Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 27/2009 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 16 czerwca 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 27/2009
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 16 czerwca 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Ponadto w obradach udział wzięli: Sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska, Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Tadeusz Zygmunt, inspektor Renata Bukowska oraz Prezes „Aquabellis” Sp. z o.o. Wojciech Dulko.

 

 

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zaproponował, aby pkt.4 było przedstawienie przez Naczelnika OSP sytuacji związanej z obsadą samochodów strażackich.

Porządek z autopoprawką został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

 

Protokół z 25 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

 

Protokół z 26 posiedzenia Komisji został przyjęty 6 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 7 radnych.

 

Naczelnik OSP M. Zieliński poinformował, że w godzinach 5 -17 zdarzają się problemy z wyjazdem, a w dniu wczorajszym jednostka nie wyjechała na alarm, bo nie było ludzi. Największy problem jest z kierowcami. Kilkanaście razy zdarzało się iż, to ford ratował całą sytuację m.in. podczas wypadku na Rudzie, gdzie zginęła młoda dziewczyna. Gdyby w wypadku było więcej osób poszkodowanych, to duży wóz nie mógłby wyjechać. Dodał, że straż boryka się z tym problemem od ponad roku. Wszyscy kierowcy z uprawnieniami na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, w ciągu dnia pracują. Dopiero po godzinie 17 lub 18 straż pożarna wyjeżdża w pełnej obsadzie na wypadki, pożary itd. większego problemu nie ma w weekendy. Kierowcy zazwyczaj są na miejscu. Brak kierowców od godzin wieczornych niedzieli, do piątku popołudnia. Nie można wziąć zwykłego kierowcy z ulicy z kat.B. Przepisy tego zabraniają. Tacy ludzie nie posiadają uprawnień na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, na operowanie drabiną, na obsługę specjalistycznego sprzętu. M. Zieliński zauważył, że należałoby zwiększyć etaty w Straży Pożarnej o minimum 2 etaty. Prawdopodobnie byliby oni pracownikami Urzędu Miasta i pełniliby dyżur od poniedziałku 5 rano, do piątku popołudnia. Dodał, że zdaje sobie sprawę z kosztów, ale na dzień dzisiejszy jest 3 konserwatorów i pewne koszty w tej chwili na nich ponoszone, by odeszły. Nadmienił, że obawia się sytuacji w której np. zapali się mieszkanie i ludzie nie zostaną uratowani, bo straż pożarna nie będzie mogła dotrzeć na miejsce,ze względu na brak kierowców.

Radny H. Janus poinformował, że popiera głos p. M. Zielińskiego, tym bardziej że Rogoźno ma dużo sprzętu. Dodał, że w innych jednostkach są przypadki w których na pożar wyjeżdżają kierowcy nielegalnie z kat. B. Nie ma osoby z uprawnieniami, a trzeba jechać.

M. Zieliński nadmienił, że grozi za to prokuratura. Nie będzie się liczyło to, że strażak chciał ratować czyjeś życie. Dodał, że jednostka niezależnie od miejsca zdarzenia ma na dojazd 6-7 minut. Obecność kierowcy na miejscu może przyspieszyć akcję o 2-3 minuty.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zaproponował, aby na następnej komisji Sekretarz Gminy przedstawiła, czy jest możliwość formalno – prawna, jakie byłyby koszty wprowadzenia kierowców do OSP. Być może jako Komisja radni złożyliby wniosek do Burmistrza Rogoźna w tej sprawie. Zapytał, czy jakakolwiek gmina rozwiązała w ten sposób swój problem?

M. Zieliński odpowiedział, że m.in. Wyrzysk, Budzyń mają 2 kierowców na etacie.

Wniosek o treści : „Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa zwraca się z prośbą o zbadanie sytuacji formalno – prawnej, z  możliwością zatrudnienia dwóch  kierowców, na stałe przy OSP Rogoźno” został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

 

 

Następnie Komisja zajęła się tematem: sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z zaawansowania inwestycji gminnych w roku 2009. Zapytał czy taka informacja została przygotowana na piśmie?

T. Zygmunt odpowiedział, że nie miał możliwości przygotowania na piśmie takiej informacji gdyż dowiedział o tym, że ma być obecny na Komisji 2 dni temu.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak poinformował, że informacja o takim punkcie na posiedzeniu została przekazana 9 czerwca.

Radny K. Lis przypomniał, że już dawno mówiono o tym, aby co 2 miesiące przygotowywać takie sprawozdanie na posiedzenie Komisji.

T. Zygmunt stwierdził, że być może Burmistrz wiedział o tym wcześniej, ale sam został poinformowany 2 dni wcześniej.

Wyjaśnił, że zadania:

1.       przebudowa drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i 2020P Karolewo – Ryczywół,

2.       budowa zatoczki przystankowej w m. Pruśce przy drodze powiatowej nr 2023P,

3.       budowa chodnika z zatoczką przystankową przy drodze powiatowej nr 2027P w m. Garbatka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną nr 272538P,

4.       remont chodnika na ul. W. Poznańskiej – kontynuacja do ul. Boguniewskiej,

5.       budowa parkingu w miejscowości Parkowo przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i 2038P,

dotyczą pomocy finansowej jaką Gmina Rogoźno udzieli Powiatowi Obornickiemu. Pieniądze na te cele jeszcze nie zostały przekazane, gdyż były uzgodnienia że Starostwo w momencie kiedy będzie potrzebowało pieniędzy na finansowanie tych przedsięwzięć, powiadomi o tym Gminę Rogoźno.

 

6.       budowa drogi nr 272513P Owieczki – Owieczki Małe do drogi 2025P(FOGR) – 22 maja br. otrzymano mapy oraz podkłady geodezyjne, które zostały przekazane projektantowi. Ma on termin na opracowanie dokumentacji do 31 lipca. Wg informacji, które posiada dokumentacja została zawieziona do Zakładu Uzgadniania Dokumentacji do Obornik.

Radny H. Janus zapytał jak długo trwa czas oczekiwania w ZUD?

T. Zygmunt stwierdził, że w tej chwili uzgodnienia trwają trochę dłużej kiedy pracował tam p. Walczak. Komisja zbiera się zdecydowanie rzadziej niż kiedyś. Trudno przewidzieć kiedy będzie najbliższe posiedzenie i kiedy będzie rozpatrywana przedmiotowa droga.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał od kogo zależy częstotliwość spotkań komisji?

T. Zygmunt powiedział, że nie wie od kogo to zależy. Wyraził przypuszczenie, że może od p. Pawlika. Dodał, że przedstawicielem na ZUD jest Zb. Wiese i mailowo zostaje poinformowany o terminie posiedzenia, zazwyczaj z jednodniowym wyprzedzeniem. Na ostatnim posiedzeniu, które miało miejsce 3 dni temu nie omawiano tematu związanego z drogą w Owieczkach.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak stwierdził, że właściwie zależy to od Starosty.

Radny H. Janus zapytał jak często zazwyczaj odbywają się posiedzenia?

T. Zygmunt poinformował, że przeważnie raz na miesiąc.

Radny K. Lis stwierdził, że na początku kadencji ustalony był harmonogram prac w związku z funduszami z FOGR. Co stało na przeszkodzie, aby zdobyć podkłady geodezyjne, przygotować się do tego zadania? Czy jest jakiś okres ważności podkładów geodezyjnych? Czy muszą być np. co pół roku aktualizowane? Posiadano wiedzę już 2 lata temu, że taki temat będzie realizowany, więc można było w ubiegłym roku przygotować choćby podkłady geodezyjne,a w tym zadanie realizować.

T. Zygmunt stwierdził, że mogło tak być gdyby w WPI przewidywałoby realizacje takiego przedsięwzięcia. Dopiero po zebraniu dofinansowania zostało przeznaczone w roku bieżącym. Dodał, że geodeta dostał zlecenie od razu dzień po wyborze, czyli 4 marca br. Nadmienił, że geodeta przyjechał do Urzędu i pokazał jak wygląda podkład geodezyjny. Był on nie pełny i trzeba było go wykonać od podstaw. Zakłada się, że w przetargu na opracowanie map do celów projektowych, są to aktualizacje map. W związku z tym jeżeli geodeta dostaję zwykła kartkę, to trzeba wszystko robić od podstaw. Dość długo trwały prace, gdyż główne punkty geodezyjne, które są podstawą do zakładania jakiejkolwiek podstawy geodezyjnej, zostały podczas wykonywania dywanika na trasie z Tarnowa do Ryczywołu, zostały przykryte asfaltem. Dlatego geodeta musiał sobie najpierw poszukać inne punkty odniesienia niż te których w najprostszy sposób się używa. T. Zygmunt powiedział, że prace były również dość kosztowne, gdyż opracowanie nowych map kosztowało 12.140zł. Rozmawiając z p. Pawlikiem dlaczego nie ma przygotowanych podkładów geodezyjnych na tą drogę, odpowiedział mu, że nie mieli w tym interesu.

Radny K. Lis zapytał czy nie byłoby lepiej założyć w jednym roku iż zostanie wykonana dokumentacja i wydzielić pieniądze w budżecie na ten cel, a na rok właściwy realizacji zadania ,przygotować pozostałą kwotę.

T. Zygmunt stwierdził, że ogólnie z geodezją są problemy. Geodeta jest zazwyczaj wybierany w momencie, kiedy jeszcze dokładnie nie wiadomo jakie zadanie będzie wykonywał. Przetarg jest raczej na stawki, a nie na zadania. W związku z przedłużonym okresem przygotowania dokumentacji , który miał wynosić 1 miesiąc a wydłużył się do 3, aby wyjść na bieżąco z innymi zadaniami, zostały sprzedane projektantom wraz z opracowaniem map geodezyjnych. Co roku roku ogłaszane są przetargi na roboty geodezyjne. Gdyby w tym przypadku konieczne nie okazało się powtórzenie postępowania, to geodeta zostałby wybrany już wcześniej. Okazało się jednak, że przetarg należało powtórzyć, ze względu na procedurę, środki odwoławcze. Czasami zdarzają się przetargi „ułomne” (dwóch oferentów złoży tą samą stawkę).

T. Zygmunt poinformował, że wcześniej była ustalona stawka, ale na aktualizacje map, ale w tym przypadku mapa była robiona od postaw. Dodał, że udziela zlecenia w nawiązaniu do rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Dopiero geodeta składa zapotrzebowanie na materiały do ośrodka geodezyjnego i to co okazało się w przypadku drogi w Owieczkach było zaskoczeniem.

Radny H. Janus stwierdził, że geodeta przetarg na geodetę jest organizowany nie na konkretne zadanie, tylko na wszystkie zadania w ciągu roku.

T. Zygmunt potwierdził.

Radny H. Janus zapytał dlaczego w październiku, podczas podejmowania uchwały do FOGR, nie można było zlecić ówczesnemu geodecie, wykonania dokumentacji na tą drogę?

T. Zygmunt wyjaśnił, że wtedy nie było środków finansowych zapisanych na wydatkowanie w roku ubiegłym. Koszt przygotowania map geodezyjnych, jest również kosztem całej inwestycji.

Radny H. Janus zapytał, czy dobrym rozwiązaniem byłoby zrobienie zmian w budżecie na końcu roku, ok. października już na dany rok, przewidując koszty?

T. Zygmunt wyjaśnił, że zadania są proponowane w dwustopniowym podejściu. W jednym roku były zapisywane zadania, jako przygotowanie dokumentacji, a nie inwestycja. W momencie kiedy są gotowe kosztorysy, to jest wnioskowane o zapisanie już ze sposobem samego finansowania.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał, czy wiadomo ile zostanie przyznanych pieniędzy z FOGR?

T. Zygmunt wyjaśnił, że wpłynęła informacja o przyznanych pieniądzach, ale były one tak irracjonalnie niskie, że Burmistrz postanowił tam zadzwonić i o tym porozmawiać. W związku z czym, do tematu przyznania funduszu podejdą jeszcze raz.

Radny H. Janus przypomniał, że p. K. Głów mówił kiedyś iż od 2009r. Dofinansowanie z FOGR będzie wynosić 100.000,00zł do kilometra. Na którejś z komisji mówiło się o tym, że kwota zostanie obcięta. Dodał, że czytał w kilku artykułach, że nadal jest mowa o 100.000,00zł w innych gminach.

T. Zygmunt stwierdził, ze nie wie czy akurat 170.000 jest zgodnie z zasadami przyznane. Podejście FOGR-u jest takie, aby dać wszystkim gminom coś. Dodał, że dokładnie w tej chwili kwot nie pamięta, ale z symulacji które robił wg zasad dofinansowania, wyszło iż kwota z FOGR starczyłaby na ok. 2 km drogi.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy znany jest już całkowity kosztorys?

T. Zygmunt odpowiedział, że po uzgodnieniach na ZUD i ewentualnych zmianach przez nich wskazanych, powstaje dokumentacja.

Radny K. Lis stwierdził, że 31 lipca będzie gotowa dokumentacja i wtedy występuje się o pozwolenie na budowę. Zapytał jak długo się na nie czeka?

T. Zygmunt odpowiedział, że jeśli mniej niż miesiąc i w momencie wystąpienia o pozwolenie na budowę, zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Zakłada się, że jeżeli np. przetarg zostanie ogłoszony 1 sierpnia, to 21 trwa ogłoszenie, później następuje otwarcie, 7 dni jest na odwołanie. W tym momencie już powinno być pozwolenie na budowę.

Radny H. Janus stwierdził, ze będzie to połowa września.

Radny K. Lis zapytał czy można mówić o 15 września, jako o terminie rozpoczęcia budowy?

T. Zygmunt wyjaśnił, że nie jest w stanie dokładnie określić terminu i zagwarantować, że akurat 15 września rozpoczną się roboty. Przygotowanie zadania wiąże się również z przygotowaniem firmy do wykonania. Na przykład rozstrzygnięcie na chodnik na ul. Wyszyńskiego 23 kwietnia została podpisana umowa na wykonanie chodnika. Wg informacji od firmy, która wygrała przetarg, wejdą oni dopiero w przyszłym tygodniu.

Radny K. Lis stwierdził, że zapewne jest jakiś termin ustalony na realizacje.

T. Zygmunt wyjaśnił, że jest to 31 lipca i zapewniono go, że nie ma się czym martwić. Dodał, że jeśli się nie wywiążą z umowy, zostaną im naliczone kary za niedotrzymanie warunków. Wyznaczany jest termin końcowy zadania, a nie początkowy. Ustalany jest również termin przekazania placu budowy.

Radny K. Lis zapytał, czy termin przekazania placu budowy będzie do 15 września?

T. Zygmunt odpowiedział, że wydaje mu się iż 15 września br. będzie spełniony. Dodał, że termin powinien być zachowany, ale może zdarzyć się iż ktoś znajdzie się osoba na tyle złośliwa, co będzie chciała się „boksować”aż do urzędu zamówień włącznie. Wtedy procedura wydłuża się o 3 miesiące.

 

7. Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

T. Zygmunt wyjaśnił, że to zadanie zostało zlecone 20 maja geodecie na opracowanie map. Jeszcze ich nie ma, prawdopodobnie będą gotowe ok. 20 czerwca.

Radny K. Lis zapytał czy projektant do tego zadania zostanie wyłoniony bezprzetargowo, czy w drodze przetargu?

T. Zygmunt wyjaśnił, że najpierw należy wykonać symulację ile zadanie będzie kosztować. Trzeba dokonać kwalifikacji do kosztów, czy mieści się w 14.000,00€. wtedy same procedury wynikają z tych wyliczeń.

Radny K. Lis zapytał, czy dokumentacja która będzie robiona w taki sposób, że ul. Fabryczna będzie przekazana drogom wojewódzkim w miejsce ul. II Armii Wojska Polskiego i ul. Piłsudskiego?

T. Zygmunt wyjaśnił, że rozmawiał z Burmistrzem na ten temat. Fragment ul. Fabrycznej jest również drogą wojewódzką. Do gminy należy fragment od początku do Rofamy, droga przez Rofamę jest wojewódzka, ulica dawniej Parkowa również należy do gminy.

Radny H. Janus powiedział, że się z tym nie zgadza. Dodał, że w wykazie ul. Fabryczna widnieje jako droga gminna.

T. Zygmunt wyjaśnił, że w dokumentach szczegółowych taka jest.

Radny H. Janus stwierdził, że radni po 10 latach się o tym dowiedzieli.

T. Zygmunt powiedział, że może zdarzyć się iż to nie Gmina Rogoźno będzie występowała o pozwolenie na budowę, tylko Zarząd Dróg Wojewódzkich, a ZDW będzie występował do Wojewody. Wszystko będzie jasne, kiedy geodeta przyniesie mapy.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy w sierpniu wyjaśni się ta sprawa?

T. Zygmunt powiedział, że trudno mu odpowiedzieć konkretnie na to pytanie, ale będą się starać. Dodał, że musi być gotowa dokumentacja aby przygotować kosztorysy inwestorskie.

Radny H. Janus stwierdził, że chcąc przekazać ul. Fabryczną drogom wojewódzkim należałoby również uwzględnić skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Fabryczną.

T. Zygmunt wyjaśnił, że zapewne takie uzgodnienia z ZDW będą. Kwestia jaki wariant będzie to skrzyżowanie miało, jeszcze nie wiadomo. W dużo wcześniejszej koncepcji proponowano rozwiązać ten węzeł w formie ronda. Burmistrz jest skłonny do niej powrócić, ale trudno jest mu powiedzieć co z tego wyniknie. Rondo w Rogoźnie wg kosztorysu inwestorskiego to 2.300.000,00zł. Pierwsze uzgodnienia co do ronda, były już w latach 90-tych jeszcze z ZDK kiedy podlegano pod Koszalin i dokumentacja zdążyła się zdezaktualizować kilka razy. Do momentu kiedy zadanie to, znalazło się w budżecie Marszałka, do dofinansowania.

Pierwsza dokumentacja, uzgodnienia przedawniły się i trzeba było od początku przygotowywać wszystko od nowa.

T. Zygmunt poinformował, że jeśli ul. Fabryczna się będzie spełniała pewnych standardów, takie jak są na drogach wojewódzkich, to nie ma o czym rozmawiać z ZDW.

Radny H. Janus zapytał jak będzie wyglądało rozwiązanie ruchu z ul. Piłsudskiego, przy dokumentacji na ten rok?

T. Zygmunt stwierdził, że na etapie projektowania będą prowadzone rozmowy z ZDW o sposobie zmiany wyjazdu. Nie wiadomo czy będzie to w formie ronda

, czy w formie skanalizowanego skrzyżowania. Decydentem w tej sprawie jest ZDW.

Radny H. Janus stwierdził, że część ul. Fabrycznej nie ma kanalizacji i co w takiej sytuacji?

T. Zygmunt wyjaśnił, że przebieg trasy musi być kompatybilny z całym projektem.

Radny H. Janus zapytał czy dokumentacja się nie przedawni?

T. Zygmunt wyjaśnił, że pozwolenie na budowę jest ważne 2 lata i w tym czasie zostaną dopełnione wszystkie formalności.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w związku z budową kanalizacji zadanie na ul Fabrycznej przesunie się o 2-3 lata. Zapytał czy były już jakieś ustalenia z ZDW?

T. Zygmunt wyjaśnił, że nie rozmawiał z nikim na ten temat. W momencie, kiedy geodeta przyniesie mapy i wykazy właścicieli wszystkich gruntów, będzie można przystąpić do jakichkolwiek rozmów.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak stwierdził, że najlepszym pomysłem byłoby przekazać ZDW resztę ul. Fabrycznej oraz dać im 4.000.000.zł i oni by się tym zajęli.

Dodał, że już w 1999r. Był przyjęty wieloletni plan i tam było zdecydowane, że w 2006r. Ma powstać rondo.

T. Zygmunt wyjaśnił, że wcześniej gmina nie miała prawa wystąpić o pozwolenie na budowę, gdyż jeśli skrzyżowanie jest dróg głównych i główniejszych, to ten najgłówniejszy jest inwestorem.

Radny H. Janus przypomniał, że w 2006r. ZDW chciał od Gminy Rogoźno 600.000zł na budowę rodna i odmówiono.

T. Zygmunt wyjaśnił, że wtedy w porozumieniu było że udział gminy w tej inwestycji, będzie polegał na opracowaniu dokumentacji. Można być ciągle uległym i nieustannie ZDW dawać, bo potrzebują.

8. Budowa drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P przy ul. W. Poznańskiej od sali gimnastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia.

T. Zygmunt wyjaśnił, że budowa jest w tej chwili realizowana. Termin zakończenia to prawdopodobnie 15 lipca br.

Radny H. Janus zapytał jaki jest koszt przetargu?

T. Zygmunt odpowiedział, że 319.591,54zł.

9. wykonanie projektu oraz budowa drogi w Parkowie od drogi powiatowej w kierunku przepompowni ścieków.

T. Zygmunt poinformował, że zadanie jest w tej chwili realizowane, położone są już m.in. chodniki, jest robiona podbudowa.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy na przedmiotowej drodze w Parkowie była wykonywana kanalizacja?

T. Zygmunt potwierdził. Kanalizacja deszczowa, z wód opadowych, została wprowadzona do istniejącego rowu drogowego.

10. Budowa ulic: Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

T. Zygmunt poinformował opracowanie dokumentacji jest w trakcie. Razem z tą drogą prowadzone są jeszcze 2 zadania m.in. projekt na targowisko.

Radny R. Kinach zapytał czy projekt na targowisko będzie w tym roku realizowany?

T. Zygmunt wyraził przypuszczenie, że w całości zapewne, nie. Trwają starania aby roboty rozpocząć w tym roku. Ile będzie kosztować to zadanie, dokładniej będzie można powiedzieć po wykonaniu kosztorysów inwestorskich. Do 31 sierpnia jest termin na opracowanie dokumentacji.

Radny R. Kinach zapytał czy Gmina będzie wykupywała grunty pod targowisko?

T. Zygmunt powiedział, że pewnie będą takie sytuacje gdzie trzeba będzie wykupić grunt, ale dopiero po zgromadzeniu dokumentacji będzie można konkretnie coś powiedzieć.

Radny K. Lis zapytał czy 1,5 miesiąca od dnia przekazania dokumentacji można prognozować, że 15 października będzie dniem, rozpoczęcia realizacji tych zadań?

T. Zygmunt stwierdził, że wstępnie można tak założyć, ale nie chce składać żadnych deklaracji.

11. Budowa drogi gminnej w Studzieńcu łączącej się z drogą powiatową nr 2029P o długości 650mb wraz z dojazdem do bloku nr 17B z miejscami postojowymi.

T. Zygmunt wyjaśnił, że zadanie w tej chwili jest na ZUD-zie i prawdopodobnie było przedmiotem ostatniego ich posiedzenia. W tej chwili nie ma jeszcze dokumentów w tej sprawie.

12. Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok.1000mb.

T. Zygmunt poinformował, że 20 mają zlecono opracowanie map do celów projektowych.

13. Budowa chodnika przy ul. Rolnej w Rogoźnie od ul. Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900mb.

T. Zygmunt powiedział, że temat jest chwilowo wstrzymany, ze względu na konieczność konsultacji z projektantem, którą stroną pobiegnie kanalizacja.

14. Przebudowa chodników przy ulicach K. Wyszyńskiego, Czarnkowskiego, Pl. Powstańców i Rynkowej.

T. Zygmunt wyjaśnił, że firma jest już wybrana od czerwca.

Radny R. Kinach zapytał czy plac który znajduje się po byłych GS można rozebrać?

T. Zygmunt powiedział, że jest to własność prywatna. Dodał, że w Rogoźnie jest kilka takich miejsc, które wymagały by rozbiórki m.in. na Pl. Powstańców. Są przepisy, ale często martwe. Burmistrz nie jest władny do wydawania jakichkolwiek decyzji o rozbiórce, tylko nadzór budowlany. Z przepisów wynika, że jeśli ktoś dostaje nakaz na rozbiórkę lub o uporządkowanie terenu, a tego nie realizuje, to w tym momencie nadzór budowlany to finansuje. Drogą postępowania sądowego dochodzi pieniędzy. T. Zygmunt dodał, że rozmawiał z p. Wojtkowiak i powiedziała, że nie ma pieniędzy na wszczęcie jakiegokolwiek postępowania. Jest bardzo trudno wyegzekwować jakiekolwiek działanie.

Wniosek o treści: „....................................

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

Radny K. Lis przypomniał, że na jednej z sesji zadanie które nazywało się chodniki ul. Wyszyńskiego i ul. Rynkowa, zostało poszerzone o ul. Czarnkowską, bez dołożenia środków finansowych.

T. Zygmunt wyjaśnił, że ze względu na to iż jest to oddzielne postępowanie, ale dotyczy całości.

Radny H. Janus zapytał na czyi wniosek i jaki był koszt postawienia lamp na ul. Rynkowej i pl. Powstańców?

T. Zygmunt odpowiedział, że pieniądze pochodziły z budżetu i kosztowało na dzień dzisiejszy ok.31.000zł. Dodał, że wymiana słupów była zasadna, ze względu na nieprawidłowe zabezpieczenie skrzynek na poprzednich lampach.

 

15. Budowa ulicy Topolowej, Słonecznej etap I (projekt).

T. Zygmunt Poinformował, że mimo dwuetapowej realizacji, przez różne firmy, tego zadania ma być zakończone do 31 lipca.

15. Budowa ulicy Topolowej, Słonecznej etap I (projekt).

T. Zygmunt wyjaśnił, że mapy wykonuje geodeta który otrzymał zlecenie i być może już w poniedziałek będą gotowe.

Radny R. Kinach zapytał czy odwodnienie tych ulic będzie podłączone do ul. Lipowej?

T. Zygmunt powiedział, że po otrzymaniu map dopiero można wejść w teren i zrobić rozeznanie, a następnie dyskutować na ten temat.

Radny R. Kinach poinformował, że Prezes „Aquabellis” powiedział iż ma tamtędy biec nowa nitka wodociągowa.

T. Zygmunt poinformował, że budowa ul. Topolowej i Słonecznej jest tylko projektem.

Radny H. Janus zapytał kiedy w takim razie „Aquabellis” miałby rozpocząć prace?

Prezes „Aquabellis” Sp. z o.o. Wojciech Dulko odpowiedział, że o fakcie budowy drogi dopiero teraz się dowiedział. Można by wyprowadzić przejście przez ul. Topolową, ewentualnie przejście z wodociągiem drugą nitką wodociągu, zasilającego miasto. Ze względu na pola w dalszej odległości i brak planu zagospodarowania przestrzennego, projektanci nie chcą się podejmować wykonania projektu.

Generalnie kierunek wodociągu miał prowadzić z „Aquabellisu” na oczyszczalnie, przy okazji potrzeby zrobienia kanalizacji na ul. Leśnej można było przejść pod rzeką w którymś miejscu. Dodał, że przy robieniu przecisku z dwóch stron, ulica pod która chce się przejść, trzeba wykopać 6-cio metrowy dół.

T. Zygmunt powiedział, że można by przejść tak jak zostało to zrobione pod rzeką Wełną we Wełnie. Przecisk kontrolowany, wskazuje na jakim poziomie przebiega wodociąg.

W. Dulko wyjaśnił, że przed drogą trzeba wykopać 6-cio metrowy dół, żeby zejść na 1,5m gdzie rura będzie wciskana.

16.Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Słomowo.

T. Zygmunt poinformował, że zadanie jest na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał jak długi ma być chodnik?

T. Zygmunt odpowiedział, że ma on przebiegać od drogi powiatowej do kościoła.

17. Budowa drogi nr 272511P w Gościejewie.

T. Zygmunt wyjaśnił, że zostało zlecone opracowanie dokumentacji, razem z mapami.

Radny K. Lis stwierdził, że zgodnie z planem ten fragment drogi miał być robiony z FOGR.

T. Zygmunt poinformował, że jest to temat ujęty w budżecie tego roku i będzie realizowany.

18. Modernizacja Pl. K. Marcinkowskiego.

T. Zygmunt powiedział, że rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 czerwca br. na Politechnice Poznańskiej. Komisja Konkursowa ze strony gminy, będzie brała udział w ocenie.

Radny H. Janus zapytał czy opracowanie koncepcji jest płatne?

T. Zygmunt wyjaśnił, że jest wydany regulamin konkursu i są przewidziane nagrody dla zwycięzców. Dodał, że konkurs odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Architektury i Burmistrza Rogoźna.

Radny K. Lis poinformował o tym, aby osoby które mają decydować o przyszłym wyglądzie pl. K. Marcinkowskiego, udały się do m. Krasnystaw. Warto tam pojechać, aby zobaczyć jak pięknie został tam odnowiony rynek.

T. Zygmunt powiedział, że ze względu na wymogi konserwatorskie, opracowujący koncepcje muszą je uwzględnić. Dlatego nie ma mowy o jakimś oderwaniu od rzeczywistości, wszystko musi być wkomponowane w ramy, określone przez konserwatora zabytków.

19. Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż drogi krajowej nr 11 w m. Ruda – etap I (projekt).

T. Zygmunt wyjaśnił że odbyło się spotkanie z biurem projektu, które opracowuje dokumentacje na rondzie w Rudzie. Burmistrz poprosił, aby w ramach przygotowywania dokumentacji budowy ronda również uwzględnili ciąg pieszo – jezdny. Dodał, że ze strony p. Konewka padła deklaracja, że jeden egzemplarz dokumentacji który będzie wysyłał do uzgodnienia do GDDKiA, prześle również do Urzędu Miejskiego. Nadmienił, że w tej chwili ludzi rezygnują ze złożonych wcześniej deklaracji, odnośnie wykupu działek pod ciąg pieszo jezdny. W związku z tym propozycja ze strony projektantów była taka, aby skanalizować na odcinku od bloków na Rudzie rów i maksymalnie przybliżyć drogę do 11.

Radny A. Olenderski dodał, że na spotkaniu mówiono iż pas drogowy jest tak szeroki, że na ścieżkę rowerową nie trzeba wykupywać ziemi.

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

20. Budowa chodnika na ul. Różanej od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej.

T. Zygmunt powiedział, że zadanie zostało nieco wyhamowane, ze względu na planowaną kanalizację.

Radny H. Janus zapytał, czy budowa kanalizacji jest pewna?

T. Zygmunt stwierdził, że jest w 100% pewien iż będzie budowana kanalizacja. Dzisiaj odbyło się spotkanie projektanta z geodetą i teraz będzie on zaangażowany tylko w robienie map pod to zadanie. Gmina Rogoźno jest na 9 pozycji, która gwarantuje pewne bezpieczeństwo co do wsparcia unijnego. Dodał, że do dofinansowania przewidzianych jest 16 projektów.

Radny K. Lis zapytał, czy jeśli gmina otrzyma środki na wykonanie kanalizacji, jest przygotowany plan odejścia od pewnych zadań, które były przewidziane do realizacji?

T. Zygmunt wyjaśnił, że na razie będzie przystępowanie do dokumentacji, która również jest zaliczona do dofinansowania ze środków unijnych. Gdy będzie gotowy projekt z pozwoleniem na budowę, składa się ponownie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. W tej chwili Urząd Miejski otrzyma promessę, pozwalającą na wszczęcie procedur.

Dodał, że w tej chwili są próby pozyskania dodatkowego, preferencyjnego źródła finansowania w wojewódzkim funduszu. Wniosek został przygotowany i do 30 czerwca jest termin na jego złożenie.

Radny K. Lis stwierdził, że widzi tylko działanie polegające na wstrzymaniu kładzenia chodników w miejscach w których nie ma jeszcze kanalizacji, natomiast nie mówi się o innych zadaniach, które nie są związane z kanalizacją, a są finansochłonne.

T. Zygmunt powiedział, że zanim otrzymano jakąkolwiek informację o tym, iż Gmina jest na 9 pozycji, poszło zlecenie do geodety. Mechanizm co do pewnych inwestycji już ruszył. W dniu dzisiejszym kolizja z kanalizacją na tak dużym obszarze, może doprowadzić do wstrzymania pewnych inwestycji na pewien okres. Na chwilę obecną jest jeszcze za dużo niewiadomych, aby składać deklarację. Po rozpatrzeniu ostatniego okresu odwoławczego, który w tej chwili jeszcze trwa, dojdzie do podpisania promessy między Marszałkiem, a Burmistrzem. Od tego momentu jest 10 miesięcy do złożenia wniosku końcowego. W tej chwili jest uruchomiona procedura z biurem projektu, żeby ustalić kwotę finansowania. Wiadomo, że będzie to robiło biuro Pozprojekt, dlatego iż jest opinia z urzędu zamówień publicznych

, dlatego iż jest opinia z urzędu zamówień publicznych p. Dąbrowskiego, która mówi o możliwości negocjowania z tą firmą, ze względu na zabezpieczenie przez nich w pierwszej umowie, niezbywalnych praw autorskich. Odmówili zbycia się ich.

T. Zygmunt poinformował, że w tej chwili również jest przygotowywane postępowanie w sprawie wyboru biura projektów na oczyszczalnie.

Radny H. Janus zapytał, czy jest końcowy termin na podpisanie promessy, żeby mieć 100% pewność?

T .Zygmunt stwierdził, że trudno powiedzieć, gdyż informacje są dość zróżnicowane. Prawdopodobnie w tej chwili są rozpatrywane wszystkie odwołania. Gmina Rogoźno w większości punktacji uzyskała maksymalną ilość, a w jednym punkcie uzyskała zdecydowanie mniej, bo poniżej 50%.

Radny H. Janus zapytał, czy we wniosku było 35.000.000zł?

T. Zygmunt powiedział, że w pierwszej wersji tak było, ale na etapie przygotowywania wniosku nikt nie poinformował, że separatory są zaliczane do kanalizacji deszczowej finansowanej ze środków unijnych, tylko wtedy gdy następuje rozdzielenie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Na mapach w gminie wszędzie było pokazane, że jest to kanalizacja deszczowa, która jest wykorzystywana jako ogólnospławna. Nie zachodziło zjawisko formalnego rozdzielenia. Mimo to we wniosku było napisane, że wybudowanie kanalizacji pozwoli na przechwycenie ścieków kierowanych do kanalizacji deszczowej. Większość gmin po pierwszej ocenie merytorycznej musiała poprawić wnioski w odniesieniu do separatorów. Należałoby to przenieść jako koszt niekwalifikowany. Jeśli dojdzie do zawarcia promessy, to przedsięwzięcie będzie się nazywało tak jak w pierwotnie.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy nieoficjalną drogą wiadomo ile Gmina Rogoźno dostanie milionów?

T. Zygmunt odpowiedział, że 24.000.000zł ,jest to 85% z kosztów kwalifikowanych.

Radny K. Lis zapytał, co oprócz separatorów jest kosztem nie kwalifikowanym?

T. Zygmunt odpowiedział, że cały podatek VAT od robót budowlanych, od przygotowania dokumentacji itd. Dodał, że korekta wniosku jest możliwa tylko w dół, a nie w górę.

Radny K. Lis stwierdził, że Gmina Rogoźno musi mieć 12.000.000zł na wykonanie zadania z własnych środków.

T. Zygmunt odpowiedział, że nie do końca. Zapewnione jest finansowanie z wojewódzkiego funduszu, ale w zakresie kosztów kwalifikowanych. Dlatego udział Gminy Rogoźno w kosztach kwalifikowanych będzie wynosił 1%. We wniosku, w którym dodatkowo zwrócono się o do WFOŚ, żeby uzyskać 90% kosztów niekwalifikowanych. W takim układzie kosztem Gminy Rogoźno byłoby 10% kosztów niekwalifikowanych i 1 % kosztów kwalifikowanych. T. Zygmunt zwróciła uwagę na to, że składając wniosek robiony jest wirtualny montaż finansowy. Kwota 36.000.000 zł jest również założona. Został ogłoszony przetarg na budowę gazociągu. Kosztorys inwestorski jest na poziomie 800.000zł, a wpłynęła oferta na 260.000zł.  Ceny w kosztorysie inwestorskim nie są wymyślone przez Urząd, tylko dyktuje je Ministerstwo. Z kolei wykonawcę nie obowiązuje takie podejście. Zwrócono się do firmy z zapytaniem, czy złożona oferta zawiera pomyłkę, ale uzyskano odpowiedź, że kwota w ofercie jest prawidłowa.

Radny K. Lis zapytał jakie były oferty konkurencyjne?

T. Zygmunt odpowiedział, że 355.000zł, ale również 850.000zł.

Radny K. Lis stwierdził, że gmina będzie musiała mieć zapisane 12.000.000zł w budżecie.

T. Zygmunt potwierdził. Dodał, że w momencie gdyby Gminie zabrakło pieniędzy to WFOŚ pomaga właśnie w formie pożyczki, która jest nisko oprocentowana.

21. Budowa drogi nr 272520P w m. Gościejewo od budynku nr 108 do budynku nr 114 etap I (projekt).

T. Zygmunt wyjaśnił, że 20 maja zlecono opracowanie map.

Radny H. Janus zapytał czy wiadomo coś na temat remontu przedwojennego przepustu na tej drodze, który był zapisany w budżecie na wniosek Rady Sołeckiej, na kwotę ok.10.000zł?

T. Zygmunt odpowiedział, że droga w Gościejewie jest na etapie opracowania mapy i będzie wyjazd w teren, wo będzie wiadomo coś więcej.

Radny H. Janus wyjaśnił, że wszystkie kamienie na dole spadły, a w okresie zimowo – jesiennym rów jest prawie pełen wody.

22. Budowa chodnika na ul. Polnej od ul. II Armii Wojska Polskiego w kierunku ogrodów działkowych.

T. Zygmunt powiedział, że ten temat jest sprzedawany z mapami.

23. Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego.

T. Zygmunt poinformował, że jest to kompleksowo rozpatrywane, wraz z ulicą: Nową, Długą i Seminarialną, targowisko i jeszcze dojdzie zagospodarowanie przy obiekcie za Urzędem.

24. Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze osiedlowej w m. Ruda.

T. Zygmunt poproszono o złożenie oferty przez  wykonawcę, który robi tą drogę. Dlatego, że cena była tańsza od firmy, która robiła drogę w Parkowie. W tej chwili przygotowuje ofertę.

Radny K. Lis zapytał, czy będzie tam robiona kanalizacja?

T. Zygmunt powiedział, że już teraz jest tam betonowa droga.

Radny K. Lis zapytał po co kłaść asfalt, żeby za chwilę go zrywać?

T. Zygmunt odpowiedział, że można zrobić przeciski. Jeżeli droga gruntowa zostanie utwardzona, to koszt naprawy będzie „odbity” do Gminy.    Dodał, że na tej drodze nie ma dużego uzbrojenia, dlatego jest to bardziej bezpieczne niż np. poruszanie się po Rogoźnie. Nie ma ryzyka pozrywania połączeń pod ziemią przez kreta. Nadmienił, że realizując wcześniejsze inwestycje związane z kanalizacją, to jest sporo infrastruktury podziemnej, której nie ma na mapach. Stwierdził, że w Rogoźnie powinno się ograniczyć przechodzenie pod drogami kretami, przewiercaniem się do minimum.

Radny  K. Lis zapytał czy w związku z budową kanalizacji zostanie wstrzymane zadanie nr 3?

T. Zygmunt powiedział, że została podpisana umowa ze Starostwem już w styczniu i wtedy nie wiedziano o decyzji, co do wniosku. Nie wiadomo czy będzie zasadne robienie tam  chodnika. Wyjaśnił, że wniosek był poprawiny, gdyż czasami w momencie składania wniosku nie wiedziano o pewnych rzeczach. Wychodziły one dopiero w trakcie. Inne gminy były w podobnej sytuacji. Na sesji wykrzyczano, że urzędnicy nie potrafi pisać wniosków i nikt nie stanął w ich obronie.

Radny H. Janus stwierdził, że nikt nie zarzucał nieumiejętnego pisania wniosków, tylko brak było informacji na temat korekt. Radni wiedzieli tylko, że został złożony wniosek i trwa oczekiwanie.

T. Zygmunt powiedział, że procedura oceny wniosku na tym polega. Nadal do końca nie wiadomo, kiedy na 100% będzie decyzja. Z głównych założeń ocena miała przebiegać przez  100dni. Burmistrz nie kłamał podając taką informację na sesji marcowej, a był taki zarzut.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że nie przypomina sobie takich słów.

T. Zygmunt powiedział, że dokładnie pamięta iż padł zarzut kłamstwa i braku informacji.

Radny K. Lis powiedział, że Burmistrz nie informuje radnych i o to chodzi, a nie o kłamstwo.

T. Zygmunt stwierdził, iż padł taki zarzut na sesji majowej, że Burmistrz kłamie, bo decyzja miała być w marcu oraz że błędne terminy są podawane. Dodał, że zespoły oceniające miały ustalony harmonogram. Widocznie nie spodziewano się aż takiej ilości ofert przy takich kryteriach. Zakwalifikowano 16 ofert i jest jeszcze lista rezerwowa.

Radny K. Lis stwierdził, że T. Zygmunt powiedział bardzo mądre zdanie - „brak informacji”. Dodał, że dzisiaj ze spokojem wszystko po kolei jest radnym tłumaczone. Niejednokrotnie na komisjach padały najprostsze pytania ze strony radnych, na które nie uzyskano odpowiedzi. Nie było miejsca na żadną rozmowę. Jest za to lista obraźliwych słów.

T. Zygmunt zapytał czy takie komisje odbywały się z jego udziałem?

Radny K. Lis powiedział, że jedna na pewno, ale to nie z T. Zygmunta padały takie słowa.

W. Dulko stwierdził, że brak informacji ze strony Burmistrza może wynikać z tego, że np. informuje radnych co miesiąc o przesunięciu na kolejny miesiąc jakiegoś zadania, a za chwilę  w „Gazecie Powiatowej” będą pisali, że wszystko źle działa.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że na dzisiejszej komisji nie ma Burmistrza i jest o wiele spokojniej. Stwierdził, że Burmistrz ma zły wpływ na urzędników, bo inaczej wypowiadają się przy nim, a inaczej sami.

25. Budowa chodnika na ul. Miodowej.

26. Budowa chodników (po jednej stornie) na ulicach: Kochanowskiego, Norwida, Reja na ul. (bez nazwy) od ul. Reja do ul. Prusa.

T. Zygmunt wyjaśnił, że jest to rejon na również pod opracowanie dokumentacji na kanalizację. Samo budowanie chodnika, oderwanie go od drogi nie jest dobre. Powinno się to robić kompleksowo. Musi być przede wszystkim rzędna droga, aby móc ukształtować przekrój podłużny chodnika i kierunki odprowadzenia wody.  Projekt budowy musi zawierać rozwiązanie odbioru wód opadowych.

Radny H. Janus zapytał, czy na ul. Prusa, gdzie jest już krawężnik i asfalt, łatwiej byłoby zrobić chodnik, mimo iż nie ma kanalizacji?

T. Zygmunt stwierdził, że należałoby się zastanowić czy właśnie chodnikiem nie ma biec kanalizacja.

Radny H. Janus zapytał czy bardzie uzasadnione było nie przeznaczenie 100.000,00zł na chodnik na ul. Prusa niż wykonanie tzw. ewidencji dróg? Pracownicy mówią, że jest potrzeba a z drugiej strony słyszy się, że nie jest.

T. Zygmunt powiedział, że jego zdaniem ewidencja dróg jest bardzo potrzebna. Nie ma porządnej inwentaryzacji ulic w Rogoźnie. Poprosił o przeznaczenie pieniędzy na ten cel.

Radny R. Kinach zapytał czy krawężnik na ul. Kochanowskiego będzie uwzględniony  podczas budowy chodników?

T. Zygmunt powiedział, że teraz już takich krawężników na piasku się nie ustawia, a taka technologia jest przestarzała.

27. Budowa chodnika na ul. Lipowej od rzeki Wełny do ul. Wójtostwo (lewa strona).

T. Zygmunt wyjaśnił, że temat jest jeszcze otwarty. Geodeta dopiero jak skończy zadania zlecone mu 20 maja, będzie dopiero wystąpienie o wykonanie zlecenia, ale nie wiadomo jeszcze czy zgodzi się je przyjąć. Ewentualnie można sprzedać temat projektantowi razem z wykonaniem map. Dodał, że jest tam przewężenie chodnika, gdzie gmina nie jest właścicielem.

Radny R. Kinach stwierdził, że chodzi o przewężenie od p. Misiora, który zdecydował się przekazać na rzecz gminy ten fragment, ale Burmistrz powiedział na ostatniej sesji iż takiej możliwości nie ma. Tylko wykup gruntu wchodzi w grę.

T. Zygmunt powiedział, że trzeba zrobić mapę oraz rozeznanie. Projektant zostanie poproszony o zaznaczenie śladu i na tej podstawie zrobić podziały gruntów. Jeżeli Burmistrz stwierdził, że możliwa jest tylko droga wykupu gruntu, a nie „załatwienie partyzanckie”, to wszystkie formalności tj. podział, procedury notarialne, muszą zostać zachowane. Do czasu uzyskania ewentualnego pozwolenia, czy zgłoszenie roboty do Starostwa, wtedy można zacząć porozumiewać się z właścicielem, aby na czas budowy udostępnił teren.

Radny R. Kinach stwierdził, że jest to dokładnie 1,5m².

Radny K. Lis powiedział, że na ul. Lipowej w kierunku „Aquabellis” po wycięciu drzew, jest miejsce na budowę dalszej części chodnika. Jest tam już kanalizacja, więc nie stanowi to przeszkody.

T. Zygmunt stwierdził, że lepiej trochę poczekać aż będzie robiony projekt ulicy Topolowej i ewentualnie wtedy rozszerzyć to zadanie.

W. Dulko powiedział, że ze względów bezpieczeństwa chodnik powinien znaleźć się na ul. Lipowej.

28. Budowa ul. Smolary etap I (projekt).

T. Zygmunt wyjaśnił, że geodeta ma zlecenie na ul. Topolową i ul. Słoneczną zostało to zadanie mu rozszerzone o ul. Smolary. Zadanie jest na etapie opracowania map projektowych.

29. Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim.

T. Zygmunt poinformował, że zostało zlecone geodecie opracowanie map. Dodał, że przyglądając się mapom własnościowym jest tam dużo działek, gdzie Gmina Rogoźno nie jest właścicielem.

Radny R. Kinach zapytał czy są takie działki, że do samej rzeki ktoś jest właścicielem?

T. Zygmunt odpowiedział, że są takie tereny. Dodał, że jeszcze nie wie jak zostanie rozwiązany ten problem.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że w tej kadencji to zadanie nie będzie zrealizowane.

30. Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku na zapleczu Urzędu.

T. Zygmunt poinformował, że wpłynęła jedna oferta, ale Burmistrz zobowiązał do pozyskania jeszcze jednej oferty, aby zorientować się czy podana cena jest wysoka, czy raczej niska.

Radny K. Lis zapytał czy pierwsza oferta wpłynęła na ogłoszenie lub zapytanie Urzędu?

T. Zygmunt wyjaśnił, że jest to normalne postępowanie. Kwota jest poniżej 14.000€, dlatego zwrócono się do osoby, która robiła opinię tego obiektu i przedstawiła swoją ofertę. Jest to w ramach rozeznania rynku.

Radny H. Janus stwierdził, że zapytania powinno kierować się do kilku firm.

T. Zygmunt wyjaśnił, że wszystko jest uzależnione od progów.

Radny H. Janus zapytał czy powyżej 14.000€ musi być ogłoszony przetarg?

T. Zygmunt zaprzeczył. Dodał, że od tej kwoty stosowane są tryby. Dodał, że jeżeli zostanie ogłoszony przetarg i wpłynie tylko jedna oferta, to musi został wybrana.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że można unieważnić przetarg.

T. Zygmunt odpowiedział, że trzeba za to płacić.

Radny K. Lis podziękował T. Zygmuntowi za wiele cennych, wyczerpujących informacji, których do tej pory udzielił radnych.

31. Budowa oświetlenia drogowego w Jaraczu.

T. Zygmunt poinformował, że dokumentacja jest już gotowa, trzeba czekać na porozumienie ze Starostwem i można występować o pozwolenie na budowę.

Radny H. Janus stwierdził, że 21 lamp na odcinku 900m, czyli co prawie 50m będzie lampa. Dodał, że jeżdżąc po drogach nawet wojewódzkich lampy stoją w odległości 150m. Zapytał czy obowiązują tam inne przepisy? Dodał, że lampy mają być co 50m nawet gdzie nie ma budynków.

T. Zygmunt powiedział, że jeśli radny mówi o oświetleniu już istniejącym.

Radny H. Janus odpowiedział, że jest to nowe oświetlenie, od pół roku.

T. Zygmunt powiedział, że może mają mocniejsze żarówki. Każda dokumentacja każdorazowo składana przez projektanta, musi zawierać oświadczenie iż została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Projektant, który projektuje dla Urzędu, pracuje również dla innych gmin, m.in. dla Chodzieży. Dodał, że jest bardzo rozchwytywany.

Radny K. Lis zapytał, czy gmina zlecając wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogi, precyzuje jaka to jest droga i jakie ma być tam oświetlenie?

T. Zygmunt powiedział, że każda droga jest zaliczona do jakieś kategorii i do niej odnoszą się konkretne normy.

Radny H. Janus powiedział, że chodzi mu o to, iż zamiast kilometra drogi można zrobić 2 albo 3, tym samym kosztem.

T. Zygmunt powiedział, że w tym projekcie są założenia, aby ewentualnie po którejś godzinie wyłączać lampy.

Radny H. Janus powiedział, że są to koszty energii, a nie budowy.

T. Zygmunt powiedział, że w przypadku wyrywkowej kontroli izby inżynierów budownictwa projektant który podpisał oświadczenie, może być zawieszony w wykonywaniu zawodu. Dodał, że teraz jest promowane oświetlenie ledowe, które jest skuteczniejsze i bardziej oszczędne, jednak jest bardzo drogie. Nadmienił, że jeśli doszłoby do wypadku , to Urząd jako jej zarządca spotka się z zarzutem złego oświetlenia drogi i będzie za to odpowiadał.

32. Budowa oświetlenia drogowego w Parkowie.

T. Zygmunt wyjaśnił, że została zlecona dokumentacja i razem na w/w zadanie Urząd będzie występował o pozwolenie na budowę.

Radny K. Lis zapytał co z ul. Biskupskiego?

T. Zygmunt wyjaśnił, że ulica ta została zrealizowana, a były tam własności spółdzielni. Aby była to droga gminna, trzeba nadać jej tytuł.

33. Budowa gazociągu w m. Tarnowo – Karolewo, Tarnowo – Laskowo (etap III).

T. Zygmunt wyjaśnił, że dzisiaj dokonano oceny 9 ofert. Najtańsza była na poziomie 260.000zł i wykonawca złożył już oświadczenie.

Radny H. Janus zapytał czy była przeprowadzona rozmowa z mieszkańcami na temat gazociągu? Dodał, że niektóre osoby nie wyraziły zgody, a dokumentację robi się dla całego obszaru.

T. Zygmunt wyjaśnił, że na podstawie otrzymanej listy uwzględniono osoby, które w projektach nie były, a zostały dołożone. Nie wykreślano z projektu osób, które na liście się nie znalazły, a w dokumentacji były ujęte. Późniejszy proces realizacji inwestycji, będzie polegał na tym iż inwentaryzacja podwykonawcza będzie podstawą do końcowego końcowego rozliczenia.

Radny H. Janus stwierdził, że w sumie może wyjść przedsięwzięcie taniej  niż przewidywano.

34. Dokumentacja kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo.

T. Zygmunt poinformował, że zadnie przekazano projektantowi wraz z opracowaniem map geodezyjnych.

35. Budowa betonowej podłogi wraz z zadaszona sceną dla orkiestry, ze remizą OSP i sala wiejską w Gościejewie.

T. Zygmunt poinformował, że została podpisana umowa z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zadanie ma być wykonane do końca tego miesiąca.

36. Dokumentacja techniczna oraz budowa kolektora sanitarnego z przyłączami na ul. Polnej.

Radny K. Lis poinformował, że na na jednym z posiedzeń komisji Burmistrz obiecał radnym, że zorganizuje spotkanie z mieszkańcami na tej ulicy z mieszkańcami, bez udziału radnych i temat załatwi.

T. Zygmunt wyjaśnił, że temat rozpatrywał projektant i okazało się  iż nie 9, a jest 5 zainteresowanych. W pewnym momencie pojawiły się wyjaśnienia Sądu Najwyższego odnośnie interpretacji nazewnictwa w zakresie przepisów prawnych, które teraz nazywają urządzeniami kanalizacyjnymi i nie pytają gdzie będzie budowana kanalizacja. Temat będzie ponownie rozpatrywany. W tej chwili projektant robi analizę, co będzie droższe. Wybudowanie kolektora rozdzielczego i przerzucenie go przez ulicę, czy 5 indywidualnych podejść.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy po opracowaniu dokumentacji przez projektanta będzie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami?

T. Zygmunt powiedział, że przypuszcza iż od mieszkańców konieczne będzie tylko uzyskanie zgody na wejście na teren. Potrzeby kolejnego spotkania chyba nie ma. Jeśli przepisy ustalały iż w gestii właściciela posesji jest wykonanie przyłącza. W związku z tym zadanie nie staje się  zadaniem własnym gminy. Dodał, że te osoby nie mają żadnego dokumentu potwierdzającego wykonanie przyłącza. Nadmienił, że jak poinformował Burmistrza o spotkaniu z projektantem i Prezesem „Aquabellis” to powiedział mu, że również chciałby brać udział w spotkaniu i razem pojechać na miejsce, na spotkanie z mieszkańcami. Trzeba podjąć decyzje w oparciu o nowe wyjaśnienia, które się pojawiły.

Radny K. Lis poinformował, że wcześniej Burmistrz mówił iż nic nie trzeba tam robić z kanalizacją, a dzisiejsze wyjaśnienia zmieniły postać rzeczy.

W. Dulko wyjaśnił, że Burmistrz opierał się na jego zdaniu i zgodnie z definicją przedstawioną w ustawie, to starający się o przyłączenie pokrywa koszty całego przyłącza. W związku z różnymi sytuacjami i  skargami, związanych z odpłatnym przekazaniem urządzeń kanalizacyjnych, Sąd Najwyższy w kilku orzeczeniach, zaczął zajmować stanowisko odmienne niż definicja ustawowa. Jakoby przyłącze było od domu do granicy działki, a wszystko poza nią jest urządzeniem kanalizacyjnym. Ta osoba, która jest właścicielem za nie odpowiada. W wyniku orzeczeń Sądu Najwyższego prawdopodobnie jeszcze w tym roku zostanie zmieniona ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, zmieniająca m.in. definicję przyłącza kanalizacyjnego. Czyli za to, co dochodzi do granicy działki nie muszą odpowiadać jej właściciele. Przedtem leżało to w gestii starającego się o przyłącze i gmina nie mogła podejmować tam działań.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że wadliwy nie jest odcinek od domu do granicy działki, a odcinek ulicy.

37. Budowa ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego „KOTWICA” w Rogoźnie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy są jeszcze szanse na pozyskanie środków unijnych na ten cel?

T. Zygmunt powiedział, że w tym rozdaniu nie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy będzie jeszcze jeden nabór?

T. Zygmunt odpowiadać, że być  będzie jak zostaną pieniądze z pierwszego rozdania.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy można użyć sformułowania, że gmina ma 2.000.000zł na kanalizację?

T. Zygmunt powiedział, że można ewentualnie tak powiedzieć. Dodał, że odbyły się 2 spotkania z p. Kuźmą i poproszono przedstawicieli KŻ „Kotwica” o  zaproponowanie programu zagospodarowania poszczególnych projektów.

Radny K. Lis zapytał T. Zygmunta, czy zna treść umowy w której przekazano teren gminny w  zarząd „Kotwicy”?

T. Zygmunt odpowiedział, że nie zna.

Radny K. Lis wyjaśnił iż zadał to pytanie, ponieważ „Kotwica” zarządza pomieszczeniami po byłych warsztatach szkoły, które z zewnątrz są w tragicznym stanie.

T. Zygmunt powiedział, że prace zostaną dokonane tylko na terenie, który należy do gminy. Pozostała część nie będzie robiona. Doradzono przedstawicielom „Kotwicy” aby tak zaaranżowali swoje pomieszczenia, aby nie musieli korzystać z pomieszczeń nie stanowiących ich własności.

Nadmienił, że na budowę drogi Pruśce – Stare został ogłoszony przetarg, termin składania ofert to 6 lipca. Co do drogi na Cieśle, to Burmistrz wystąpił o dołożenie kwoty, ale nie znalazło to aprobaty wśród radnych. W związku z tym, po ostatnich konsultacjach z projektantem, zdecydowano iż metoda uproszczona, jaką będzie się stosować na Starym, w przypadku m. Cieśle jest wyrzuceniem pieniędzy. Sprawy techniczne nie pozwalają na takie uproszczenie. Można ewentualne ogłosić przetarg na zrobienie drogi, tak jak przewidywał projektant i potem wystąpić do radnych o dołożenie lub odjęcie pieniędzy, albo ewentualne zapłacić oferentom za złożone oferty.

Radny M. Połczyński powiedział, że Burmistrz poinformował radnych iż dokłada 350.000zł, bo musi być asfalt gdyż p. Dąbrowski otwiera  żwirownie.

T. Zygmunt stwierdził iż na pewno nie dotyczyło to tylko p. Dąbrowskiego. Dodał iż droga w Starym jest w lepszym stanie technicznym niż droga w Cieślach.

Radny H. Janus powiedział, że zna drogi w gminie, które mają być robione takim sposobem jak w m. Stare i droga w m. Cieśle nie jest gorsza np. od drogi Gościejewo – Kaziopole. Starostwo to wykonało  i  dziur nie ma, a droga będzie służyć też kilka lat.

T. Zygmunt powiedział, że ma inne stanowisko w tej sprawie. Dodał, że nawet p. R. Juszkiewicz określa drogę w m. Cieśle jako gorszą.  Na początku zaproponował tylko metodę utrwalenia powierzchniowego, ale po bliższym zapoznaniu się ze stanem technicznym drogi,  zmienił zdanie.

Radny M. Połczyński poinformował, że sołectwo Pruśce wielokrotnie składało wniosek do  budżetu, właśnie tam na drogę w m. Stare i nie zostało to uwzględnione, bo podobno była dobra. Dopiero radni wnieśli to zadanie.

T. Zygmunt powiedział, że gmina ponosiła tam pewne nakłady z  tyt. napraw bieżących. Dodał, że on drogi w m. Cieśle nie wnosił do budżetu.

Radny K. Lis zapytał jakiej długości jest odcinek drogi Rogoźno – Cieśle i na jaką kwotę opiewa to zadanie?

T. Zygmunt odpowiedział 1400m i 150.000zł.

Radny K. Lis powiedział, że zgodnie z tym co wynika z obowiązków urzędnika, T. Zygmunt przygotowuje drogę do realizacji. Najpierw dokumentacji, później następuje ogłoszenie przetargu i okazuje się iż środków nie starczy.

T. Zygmunt wyjaśnił, że jeśli ma wykorzystać tylko 150.000zł, to najpierw trzeba zrobić takie wyliczenie w kosztorysie inwestorskim, aby nie przekraczało tej kwoty, czyli 500m z całości.

Radny K. Lis powiedział, że jeśli by się okazało iż 150.000zł nie starczy, bo potrzebne jest 300.000zł. To można ogłosić przetarg na budowę odcinka o dł.500m. Znajdzie się wykonawca to realizuje to zadanie. Jeśli zostanie środków, to wtedy robiony jest dalszy fragment drogi.

T. Zygmunt powiedział iż zastanawiał się nad ogłoszeniem przetargu na całość i kiedy byłoby wiadomo jaka jest cena wykonania drogi, wtedy poszukać jakiś środków finansowych do tej kwoty.

Radny K. Lis stwierdził, że można rozłożyć budowę drogi na kilka etapów.

Radny J. Witt zapytał co z konserwacją takiej drogi, jeśli co roku byłoby robione 500m?

Radny R. Kinach odpowiedział, że po 30 latach można całą drogę poddać konserwacji.

Radny J. Witt powiedział, że powinno się zrobić całość od razu, albo w ogóle nie zaczynać tam budowy drogi.

Radny H. Janus zapytał o zadanie: modernizacja budynku komunalnego przy ul. II Armii Wojska Polskiego?

T. Zygmunt odpowiedział, że środki na ten cel są częściowo zapisane na koncie ZAMKu, a w części do wykonania przez gminę. Odbędzie się spotkanie z p. M. Mysłkiem co do konkretnych ustaleń, aby wspólnie zająć się tematem.

Radny H. Janus zapytał o zakup klimatyzacji na parterze i nowej sieci komputerowej Urzędu Miejskiego.

T. Zygmunt odpowiedział, że klimatyzacja jest już wykonana, a co do sieci komputerowej się nie orientuje.

Sekretarz Gminy powiedziała, że komputery zostały wymienione, a co do sieci to informatyk jest na urlopie i będzie się tym najmował jak wróci.

Radny H. Janus zapytał czy w sali nr 11 będzie jeszcze w tej kadencji łącze internetowe?

Sekretarz Gminy powiedziała, że może po zmianach w sieci. Wyjaśniła, że do każdego gniazda może być podłączony tylko jeden użytkownik.

Radny K. Lis powiedział, że podłączenie kablem jednego komputera w momencie kiedy jest mowa o remoncie całej sieci, jest niecelowe.

Radny H. Janus zapytał o realizację kładzenia łupka w m.in. m. Stare, Tarnowo, ul. Chabrowa, na kwotę 50.000zł?

T. Zygmunt powiedział, że taka jaka jest zapisana kolejność, tak będzie to realizowane.

Radny H. Janus zapytał czy wiadomo coś na temat spowolnienia ruchu w Gościejewie?

T. Zygmunt powiedział, że o przydziale środków decyduje Warszawa i nic na ten temat nie wiadomo.

Radny K. Lis zapytał o remont tarasu i parkingu przy RCK.

T. Zygmunt wyjaśnił, że powstał kosztorys, określono zakres zadania. Dodał, że okazało iż sprawa podjazdu jest złożonym tematem związanym z wnioskiem GOPS. Dlatego trzeba jeszcze wziąć to pod uwagę.

Radny K. Lis zapytał o remont pomnika w Słomowie.

T. Zygmunt powiedział, że remont gruntowy będzie robiony. Dodał, że farby które mają być tam zastosowane przez wykonawcę wymagają odpowiedniej temperatury i nie dużego zawilgocenia. Zadanie jest objęte dużym ryzykiem wykonawczym.

Radny K. Lis zapytał o chodniki na ul. Czarnkowskiej, ul. Wyszyńskiego oraz ul. Rynkowej. Dodał, że studzienki na tych ulicach znajdują się dużo poniżej poziomu asfaltu.

T. Zygmunt odpowiedział, że w planie jest wymiana studzienek i wyregulowanie ich. Dodał, że stare studzienki na skutek natężenia ruchu i uderzeń niszczą się. Ponadto technicznie są źle wykonane.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Jako pierwsza głos zabrała R. Bukowska, inspektor w Wydziale GNRiOŚ.  Przedstawiła projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo. Poinformowała, że została wydana opinia prawna odnośnie wcześniejszych wątpliwości co do podjęcia uchwały – opinia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał co oznacza sformułowanie: cały obszar?

R. Bukowska wyjaśniła, że w studium jest obszarem opracowanym na całą gminę. Pewne obszary w studium zostały wyznaczone do zagospodarowania. Te obszary posiadają niekiedy 100ha, 200ha do zagospodarowania na cele inne niż rolnicze. Nie należy rozumieć obszar wyznaczony w studium,  jako całej gminy tylko jako obszar w danym miejscu, wyznaczony do sporządzenia miejscowego planu. Cały obszar oznaczony MU, jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe. Można traktować ten obszar, jako wyznaczony do opracowania planu. W związku z czym przygotowano projekt uchwały. Dodała, że Burmistrz   wystąpił również do Komisji  Urbanistycznej z prośbą o zajęcie stanowiska. Nadmienił, że w innych gminach ten sporny przepis nie jest czytany dosłownie. Przygotowane w ten sposób uchwały przechodzą przez nadzór Wojewody. Opinia radców prawnych jest odmienna od opinii Komisji Urbanistycznej – opinia komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Burmistrz zadecydował, że 2 podobne uchwały nie wejdą do porządku sesji, gdyż budzą wątpliwości.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy orzecznictwo jest ważniejsze od opinii?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że wyda w tej sprawie wydać opinię prawną.

Radny R. Kinach zapytał czy wiadomo jakiej klasy jest ziemia na tym obszarze?

R. Bukowska odpowiedziała, że jest tam fragment III oraz IV,V,VI klasa. Dodała, że od 1 stycznia br III klasa nie jest chroniona.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał W. Dulko ile by kosztowało zwodociągowanie na 58 ha? Przypomniał, że gmina ma obowiązek podłączyć wodę.

W. Dulko powiedział, że w Laskowie na pewno będzie kwestia rozbudowy sieci, aby doprowadzić wodę do ewentualnych działek. Około 3,2km potrzeba głównej sieci mnożąc przez 70zł, wychodzi 224.000zł. Od 2002r. przyłącza każdy robi na własny koszt.

Radny K. Lis zapytał czy Komisja urbanistyczna, wydając swoją opinię znała opinię radców prawnych?

R. Bukowska odpowiedziała, że tak.

Radny K. Lis zapytał dlaczego Komisja namawia radnych do łamania prawa?

R. Bukowska odpowiedziała, że opinia członków komisji jest wyciągnięta z praktyki. Nie tylko Gmina Rogoźno tak stosuje ten przepis, inni również. Jedna z członkiń komisji pracuje w miejskiej pracowni Urbanistycznej w Poznaniu i takie właśnie plany się opracowanie w miarę potrzeb społeczeństwa. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia Wojewody w tej sprawie.

Następnie zostały omówione następujące projekty uchwał:

·         wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 05.06.2009r.),

·         wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 09.06.2009r.),

·         wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 12.06.2009r.)

·         wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa stanowiących drogi publiczne.

W. Dulko przedstawił projekt uchwały w sprawie  uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2010 – 2012. Dodał, że plany mogą się zmieniać częściowo ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał jakiej długości będzie sieć na ul. Szerokiej?

W. Dulko odpowiedział, że ok.1000m.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy inwestycja w m. Cieśle nie będzie kolidować z przyszłą obwodnicą?

W. Dulko odpowiedział, że najpierw lepiej położyć wodociąg, a później robić obwodnicę.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał do kogo należy wodociągu w rejonie ul. Południowej w Rogoźnie, który ma zostać przejęty?

W. Dulko odpowiedział, że jest to wodociąg budowany przez p. Szewczaka. Ma wykupiony teren, który uzbraja. Dodał, że została zawarta wstępna umowa z p. Szewczakiem, gdzie „Aquabellis” zobowiązane jest przejąc sieć, ale pod pewnymi warunkami tj. rozłożenie w czasie.

Radny H. Janus zapytał czy ten wodociąg już istnieje?

W. Dulko odpowiedział, że dopiero będzie budowany.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy poprzedni plan traci ważność?

W. Dulko odpowiedział, że poprzedni plan był na lata 2007-2009.

Radny H. Janus poprosił o uszczegółowienie pkt.5.

W. Dulko wyjaśnił, że jest to przedłużenie sieci z Grudny w kier. Boruchowa. Są tam 2 większe tereny, których trwa zagospodarowywanie.

Radny H. Janus zapytał o inwestycję nr 7. zapytał po co robić pętlę w Cieślach?

W. Dulko odpowiedział ,że tam będzie najbliżej do zamknięcia pętli. Dodał, że jest wiele końcówek rur w których zagniwa. Najlepiej było gdyby wszędzie były końcówki, aby woda mogła krążyć.

Radny R. Kinach zapytał co z ul. Leśną? Dodał, że w przyszłym ma tam powstać droga asfaltowa. Niecelowe byłoby psucie później tego. Nadmienił, że zamiast ciągnąć wodociąg ul. Lipową, można koło p. Piechowiaka się wpiąć, bo jest bliżej o ok.150m.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że wychodzi ok. 21.000zł za sieć.

W. Dulko powiedział, że mieszkańcy mogą się złożyć i z własnych środków wybudować sieć, a później „Aquabellis” będzie im oddawał przez 2-3 lata w kosztach wody oraz pieniądze.

 

Następnie W. Dulko przedstawił projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dodał, że stawka za wodę wzrosła o 5,93%, a ścieki o 15,44%. Poinformował, że w Rogoźnie jest 89 rodzin, które nie mają wodomierzy.

Radny M. Połczyński zapytał jaki jest koszt za 1 kubik dla osoby, która nie ma zamontowanego wodomierza?

W. Dulko odpowiedział, że jeżeli jest to kran z wodą bez kanalizacji to jest to 1,5m³ /osobę. Jeśli jest kanalizacja i osobno łazienka, ubikacja to 4,5m³/osobę. Reguluje to rozporządzenie. Każdy musi podać jakie ma wyposażenie domu, żeby móc określić stawkę. Dodał, że zgodnie z prawem przedstawiciel przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego po okazaniu się legitymacją i upoważnieniem ma prawo wstępu na teren posesji. W. Dulko wyjaśnił, że wzrost opłaty abonamentowej związany jest ze wzrostem kosztów utrzymania. Przewidywany wzrost inflacji musi przełożyć się również na siłę nabywczą pieniądza.

Radny J. Witt zapytał jaki % wody ginie?

W. Dulko odpowiedział, że 25%. W całym kraju jest podobny wynik. Dodał, że wydobycie wody w Rogoźnie minus sprzedaż i minus woda do celów technologicznych, daje 25,18%. ze Słomowa 35,37%, a z Gościejewa 25,12% wody ginie. Wodociągi są dość stare, połączenia rur nie są szczelne, a woda płynie w grunt. Zdarzają się również kradzieże z hydrantów.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy któryś z pracowników firmy zwolnił się ze względów finansowych?

W. Dulko odpowiedział, że 1 osoba na 37, ale nie tylko ze względów finansowych.

Radny R. Kinach zapytał jaka jest średnia płaca w „Aquabellis”?

W. Dulko odpowiedział, że średnia płaca wynosi 3.195zł bez kadry, a z nią 3.435zł, ale trzeba od tego odjąć ZUS itd. wtedy wyjdzie płaca brutto.

 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w związku z 2 uchwałami o podjęciu współpracy z miastem Wiehl i miastem La Trimouille, na sesję został zaproszony p. A. Maliński oraz p. E. Józefek, którzy zaprezentują szczegóły współpracy z tymi miastami.

Radny R. Kinach złożył wniosek o uwzględnienie środków w budżecie Gminy Rogoźno, na konserwację dachu po byłej siedzibie OSP na ul. Mało Szkolnej.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 22.00.

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

 

 

drukuj pobierz pdf