Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLV/445/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2021 roku oraz określenia sezonu kąpielowego

UCHWAŁA

NR XLV/445/2021

Rady miejskiej w Rogoźnie

z dnia 31.03.2021 r.

 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2021 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w roku 2021, obejmujący:

  1. Kąpielisko zlokalizowane nad Jeziorem Rogoźno w miejscowości Rogoźno na działce o numerze ewidencyjnym 1920/5 (Ośrodek Sportu i Rekreacji) jest to kąpielisko strzeżone, długość linii brzegowej 100 m, maksymalną liczbę kąpiących się w ciągu dnia określa się na poziomie 150 osób,
  2. Kąpielisko zlokalizowane nad Jeziorem Rogoźno w miejscowości Rogoźno na działce o numerze ewidencyjnym 2242/3 (ul. Plażowa) jest to kąpielisko strzeżone, długość linii brzegowej 60 m, maksymalną liczbę kąpiących się w ciągu dnia określa się na poziomie 100 osób,
  3. Kąpielisko zlokalizowane nad Jeziorem Nienawiszcz Duży w miejscowości Nienawiszcz na działce o numerze ewidencyjnym 41 jest to kąpielisko strzeżone, długość linii brzegowej 50 m, maksymalną liczbę kąpiących się w ciągu dnia określa się na poziomie 100 osób,
  4. Kąpielisko zlokalizowane nad Jeziorem Budziszewskim w miejscowości Budziszewko na działce o numerze ewidencyjnym 339 jest to kąpielisko strzeżone, długość linii brzegowej 40 m, maksymalną liczbę kąpiących się w ciągu dnia określa się na poziomie 100 osób.

 

2.Granice kąpielisk, o których mowa ust. 1 określają 4 załączniki graficzne do niniejszej uchwały.

 

 § 2

W roku 2021 sezon kąpielowy na terenie Gminy Rogoźno trwać będzie od 1 lipca do 31 sierpnia.

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 § 4

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Nr LXV/445/2021

Rady miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30.03.2021 roku

 

 

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. artykułem 37 nakłada na Radę Miejską obowiązek podjęcia corocznie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz czasu trwania sezonu kąpielowego. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym w okresie od 15 stycznia do 12 lutego poprzez wywieszenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt uchwały skierowany został do zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

 

 

drukuj pobierz pdf