Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania skarbnika gminy

Uchwała nr VII/68/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 lutego 2019 r.

 

w sprawie powołania skarbnika gminy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Na wniosek Burmistrza Rogoźna, powołuje się z dniem 1 kwietnia 2019 r. Panią Irenę Ławniczak na stanowisko Skarbnika Gminy Rogoźno.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm), do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta.

Ze względu na okoliczność, że dotychczasowy Skarbnik Gminy Rogoźno – Pani Maria Kachlicka poinformowała Burmistrza Rogoźna, że z dniem 1 kwietnia 2019 r. ma zamiar przejść na emeryturę i tym samym nie wykonywać już obowiązków Skarbnika, Burmistrz, reprezentując pracodawcę, wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej w Rogoźnie o odwołanie skarbnika.

Jednocześnie, Burmistrz Rogoźna, mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie i realizowanie budżetu Gminy, wystąpił do Rady Miejskiej w Rogoźnie o powołanie z dniem 1 kwietnia 2019 r. Pani Ireny Ławniczak na stanowisko Skarbnika Gminy Rogoźno.

Pani Irena Ławniczak spełnia wymogi formalne określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), a jednocześnie posiada wieloletnie doświadczenie jako główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

drukuj pobierz pdf