Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVI/323/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagosp

Uchwała nr  XLVI/323/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 listopada 2009r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.68 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, ze zmianami),

 

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1.Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości  50%, od ceny nabycia działki gruntu nr 1659/1 o pow.83m2 , wynoszącej 4.431,00 zł netto.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVI/323/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 listopada 2009r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

                Na podstawie art.68 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, ze zmianami), właściciel działki nr  1657 Pan Krzysztof Głów po zapoznaniu się z warunkami nabycia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki nr 1659/1, zwrócił się do Burmistrza Rogoźna z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w wysokości 50%.

 

W oparciu o wyżej przywołany przepis i w nawiązaniu do Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XL/267/2009 z dnia 27.05.2009r., Burmistrz Rogoźna zwraca się do Rady Miejskiej w Rogoźnie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastosowanie ujednoliconej stawki bonifikaty w wysokości 50% dla wnioskodawców.

 

 W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf