Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXI/599/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno

Uchwała Nr LXI/599/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 7 lutego 2022 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze.zm.) oraz art. 90f. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

  1. Uchwala się  Regulamin  udzielania  pomocy  materialnej o charakterze  socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2019 poz.7537)

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Załacznik

 

 

drukuj pobierz pdf