Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXV/637/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/632/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr LXV/637/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/632/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 r.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz § 6 uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2016 r. poz. 4107) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

           

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr LXIII/632/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ten sposób, że § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Rogoźno w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wita w Rogoźnie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań - prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Izydora w Kościele pw. Św. Wita w Rogoźnie.”.

           

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

           

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXV/637/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 maja 2022 r.

 

 

Uchwałą Nr LXIII/632/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada Miejska w Rogoźnie przyjęła, że Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wita w Rogoźnie udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Rogoźno, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań - prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Izydora w Kościele pw. Św. Wita w Rogoźnie.

Ze względu na tożsamość podmiotu ubiegającego się o dotację, jak w przypadku podjętej w dniu 20 kwietnia 2022 r. uchwały Nr LXIII/631/2022 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada Miejska w Rogoźnie niewłaściwie ustaliła wysokość dotacji na zadanie prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Izydora w Kościele pw. Św. Wita w Rogoźnie, wpisując wysokość dotacji przeznaczonej na dofinansowanie innych zadań, tj. rekonstrukcja bramy wjazdowej na teren Kościoła i części ogrodzenia. Z tego względu niezbędne jest skorygowanie ww. uchwały.

Ponadto niniejszą uchwałą koryguje się w § 1 uchwały z dnia 20 kwietnia 2022 r. powtórzenie kwoty dotacji.

Ze względu na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf