Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LX/588/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2409/3 i 2198/9, położonej w obrębie ROGOŹNO, m. Rogoźno, w trybie przetargowym

UCHWAŁA NR LX/588/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2409/3 i 2198/9, położonej w obrębie ROGOŹNO, m. Rogoźno, w trybie przetargowym

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) art.13 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), w związku z §4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym działek gruntu oznaczonych ewidencyjnie nr: 2409/3 o pow.0,1398ha i 2198/9 o pow.0,1244ha, położonych w obrębie ROGOŹNO, m. Rogoźno, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00042092/0.Sprzedaż ww. działek nastąpi w jednym kompleksie.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LX/588/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2409/3 i 2198/9, położonej w obrębie ROGOŹNO, m. Rogoźno, w trybie przetargowym

 

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę wynoszącą 10.000,00zł. Przeznaczone do sprzedaży działki stanowią własność Gminy Rogoźno.

W oparciu o postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej uchwalonego Uchwałą Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 29.06.2007 r., Nr 98, poz.2406) ww. działki gruntu położone są na obszarze oznaczonym symbolem 75MNr o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej.

Łączna wartość przewidzianych do sprzedaży działek przewyższa kwotę 10.000,00zł, w nawiązaniu do powyższego podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf