Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXXIII/321/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2019

 

 

UchWała NR XXXIII/321/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 czerwca 2020 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2019

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO Uchwała NR XXXIII/321/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 czerwca 2020 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2019

 

Wypełniając zapisy zawarte w art. 271 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska po zapoznaniu się z :

  1. sprawozdaniami finansowymi,

  2. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,

  3. sprawozdaniem z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury,

  4. informacją o stanie mienia Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2019 r.,

  5. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, informacji o stanie mienia jednostki i objaśnieniach Gminy Rogoźno,

  6. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie,

Udziela Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf