Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwały Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr II/19/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 listopada 2018 r.

 

w sprawie: nadania nazwy ulicy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze. zm.), art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),  uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. Drodze wewnętrznej w Rogoźnie, usytuowanej na działkach 1679/1, 1680, 1681/2, 1681/5 oznaczonych w planie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tj.: Uchwała Nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r  „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze między ulicami: Kotlarską, W. Poznańską, Długą Nową”, oznaczonymi symbolami KDP-3, KDD-3, KDD-4, KDD-5 nadaje się nazwę: „Braci Skotarczaków”.
  2. Usytuowanie drogi w terenie określa załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 


 

UZASADNIENIE

 

Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2068 ze zm.), przy czym podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Zgodę na zaproponowaną nazwę ul. Braci Skotarczaków w Rogoźnie, udzielili współwłaściciele działki 1681.

 Z wnioskiem o nadanie tej nazwy wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, w celu upamiętnienia 100 rocznicy zrywu powstańczego 1918/1919 i uhonorowanie Powstańców Wielkopolskich.

Uczestnikami Powstania Wielkopolskiego byli: Antoni, Bolesław, Józef i Wiktor Skotarczakowie. Antoni Skotarczak był dowódcą oddziału. Wiktor Skotarczak dowódcą kompanii Rogozińskiej. Obydwaj mieli opinię doskonałych dowódców liniowych szczególnie sprawdzili się w tej roli w walkach na froncie północnym. Po zdobyciu wozu pancernego w Budzyniu (przez oddział pod dowództwem Leona Napiecka ) powrócili tym   samochodem do Rogoźna wzbudzając ogromny entuzjazm mieszkańców miasta. Bolesław Skotarczak natomiast zorganizował miejscową komendanturę.

Bracia Skotarczakowie zasługują na pamięć mieszkańców Gminy Rogoźno.

 

drukuj pobierz pdf