Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Plan pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady : PLAN PRACY- Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2015 rok

 

  

 

 

Załącznik do Uchwały Nr IV/19/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2014 roku

PLAN PRACY

Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2015 rok

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie

materiałów

 

Uwagi

1.

Styczeń

1.Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno.

2 Tematy bieżące

Posiedzenie Komisji w UM

 

 

- // -

Prezes Zarządu ENEA w Poznaniu

Burmistrz Rogoźna

Dyrektor ZDP w Obornikach

 

2.

Luty

1.Aktualna sytuacja w zakresie zimowego utrzymania dróg.

2. Informacja o realizacji Programu Ochrony nad Zwierzętami

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

Dyrektor ZDP w Obornikach

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Obornikach

Burmistrz Rogoźna

 

3.

Marzec

 

1.Budowa obwodnicy miasta Rogoźna.

2..Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie Gminy Rogoźno

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

 

 

- // -

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Dyrektor GDDKiA w Poznaniu

Dyrektor WZDW w Poznaniu

Dyrektor ZDP w Obornikach

Burmistrz Rogoźna

 

4.

Kwiecień

1.Ocena działalności finansowej podległych jednostek: GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

Kierownik GOPS

Dyrektor ZAMK

Dyrektor ZEAPO

Dyrektor RCK

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

5.

Maj

1.Sytuacja i stan leśnictwa na terenie Gminy Rogoźno w nadleśnictwach: Durowo, Łopuchówko i Oborniki.

2. Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych w Gminie Rogoźno

3.Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2014 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

4. Szkody łowieckie na terenie Gminy Rogoźno

 

Nadleśniczy Durowo

Nadleśniczy Łopuchówko

Nadleśnictwo Oborniki

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Burmistrz Rogoźna

 

6.

Czerwiec

1.Informacja o działalności finansowej spółek gminnych Aquabellis i Megawat

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

Burmistrz Rogoźna

Prezes Zarządu Sp. z.o.o „Aquabellis”

Prezes Zarządu Sp. z.o.o „Megawat”

 

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

 

 

 

8.

Sierpień

1.Funkconowanie nowego systemu gospodarki odpadami na ternie gminy Rogoźno

2. Funkcjonowanie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno.

3.Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy Rogoźno.

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoźna

Komendant Powiatowy PSP w Obornikach

Prezes Zarządu OSP Oddziału

Miejsko-Gminnego w Rogoźnie

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie

Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie

 

9.

Wrzesień

1.Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2015 roku.

Posiedzenie Komisji w UM

 

- // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

10.

Październik

1.Sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.

Posiedzenie Komisji w UM

Burmistrz Rogoźna

Inspektor ODR w Obornikach

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

w Obornikach

Pozostałe podmioty związane z rolnictwem

 

11.

Listopad

1.Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2015 rok.

2.Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2016 rok.

3. Uchwały okołobudżetowe

Posiedzenie Komisji w UM

 

 

- // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

 

12.

Grudzień

1.Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2016 rok.

2.Analiza i zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej na 2016 rok.

Posiedzenie Komisji w UM

- // -

Burmistrz Rogoźna

Skarbnik Gminy

Przewodniczący KGFiR

 

 

drukuj pobierz pdf