Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXIX/664/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 r. oświadczenie w sprawie kontynuacji działań mających na celu reaktywację linii kolejowej Czarnków – Rogoźno - Wągrowiec

Uchwała Nr LXIX/664/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 czerwca 2022 r.

oświadczenie w sprawie kontynuacji działań mających na celu reaktywację linii kolejowej Czarnków – Rogoźno - Wągrowiec

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 5 „Regulamin Rady Miejskiej w Rogoźnie” do Statutu Gminy Rogoźno (przyjętego uchwałą nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. poz. 2094 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się oświadczenie w sprawie kontynuacji działań mających na celu reaktywację linii kolejowej Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec, o treści: „Rada Miejska w Rogoźnie popiera ideę przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec. Zadanie to może być realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Kolej+. Województwo Wielkopolskie zakłada przy tym współpracę samorządów gminnych i powiatowych, przez których teren przebiega linia kolejowa. Również ze strony Gminy Rogoźno przewiduje się współudział w tym zadaniu, przy uwzględnieniu możliwości finansowych gminy. Po realizacji zadania, będzie można wspólnie korzystać z nowoczesnego transportu kolejowego, który połączyłby Wągrowiec, przez Rogoźno, z Czarnkowem, spajając nasze Małe Ojczyzny.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXIX/664/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 czerwca 2022 r.

 

 

Do Rady Miejskiej w Rogoźnie wpłynęło stanowisko nr 8/2022 Rady Miasta Czarnkowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie kontynuacji działań mających na celu reaktywację linii kolejowej Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec.

W zakresie tego zadania istotne jest współdziałanie wszystkich samorządów powiatowych i gminnych z samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Z tego względu Rada Miejska w Rogoźnie przyjmuje przedmiotowe oświadczenie.

 

drukuj pobierz pdf