile potrzeba w poszczególnych latach. Wniosek na budowę ul. Nowej, Seminarialnej i Długiej jest już prawie gotowy, dlatego Pani Burmistrz podała kwoty jakie muszą być i ujęto je w budżecie.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 4 – wolne głosy i wnioski.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że Komisja nie zapoznała się jeszcze z informacją o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że temat ten jest w porządku obrad sesji, która odbędzie się za 2 dni i wtedy będzie omawiany ten temat.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że ks. J. Andrzejewski z Parafii w Parkowie prosił, aby podziękować radnym za wsparcie umożliwiające prace konserwatorskie w Kościele w Wełnie.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17.40.

Rogoźno, dnia 12 października 2010r.

Protokół sporządziła: Adriana Potocka

 

 

 

drukuj pobierz pdf