Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XLV/2017 z XLV Sesji Nadzwyczajnej VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 14 sierpnia 2017r. o godz. 7.00 w Sali Urzędu Miejskiego

PROTOKÓŁ nr XLV/2017

 

z XLV Sesji Nadzwyczajnej VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 14 sierpnia 2017r. o godz. 7.00

 z XLV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w 14 sierpnia2017r. o godz.7.00 w Sali Urzędu Miejskiego przy ul. Nowej 2. Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryka Janusa.

 

I.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzy krotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik przystąpiono do realizacji porządku obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P.Wojciechowskiego.

 

II Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały:
  1. uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  2. uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
  3. uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017
  4. uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028
  5. uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.

Pan Burmistrz Roman Szuberski do programu sesji zgłosił poprawkę zamieniając ppkt oraz zaproponował radnym wprowadzenie jako ppkt e) uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Propozycja pana burmistrza została przyjęta jednogłośnie.Pan radny Roman Kinach zapytał, dlaczego uchwała została przedstawiona dopiero na sesji, ponieważ radni nie mieli okazji żeby zapoznać się z jej treścią wcześniej? Pan burmistrz wraz z panem kierownikiem Pawłem Andrzejczakiem odpowiedzieli, że wytyczne w sprawie tej uchwały przyszły z zeszłotygodniowej poczcie i przygotowanie tej uchwały było możliwe dopiero w piątek.

 • uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Kilka słów wprowadzenia przekazał pan burmistrz Szuberski, informując że powodem tej uchwały jest sytuacja na wypadek gdyby zabrakło punktacji do otrzymania dotacji ze środków zewnętrznych na Plac Karola. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 •  uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

 Radny Paweł Wojciechowski zapytał w jakiej wysokości będą odsetki? Pani skarbnik Maria Kachlicka wyjaśniła, że jest to 1,5% a jeśli będzie inaczej to będzie musiała być zmiana w WPF, jednak oprocentowanie jest stałe. Pani Kachlicka dodała, że istnieje możliwość ubiegania się o karencję – spłata byłaby od 2019 roku, po zakończeniu inwestycji. Pan przewodniczący Janus zapytał, czy jeżeli zostanie zmniejszona pożyczka, to czy środki te zostaną przeznaczone na inne zadania? Pan burmistrz odpowiedział, że środki z takiej pożyczki są przeznaczone na ściśle określone cele. Pan przewodniczący zaproponował, że skoro „Jesica” jest tak korzystna to może warto zrezygnować z dofinansowania? Pan burmistrz odpowiedział, że to radni będą w tej sprawie decydowali, jednak środki otrzymane na Pl. Karola mogą być bezzwrotne, natomiast „Jesica” choć tak bardzo opłacalna jest zwrotna. Pan Henryk Janus powiedział, że wniosek na dofinansowanie zawiera Pl. Karola i Muzeum i zapytał, czy nie lepiej zrobić najpierw plac, a następnie dopiero budynek muzeum? Pan kierownik Andrzejczak odpowiedział, że jest tak zaplanowana inwestycja by w późniejszym czasie nie niszczyć tego co zostanie wcześniej zrobione, poza tym ograniczają gminę nakazy pożarowe. Pan radny Adam Nadolny podsumował, że priorytetem każdego radnego jest, to żeby plac wyglądał przyzwoicie i każde działanie jest właściwe w tym kierunku, natomiast za rok będzie z pewnością drożej i jeżeli to zadanie nie będzie wykonane teraz to gmina będzie musiała sporo dołożyć. Pan przewodniczący zapytał, kiedy odbędzie się przetarg na Pl. Karola? Pan Andrzejczak odpowiedział, że procedura zostanie uruchomiona we w wrześniu. Po zakończeniu dyskusji, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 •  uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017
 •  Uchwała bez uwag została przyjęta jednogłośnie.
 •  uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028
 •  Uchwała bez uwag została przyjęta jednogłośnie.
 •  uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Pan Paweł Andrzejczak powiedział, że głównym powodem do podjęcia tej uchwały są wytyczne dotyczące zmiany stawek z 19 zł na 5 zł. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 4 Wolne głosy i informacje.

Pan burmistrz Roman Szuberski poinformował radnych o wzroście opłat na wyjazdy straży pożarnej, ponieważ nadmiar dobrego sprzętu jaki posiada straż obciąża gminę. Jednostka rogozińska na ten moment ma już ponad 200 interwencji. Pan radny Janus zapytał, kto płaci za sprzęt jeżeli jest wypożyczony poza gminę? Pan burmistrz odpowiedział, że są to porozumienia w formie bezpłatnego użyczenia. Pan radny Wojciechowski zapytał, jaki jest termin zakończenia inwestycji na Smolarach? Pan kierownik Andrzejczak odpowiedział, że termin przewidywany jest na koniec października, ale są problemy z tą inwestycję, ponieważ większość rzeczy nie jest ujęta na mapach geodezyjnych. Na zakończenie radni zgłosili prośby o wykoszenie traw, załatanie dziur i wykopanie rowy przy posesji pana Grendy. Pan radny Janus zapytał, co jest z oświetleniem i dobudowaniem nowego na terenie gminy? Pan Andrzejczak odpowiedział, że w tej chwili jest brak środków. Pani burmistrz Tomaszewska przekazała wszystkim radnym informację, że poznańska fundacja otwiera nowe przedszkole w budynku istniejącego przedszkola „Motylek”.

 

Ad. 5 Zakończenie.

Posiedzenie sesji nadzwyczajnej zakończono o godz. 8:40, protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf