Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr IV/2018 z IV Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 9:00

Protokół nr IV/2018

 

IV Sesja w dniu 28 grudnia 2018  Obrady rozpoczęto 28 grudnia 2018 o godz. 09:00, a zakończono 29 grudnia 2018 roku o godz. 13:38. W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:

 1. Zbigniew Tomasz Chudzicki
 2. Katarzyna Erenc-Szpek
 3. Henryk Janus
 4. Roman Kinach
 5. Longina Maria Kolanowska
 6. Sebastian Mirosław Kupidura
 7. Hubert Kuszak
 8. Maciej Adam Kutka
 9. Jarosław Łatka
 10. Adam Nadolny
 11. Krzysztof Nikodem
 12. Bartosz Perlicjan
 13. Paweł Wojciechowski
 14. Ewa Teresa Wysocka
 15. 1Łukasz Andrzej Zaranek

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Pan przewodniczący Maciej Kutka na podstawie elektronicznej listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu sesji obecnych jest 15 radnych, więc Rada jest władna do podejmowania uchwał i wniosków.

2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty po wprowadzeniu zmian dotyczących kolejności procedowania, czyli pkt 10 został przesunięty jako pkt 5.

Głosowano wniosek w sprawie:
Przyjęcie zmiany porządku obrad, czyli umieszczenie pkt 9 jako pkt 5 (wniosek radnego Janusa).

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek

3. Przyjęcie protokołu z II i III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
Głosowano w sprawie:
3. Przyjęcie protokołu z II sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Adam Nadolny, Paweł Wojciechowski

Głosowano w sprawie:
3. Przyjęcie protokołu z III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (12)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Katarzyna Erenc-Szpek, Adam Nadolny, Paweł Wojciechowski

4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał panią Tomaszewską, czy Rada Powiatu podjęła decyzję w spr. ciszy, a jeśli nie to kiedy ewentualnie zostanie podjęta? I drugie pytanie dotyczyło renowacji boisk sportowych. Pani Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że w odpowiedzi na pierwsze pytanie, to Zarząd zajmie się tą sprawą na najbliższym posiedzeniu, natomiast jeżeli chodzi o boiska sportowe, to środki zostały przez powiat zabezpieczone.

Pan radny Krzysztof Nikodem zapytał, jakie inwestycje drogowe  do budżetu powiatu zostały wprowadzone? Pani Renata Tomaszewska poinformował, iż środki przeznaczone przez powiat na drogi nie są oszałamiające i będą to głównie bieżące naprawy i utrzymanie dróg w obecnym stanie. Pan radny Nikodem zapytał, czy chociaż jakieś kwoty zostały rozdysponowane na drogi? Pani przewodnicząca powiedziała, że w tej chwili nie posiada takiej wiedzy.


5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zmiany w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok,

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 1 .

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bartosz Perlicjan

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 2.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek

Głosowano w sprawie:
a) zmiany w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

b) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037,
Pan radny Janus zadał pytanie, czy wolne środki niewykorzystane do końca danego roku, przechodzą na rok następny? Pani skarbnik powiedziała, że jeżeli jest kontynuacja jakiegoś zadania to są takie srodki przenoszone na rok następny, a ta sytuacja konkretnie dotyczy wyposażenia szkół.

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 1.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek

Głosowano w sprawie:
b) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037,.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

c) ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
Pan radny Nikodem zgłosił pytania dot. budowy drogi w Grudnie oraz Pasieka – Pruśce, na jakim etapie na dzień dzisiejszy są te prace? Pan burmistrz Szuberski poinformował, że jeżeli chodzi o Grudne, to prace miały rozpocząć się już w dniu wczorajszym jednak ze względu na awarię na ul. Fabrycznej, sprzęt został tam przesunięty, a droga Pasieka – Pruśce została obecnie wstrzymana ze względu na warunki atmosferyczne. Pan radny Kupidura zapytał, jakie to są niekorzystne warunki pogodowe? Pan burmistrz wskazał, że są to opadu deszczu i inne. A są one na tyle niekorzystne, że osoba nadzorująca poleciła wstrzymanie tych prac. Burmistrz dodał, że położenie masy bitumicznej musi mieć tez swoją temperaturę.

Pan radny Kuszak w tym temacie wskazał, że radnych zastanawia fakt, iż warunki pogodowe nie sprzyjają pracy w Pruścach, natomiast ta sama firma w tym samym czasie wykonuje prace  na ul. Lipowej? Pan Szuberski powiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Lipową to można tam bezkolizyjnie przejść, natomiast w Pruścach jest to droga, a to są dwie różne sprawy. Pan Kuszak podsumował, że owe prace powinny być wykonane zaraz po podpisaniu umowy, jeżeli warunki sprzyjały na ten czas, bo umowa była podpisana 4 grudnia a wykonanie do 31 grudnia z możliwością przedłużenia i odwrotnie można by rozumować sytuację z ulicą Lipową. Pan burmistrz wyjaśnił, że jeżeli przyjdzie pan kierownik Andrzejczak to zapewne wyjaśni zawiłość sprawy.

Pan Krzysztof Nikodem powiedział, że z praktyki wygląda to tak, że firma wykonująca zadanie ma o wiele więcej zleceń, że fizycznie się nie wyrabia i dlatego to tak wygląda. Pan burmistrz odparł, że do końca tak nie jest, ale szczegóły przekaże pan kierownik.


Głosowano w sprawie:
ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Sebastian Mirosław Kupidura

d) zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (11)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Henryk Janus, Hubert Kuszak, Jarosław Łatka, Paweł Wojciechowski

6. Podjęcie uchwał okołobudżetowych:
a) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok,

Głosowano w sprawie:
a) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

b) w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2019 rok, (ZAMK)
Pan radny Łatka zapytał, czy stawki w stosunku do ubiegłego roku uległy zmianie? Pani skarbnik poinformowała, że zmieniła się  powierzchnia, natomiast stawki zmieniły się w groszach.

Głosowano w sprawie:
b) w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2019 rok, (ZAMK).

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

c) w sprawie dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego.

Pan radny Łatka zapytał co oznaczają osoby „pozostałe” w tabeli?Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to łączna ilośc pracowników. Radny zaproponował jeśli będzie kalkulacja na następny rok, by wyszczególnić opcje pracowników i uczestników. Pani kierownik Gromanowska powiedziała, że trudno jest zakładać liczbę uczestników na dany moment.

Głosowano w sprawie:
c) w sprawie dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (12)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Henryk Janus, Krzysztof Nikodem, Ewa Teresa Wysocka

7. Podjęcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019 – 2037.

 • przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019 – 2037,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno,
 • dyskusja nad projektem uchwały,
 • głosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019 – 2037:
  • głosowanie autopoprawek,


Głosowano wniosek w sprawie:
5 minut przerwy (H.Janus).

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek

Głosowano w sprawie:
głosowanie autopoprawki nr 1.

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka

Głosowano wniosek w sprawie:
wyświetlania wyników głosowania w kolorach (H. Janus).

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
PRZECIW (2)
Roman Kinach , Adam Nadolny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Longina Maria Kolanowska, Łukasz Andrzej Zaranek

Głosowano w sprawie:
głosowanie autopoprawki nr 2.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek

Głosowano w sprawie:
głosowanie autopoprawki nr 3.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek

1) przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do uchwały,
Pan radny Jarosław Łatka zgłosił korektę w sprawie kwot i jednego z podpunktów – nakłady finansowe zadań majątkowych – propozycja radnego dotyczyła zdjęcia 30 tys zł na budowę chodników na terenie miasta z kwoty 650 tys zł – pani skarbnik poinformowała radnego, że to dotyczy wykazu WPF i takiej zmiany się nie głosuje i zaproponowała taka zmianę w styczniu.

2) głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019 – 2037.


Głosowano w sprawie:
głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019 – 2037..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bartosz Perlicjan

8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na rok 2019.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na rok 2019,

1) odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu,
Pan przewodniczący komisji Jarosław Łatka przedstawił pozytywną opinię wyrażoną przez komisje w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na rok 2019.


2) odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu,
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Henryk Janus powiedział, że ta Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r. podjęła dwa wnioski, ale nie związane z wydatkami. Jeden wniosek – w załączniku nr 4 do uchwały w punkcie 1 przebudowa chodników, aby wymienić, które chodniki są planowane, oraz w załączniku nr 4 do projektu uchwały oraz w uzasadnieniu do projektu budżetu zapisać przebudowa obiektu mostowego na rzece Rudka. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa wskazał, że były to wnioski ustne.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Henryk Janus powiedział, że Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa nie opiniowała projektu budżetu na 2019 rok.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Andrzej Zaranek

Radny Łukasz Zaranek wyraził wątpliwość w związku z tym, że Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa nie podjęła opinii na temat projektu budżetu, gdyż jak wynika z § 7 ust. 1 uchwały nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno, takie opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Rogoźnie są istotne i czy w związku z tym nie zachodzi jakaś sprzeczność, jakiś delikt legislacyjny, na który możemy się narazić.

Przewodniczący Rady Maciej Kutka zwrócił się do radcy prawnego o ustosunkowanie się w tej sprawie. Radca prawny Piotr Płoszczyca poprosił o pięć minut przerwy. Przewodniczący Rady zarządził pięć minut przerwy.

Po przerwie radca prawny Piotr Płoszczyca powiedział, że przeanalizował treść uchwały dotyczący trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z 2010 roku i wskazał, że ta uchwała obowiązuje już osiem lat. Z § 7 uchwały w sprawie trybu prac wynika, że ta opinia Komisji jest obligatoryjna. Radca prawny stwierdził, że nie potrafi w tej chwili powiedzieć, bo nie jest kolegiantem, nie jest w stanie powiedzieć, jak się do tego RIO odniesie, czy brak opinii jest istotnym czy nieistotnym naruszeniem procedury. Radca prawny dodał, że ta uchwała jest podjęta w oparciu o art. 234 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że tryb procedowania nad budżetem określa rada. Więc rada powinna przestrzegać tego trybu, który sama sobie narzuciła. Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa to istotna Komisja, jak nie najistotniejsza w gronie Rady i radca nie jest w stanie powiedzieć, czy RIO nie uzna tego za istotną wadę procedowania. Jest też inny problem, bo są terminy i tych terminów raczej nie dochowamy, ale lepiej byłoby, żeby ta opinia Komisji Gospodarki była podjęta i podjąć uchwałę budżetową z tą opinią, niż bez tej opinii, gdyż jest to wg radcy prawnego mniejsze uchybienie, niż brak tej opinii.
- Marek Jagoda

Sekretarz Gminy Rogoźno Marek Jagoda przedstawił treść § 7 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 uchwały nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno, który dotyczy trybu procedowania projektu budżetu przez komisje Rady.
- Adam Nadolny

Radny Adam Nadolny zadał pytanie Przewodniczącemu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Henrykowi Janusowi, dlaczego na posiedzeniu tej Komisji nie została podjęta opinia, co było powodem, że nie doprowadził on do takiego głosowania? Z drugiej strony pochwalił Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Jarosława Łatkę za sprawne i świetnie przeprowadzone posiedzenie Komisji, oraz podjęcie opinii w sprawie projektu budżetu.
- Henryk Janus

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Henryk Janus wskazał, że Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa też przebiegała grzecznie i szybko. Przewodniczący Henryk Janus wskazał, że jeśli chodzi o uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno, terminy wszystkie są niezachowane kompletnie i nie może być mowy, że komisja w ciągu 14 dni od otrzymania projektu budżetu odbywa posiedzenie, na którym formułuje pisemne opinie o projekcie budżetu. Jest to niemożliwe. Także tą uchwałę w stosunku do tego roku można podważyć w wielu punktach.
- Adam Nadolny (Ad Vocem)

Radny Adam Nadolny zwrócił się ponownie do Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Henryka Janusa o odpowiedź, dlaczego nie przeprowadził głosowania Komisji nad opinią o projekcie budżetu?
- Henryk Janus (Ad Vocem)

Radny Henryk Janus odpowiedział, że nie musi radnemu odpowiadać, a po drugie cośmy przegłosowali na Komisji Gospodarki to okaże się później przy składaniu wniosków.
- Sebastian Mirosław Kupidura

Radny Sebastian Kupidura odczytał informację o podobnym przypadku braku wymaganych opinii, a podjęciu uchwały budżetowej, że brak takiej opinii jest niewielkim naruszeniem.

- Piotr Płoszczyca

Radca prawny Piotr Płoszczyca odniósł się do wypowiedzi radnego Sebastiana Kupidury, że jest to jakieś internetowe stanowisko i nie potrafi powiedzieć i zagwarantować, że brak opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa będzie potraktowane przez RIO jako naruszenie istotne, czy też nieistotne. Radca prawny stwierdził, że nie może nic radnym narzucić, jedynie wyraża swój pogląd i nie może powiedzieć, czy RIO uzna brak opinii jako naruszenie istotne. Radca prawny wskazał, że uważa, że podjęcie opinii przez Komisję Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, nawet z naruszeniem terminów, o których wspomniał radny Henryk Janus, będzie lepsze, niż nieprzedłożenie takiej opinii. Państwo macie termin na podjęcie budżetu do 31 stycznia i po co się narażać na jakieś zarzuty, albo na wytyki przez RIO, że coś nie zostało zachowane, skoro możecie się jako Komisja zebrać i podjąć opinię, i procedować budżet w styczniu.
- Zbigniew Tomasz Chudzicki

Radny Zbigniew Chudzicki podzielił wątpliwość przedmówców, bo procedowanie uchwały budżetowej musi być zgodne z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno. Zadał pytanie Przewodniczącemu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Henrykowi Janusowi, czy na posiedzenie Komisji z 18 grudnia 2018 r. zaprosił wszystkich przewodniczących komisji stałych?
- Henryk Janus

Radny Henryk Janus wskazał, że przewodniczący komisji i to od lat przychodzili sami, bez zaproszenia, na Komisję Gospodarki i składali opinie. Może nie co roku.

- Zbigniew Tomasz Chudzicki

Radny Zbigniew Chudzicki wskazał, że był Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych w latach 2010-2014, jest radnym trzecią kadencję i na każde posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa był zapraszany i obligatoryjnie przedstawiał na niej opinie o projekcie budżetu.

- Henryk Janus

Radny Henryk Janus zadał pytanie, czy w § 7 ust. 3 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno jest napisane, że muszą być zaproszenia, czy też, że przewodniczący lub wyznaczony członek komisji Rady musi być na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa? Nie ma tu mowy o żadnych zaproszeniach. Wskazał, że jeżeli nie ma takiego zapisu, to nie musiał zapraszać.

- Zbigniew Tomasz Chudzicki

Radny Zbigniew Chudzicki zapytał Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Jarosława Łatkę oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Nikodema, czy otrzymali zaproszenie od Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, ustne lub pisemne, żeby byli obecni 18 grudnia na posiedzeniu Komisji Gospodarki? Gdyż na podstawie opinii innych komisji, Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa powinna podjąć najważniejszą opinię o projekcie budżetu.

- Jarosław Łatka (Ad Vocem)

Radny Jarosław Łatka odpowiedział, że przekazał taką informację, że tego dnia nie może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji. Przekazał opinię Komisji na papierze.
- Krzysztof Nikodem (Ad Vocem)

Radny Krzysztof Nikodem odpowiedział, że jest członkiem Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa i otrzymał słowne zaproszenie, jak i normalne, jako członek. Przedstawił też opinię Komisji Rewizyjnej o budżecie.
- Adam Nadolny

Radny Adam Nadolny wskazał, że prawo jest po to, aby je przestrzegać. Skoro jest uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, to należy ją przestrzegać.
- Zbigniew Tomasz Chudzicki

Radny Zbigniew Chudzicki wskazał, że nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytanie, czy Przewodniczący Komisji Gospodarki zaprosił przewodniczących innych komisji na posiedzenie Komisji Gospodarki.
- Jarosław Łatka (Ad Vocem)

Radny Jarosław Łatka odpowiedział, że otrzymał informację ustną o dniu posiedzenia komisji i usprawiedliwił się, że tego dnia nie mógł być.
- Łukasz Andrzej Zaranek

Radny Łukasz Zaranek zadał pytanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie o § 7 ust. 4 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, czy Przewodniczący Rady otrzymał opinie komisji Rady i czy przekazał je Burmistrzowi?

- Przewodniczący Rady Maciej Kutka

Przewodniczący Rady Maciej Kutka odpowiedział, że opinie zostały dostarczone do Biura Rady i pani Ania je Burmistrzowi przekazała.
- Paweł Wojciechowski

Radny Paweł Wojciechowski zadał pytanie Sekretarzowi oraz radcy prawnemu, gdyż cały czas powołujemy się tutaj na uchwałę odnośnie Statucie Gminy i czy obecny Statut Gminy jest obowiązujący po zmianie ustawy o samorządzie gminnym? Czy nie powinniśmy opierać się o ustawę, która jest aktem wyższym od Statutu?
- Marek Jagoda

Sekretarz Gminy Marek Jagoda odpowiedział, że w prowadzonej dyskusji nad projektem budżetu nie została powołana uchwała o Statucie Gminy, lecz uchwała nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno. Podstawą prawną tej uchwały jest ustawa o samorządzie gminnym oraz art. 234 ustawy o finansach publicznych. Jest to tryb, który Rada Miejska w Rogoźnie przyjęła dla siebie odnośnie prac nad uchwałą budżetową. Można dyskutować, czy zasady, terminy są narzucone, są ograniczeniami, ale te terminy są określone w tej konkretnej uchwale. Problem polega na tym, czy naruszenie trybu prac nad projektem uchwały, który określiła Rada Miejska w Rogoźnie, czy stanowi naruszenie istotne.
- Adam Nadolny

Radny Adam Nadolny zwrócił się do Przewodniczącego Rady Macieja Kutki, że ten powiedział, że tak fizycznie nie miał opinii komisji Rady, one wpływały do Biura Rady.

- Maciej Kutka

Przewodniczący Rady Maciej Kutka wskazał, że nie dostał sygnału, że opinie nie wpłynęły.
- Zbigniew Tomasz Chudzicki

Radny Zbigniew Chudzicki zadał pytanie radcy prawnemu, czy niepodjęcie opinii przez Komisję Gospodarki, Finansów i Rolnictwa w sprawie projektu budżetu jest uchybieniem w procedurze prac nad uchwałą budżetową Gminy Rogoźno i może grozić to jakimiś konsekwencjami?

- Piotr Płoszczyca

Radca prawny Piotr Płoszczyca wskazał, że nie potrafi tego zagwarantować. Jego zdaniem Rada powinna przestrzegać trybu prac nad uchwałą budżetową i nie potrafi zagwarantować, że Kolegium nie podważy uchwały budżetowej, jeżeli będzie to istotne naruszenie prawa. Nie widzi przeszkód, żeby się Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa zebrała i podjęła taką opinię, gdyż będzie to jego zdaniem mniejsze naruszenie procedowania, niż podanie uchwały bez opinii Komisji do RIO.
- Jarosław Łatka

Radny Jarosław Łatka zaproponował 10 minut przerwy, żeby Komisja Gospodarki się zebrała i podjęła opinię.

- Piotr Płoszczyca

Radca prawny Piotr Płoszczyca odpowiedział, że nie można tak zrobić, gdyż załącznik nr 5 do Regulaminu Rady Miejskiej przewiduje, że posiedzenie komisji powinno być zwołane pisemnie, co najmniej na pięć dni wcześniej musi być zaproszenie wysłane, gdyż inaczej naruszycie państwo Statut.
- Henryk Janus (Ad Vocem)

Radny Henryk Janus zadał pytanie radcy prawnemu, czy Statut Gminy jest ważny?

- Piotr Płoszczyca

Radca prawny Piotr Płoszczyca odpowiedział, że póki nie ma nowego statutu, to jest ważny.
- Henryk Janus (Ad Vocem)

Radny Henryk Janus odpowiedział, że na spotkaniu w Wągrowcu w sprawie śmieci rozmawiał z mec. Kiełbusem, który mówił, że Statut Gminy przestał istnieć w dniu zakończenia kadencji i powinno się wzorować bezpośrednio na ustawie.

- Piotr Płoszczyca

Radca prawny Piotr Płoszczyca odpowiedział, że ustawa o samorządzie gminnym jest tak ogólnikowa, że nie reguluje kwestii ani zaproszeń na sesje, ani terminów i można w ogóle nic nie stosować i „żyć w próżni”. Jego zdaniem, z uwagi na to, że nie upłynął termin na zmianę Statutu, cały czas on obowiązuje.
- Marek Jagoda

Sekretarz Marek Jagoda odpowiedział, że ustawa o samorządzie gminnym nie wyeliminowała statutów gmin. W momencie, kiedy doszło do zmiany ustawy o samorządzie gminnym, przepisy zmienione należy stosować bezpośrednio, jeśli w statucie określony był np. inny tryb udzielania odpowiedzi na interpelacje. Na dzień dzisiejszy Gmina ma Statut, a jeśli doszłoby do tego, że przepisy Statutu są niezgodne z przepisami ustawy, wtedy należałoby bezpośrednio stosować przepisy ustawy.
- Adam Nadolny

Radny Adam Nadolny zwrócił się z pytaniem do radnego Henryka Janusa, czy w historii odrodzonego samorządu rogozińskiego był taki przypadek, że nie było opinii?
- Henryk Janus (Ad Vocem)

Radny Henryk Janus odpowiedział, że nie pamięta.
- Łukasz Andrzej Zaranek

Radny Łukasz Zaranek złożył wniosek formalny o rezygnacji w dniu dzisiejszym z procedowania projektu budżetu na 2019 rok. Z uwagi na to, że do 31 stycznia, w przypadku nieuchwalenia uchwały budżetowej, obowiązywałby projekt budżetu. Byłby to czas na wydanie opinii przez Komisję Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.
- Henryk Janus (Ad Vocem)

Radny Henryk Janus odpowiedział, że z tego, co wie opinie wydają dwie, a nie trzy komisje, Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa oraz Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury. Zadał pytanie, czy jeśli brak opinii to nie jest złamanie uchwały z 2010 roku, to niestosowanie terminów też jest złamaniem uchwały z 2010 roku. Wszystkie opinie są przesunięte, nawet Komisja Oświaty wydała opinię niezgodnie z uchwałą.

- Piotr Płoszczyca

Radca prawny Piotr Płoszczyca odpowiedział, że wg niego wydanie opinii, nawet po terminie, jest mniejszym uchybieniem. A żeby przestrzegać terminów, to są przewodniczący rady i komisji. To Rada sama narzuciła sobie taką procedurę, więc powinna ją przestrzegać.
- Henryk Janus (Ad Vocem)

Radny Henryk Janus odpowiedział, że wybory były 21 października, 20 listopada ślubowaliśmy, do 15 listopada jest termin przedłożenia projektu budżetu, my otrzymaliśmy wcześniej, to w jakim terminie komisje miały się spotkać i sformułować pisemne opinie o projekcie budżetu? Nie ma takich możliwości.

- Piotr Płoszczyca

Radca prawny Piotr Płoszczyca odpowiedział, że samo niezachowanie terminu jest mniejszym naruszeniem, niż niewydanie opinii. Państwo decydujecie nad uchwałami.

 

Pan Henryk Janus zadał pytanie, jeżeli wybory były w listopadzie, to kiedy rada miała się ukonstytuować i wydać opinie w sprawie budżetu? Nie ma takiej możliwości – sam odpowiedział.


Głosowano wniosek w sprawie:
rezygnacji z procedowania nad uchwałą budżetową (radny Zaranek).


Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek
PRZECIW (8)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka

Pan radny Adam Nadolny zabrał glos i powiedział, że w związku z tym, że głosowanie przebiegło tak a nie inaczej jako przedstawiciel swojego klubu, oświadcza iż radni nie będą brali udziału w głosowaniu nad budżetem i zostanie w tej sprawie złożone pismo do RIO, bo prawo jest po to by je przestrzegać.


3) przedstawienie stanowiska Burmistrza Rogoźna w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej,
Pan Burmistrz powiedział, że wpłynęły dwie opinie z komisji i obie są pozytywne, nie zgłoszono żadnych wniosków, więc nie ma się do czego ustosunkowywać.

4) dyskusja nad projektem budżetu,

5) głosowanie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok:
- głosowanie autopoprawek

Głosowano w sprawie:
głosowanie autopoprawki nr 1.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
BRAK GŁOSU (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek

Głosowano wniosek w sprawie:
5 minut przerwy (Nikodem).

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (9)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Longina Maria Kolanowska
BRAK GŁOSU (4)
Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Adam Nadolny, Łukasz Andrzej Zaranek

Głosowano w sprawie:
głosowanie autopoprawki nr 2.

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 8, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (4)
Hubert Kuszak, Jarosław Łatka, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Henryk Janus, Maciej Adam Kutka, Krzysztof Nikodem
BRAK GŁOSU (8)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek

Głosowano w sprawie:
głosowanie autopoprawki nr 3.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
BRAK GŁOSU (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek

Głosowano w sprawie:
głosowanie autopoprawki nr 4.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
BRAK GŁOSU (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek

Głosowano w sprawie:
głosowanie autopoprawki nr 5.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
BRAK GŁOSU (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek

Głosowano w sprawie:
głosowanie autopoprawki nr 6.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
BRAK GŁOSU (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek

Głosowano w sprawie:
głosowanie autopoprawki nr 7.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
BRAK GŁOSU (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek

- przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do uchwały,
Swoją poprawkę przedstawił pan radny Krzysztof Nikodem:

Głosowano wniosek w sprawie:
zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenie OR.0050.1.276.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2019 r. proponuje się następujące zmiany: § 15 pkt. 2), ppkt b) zostaje wykreślony § 15 pkt 3) otrzymuje brzmienie: "przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, między paragrafami w ramach rozdziału". §16 otrzymuje brzmienie: "Określa się sumę wysokości 1.000.000 zł do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania". (Kutka, Janus, Nikodem, Kupidura, Kuszak, Łatka, Wojciechowski, Wysocka).

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
BRAK GŁOSU (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek

Poprawkę do budżetu odczytał radny Paweł Wojciechowski:
Głosowano wniosek w sprawie:
zmian w Załącznikach nr 2, 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2019r. Wykaz Wydatków Majątkowych Gminy Ujętych W Planie Budżetu Na Rok 2019. - otrzymuje brzmienie 1. Przebudowa chodników na terenie Gminy Rogoźno wraz z infrastrukturą 590.000 zł - ul. Gościnna -ul. M.Poznańska - Plac Powstańców Wielkopolskich + monitoring 2. Przebudowa obiektów mostowych ( most na rzece Rudka ) Wprowadza się dodatkowe zadania majątkowe : - budowa oświetlenia na ul. Południowej 30.000zł - wykonanie progu zwalniającego na ul. Mickiewicza 12.000zł - wykonanie projektu budowy drogi ul. Żurawiej 18.000zł Dokonuje się następujących zmian w wydatkach : 1. Zmniejsza się o 60.000 zł Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jed.budżetowych Z przeznaczeniem na : - na budowę oświetlenia na ul. Południowej - budowę progu zwalniającego na ul. Mickiewicza - wykonanie projektu budowy drogi ul. Żurawiej 2. Zmniejsza się o 50.000zł Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała Działalność Paragraf 4270 Zakup usług remontowych ( z zadania remont szaletu miejskiego) Z przeznaczeniem na : - zakup i montaż klimatyzatorów na świetlicy wiejskiej w Studzieńcu 10.000zł - montaż 2 lamp na istniejących słupach w miejscowości Nowy Młyn i Ruda 5.000zł - montaż 2 lamp na istniejących słupach w Karolewie 5.000 zł - zwiększenie profilowania dróg wraz z zakupem i wykonaniem utwardzenia kruszywem 30.000zł (Radni: Kutka, Wojciechowski, Kuszak, Kupidura, Janus, Wysocka, Nikodem, Łatka).

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 8, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (6)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Ewa Teresa Wysocka
PRZECIW (1)
Maciej Adam Kutka
BRAK GŁOSU (8)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Łukasz Andrzej Zaranek

Głosowano wniosek w sprawie:
Głosowano w sprawie: zmian w Załącznikach nr 2, 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2019r. Wykaz Wydatków Majątkowych Gminy Ujętych W Planie Budżetu Na Rok 2019. - otrzymuje brzmienie 1. Przebudowa chodników na terenie Gminy Rogoźno wraz z infrastrukturą 590.000 zł - ul. Gościnna -ul. M.Poznańska - Plac Powstańców Wielkopolskich + monitoring 2. Przebudowa obiektów mostowych ( most na rzece Rudka ) Wprowadza się dodatkowe zadania majątkowe : - budowa oświetlenia na ul. Południowej 30.000zł - wykonanie progu zwalniającego na ul. Mickiewicza 12.000zł - wykonanie projektu budowy drogi ul. Żurawiej 18.000zł Dokonuje się następujących zmian w wydatkach : 1. Zmniejsza się o 60.000 zł Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jed.budżetowych Z przeznaczeniem na : - na budowę oświetlenia na ul. Południowej - budowę progu zwalniającego na ul. Mickiewicza - wykonanie projektu budowy drogi ul. Żurawiej 2. Zmniejsza się o 50.000zł Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała Działalność Paragraf 4270 Zakup usług remontowych ( z zadania remont szaletu miejskiego) Z przeznaczeniem na : - zakup i montaż klimatyzatorów na świetlicy wiejskiej w Studzieńcu 10.000zł - montaż 2 lamp na istniejących słupach w miejscowości Nowy Młyn i Ruda 5.000zł - montaż 2 lamp na istniejących słupach w Karolewie 5.000 zł - zwiększenie profilowania dróg wraz z zakupem i wykonaniem utwardzenia kruszywem 30.000zł (Radni: Kutka, Wojciechowski, Kuszak, Kupidura, Janus, Wysocka, Nikodem, Łatka).

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
BRAK GŁOSU (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek

8) głosowanie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na rok 2019.
Całość uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka.

Głosowano w sprawie:
- głosowanie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na rok 2019..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka
BRAK GŁOSU (7)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek

9. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych:
a) Rady Miejskiej

Głosowano wniosek w sprawie:
autopoprawki nr 1 do załącznika planu pracy Rady Miejskiej.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Adam Nadolny

Głosowano w sprawie:
a) Rady Miejskiej.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Adam Nadolny

b) Komisji Rewizyjnej,

Głosowano w sprawie:
b) Komisji Rewizyjnej,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Adam Nadolny

c) Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury,

Głosowano wniosek w sprawie:
autopoprawka nr 1 do planu pracy Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Adam Nadolny

Głosowano w sprawie:
c) Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Adam Nadolny

d) Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,

Głosowano w sprawie:
Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Adam Nadolny

e) Komisji Skarg, Wnisków i Petycji

Głosowano wniosek w sprawie:
zmian w podstawie prawnej.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Adam Nadolny


Głosowano w sprawie:
Komisji Skarg, Wnisków i Petycji.

Radni w tym punkcie dyskutowali nad regulaminem komisji.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Adam Nadolny

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Pan burmistrz Roman Szuberski powiedział, że temat jest wszystkim znany, wszyscy wiedzą jak wygląda gospodarka odpadami w skali kraju, a temat warto przedyskutować. Ceny za śmieci segregowane, czy nie segregowane były w gminie jako jedne z najniższych. Pan burmistrz dodał, że obecne stawki muszą ulec zmianie, ponieważ będą niedobory w budżecie oraz zmieni się też stawka na bramce w Kopaszynie.

Pan Janus powiedział, że radni w wykazie otrzymali ceny prognozujące i brakuje też wykazu z sąsiednich gmin, dodał że jeżeli rada przyjmie proponowaną uchwałę to dla społeczeństwa będzie to 30% podwyżki tzn, że ci którzy zbierają selektywnie będą karani za tych, którzy zbierają śmieci nieselektywnie.

Pan kierownik Roman Piątkowski powiedział, że w wyniku przetargu, który odbył się w czwartek przed sesją, przedsiębiorca zaoferował kwotę 1 mln 370 tys zł., natomiast faktyczne koszty opłat na bramce i ilość zebranych śmieci w ciągu roku pokazują kalkulację, że gmina powinna mieć środki w wysokości ok 2 mln zł. Pan kierownik dodał, że wysokość stawek z gmin ościennych ma się nijak do ustalania naszych cen.

Radni dyskutowali też nad sposobem kontroli odbierania i dostarczania śmieci na wysypisko, pan Sebastian Kupidura wskazał możliwość oznakowania pojazdów, czipowanie itp.

Pan Hubert Kuszak zabrał glos w powyższej sprawie i powiedział, że mieszkańcy płacą za śmieci, dlatego też w tej sprawie powinna zostać przygotowana rzetelna kalkulacja i system kontroli – czy to będzie system dobowy, tygodniowy, dobowy.

Pan Janus powiedział, że nikt nikogo nie podejrzewa o nieuczciwość, jednak należy dbać o budżet gminy – i zapytał, czy gmina posiada takie informacje, w ilu gminach firma, która wygrała przetarg będzie zbierała odpady i czy istnieje harmonogram wywozu śmieci w poszczególnych gminach, czy któras z gmin pokrywa się z gminą Rogoźno?

Pan Roman Piątkowski powiedział, że przedsiębiorca będzie musiał przekazać szereg dokumentów wynikających z podpisanej umowy, jak również wiele poza umową, łącznie z dokumentacją z pozostałych punktów odbioru śmieci. Pan kierownik dodał, że na dzień dzisiejszy takiego harmonogramu jeszcze nie ma.

Pan radny Zbigniew Chudzicki powiedział, że zgadza się z przedmówcami iż o budżet gminy należy dbać i zapytał ile należałoby dołożyć do budżetu gdyby stawki pozostały na tym samym poziomie?

Pani skarbnik powiedziała, że byłaby to kwota ok 2 mln zł.

Pan radny Nikodem podsumował, że gmina ma wciąż jednego przedsiębiorcę i brakuje porównania. Pan burmistrz skwitował, że został już po raz drugi przetarg ogłoszony, nie tylko w BIP-ie i nikt inny się nie zgłosił.

Pan Hubert Kuszak powtórzył, że omawiane rzeczy kontroli są tak ważne, a pan kierownik na ten temat nie ma żadnego pomysłu ani stanowiska.

Pan Roman Piątkowski powiedział, że raporty co do zasady, będą sporządzane miesięcznie, natomiast w momencie kiedy zostaną wykryte nieprawidłowości kontrola zostanie przeprowadzona bardziej szczegółowo.

Pan radny Kuszak stwierdził, że najlepszą kontrolą byłaby kontrola dobowa i że mogą wykonywać to kompetentni pracownicy urzędu.

Pan burmistrz Szuberski powiedział, że w połowie stycznia pan kierownik zaprosi zainteresowanych radnych na spotkanie i przedstawi jak system kontroli wygląda i w jaki sposób on się odbywa.

Pan radny Henryk Janus zadał pytanie, czy środki które zostaną jako nadwyżka za śmieci, to czy można przeznaczyć je na coś innego? Pan Maria Kachlicka powiedziała, iż w zeszłym roku został na cel nieczystości gminnych utworzony osobny paragraf i srodki, które pozostaną na tym koncie, muszą być przeznaczone ściśle na ten sam cel.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wybory metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Longina Maria Kolanowska, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (3)
Roman Kinach , Sebastian Mirosław Kupidura, Adam Nadolny

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
27.11 – sesja Rady Powiatu

06.12 – pasowanie na ucznia w Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II w Rogoźnie

10.12 – udział w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

13.12 – udział w spotkaniu organizowanym przez GDDKiA dotyczącym studium korytarzowego drogi S11

13.12 – obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego organizowane na Placu Karola Marcinkowskiego (Paweł Wojciechowski)

13.12 – udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

14.12 – spotkanie świąteczne LPFA Rogoźno (Sebastian Kupidura)

14.12 – Wigilia Stowarzyszenia Elektryków Polskich

15.12 – spotkanie opłatkowe Grup Trzeźwości

15.12 – udział w Jarmarku Świątecznym

17.12 – Jasełka w Przedszkolu nr 2 (Henryk Janus)

17.12 – udział w sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie zwołanej w trybie nadzwyczajnym

18.12 – spotkanie w Wągrowcu organizowane przez Zarząd Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. dotyczące aktualnej sytuacji prawnej gmin i przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

19.12 – Gminne Spotkanie Wigilijne w Gościńcu

19.12 – Jasełka w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka

21.12 – Jasełka w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie (Henryk Janus)

22.12 – spotkanie opłatkowe OSP Rogoźno

27.12 – sesja Rady Powiatu (Hubert Kuszak)

 

I posiedzenie posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie VIII kadencji odbyło 13 grudnia 2018 roku wsali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Renata Tomaszewska, Sekretarz Marek Jagoda, Skarbnik Maria Kachlicka, członkowie KSSOiK oraz radni innych komisji.     W posiedzeniu nie uczestniczyli kierownicy wydziałów UM.

Komisja obradowała w pełnym 8-mio osobowych składzie.

Pierwszym tematem posiedzenia była praca nad budżetem Gminy Rogoźno na rok 2019. Zgodnie z paragrafem 7 punkt 1. uchwały w sprawie trybu prac nad projektem budżetu gminy Rogoźno Komisja wydała opinię dot. budżetu. Była to opinia pozytywna uchwalona jednogłośnie przy udziale wszystkich członków Komisji.

Drugim tematem, którym na posiedzeniu zajmowała się komisja, była praca nad planem pracy Komisji na rok 2019, który zostanie zaprezentowany na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Radni wnieśli kilka uwag, które zostały jednogłośnie przyjęte.

Podczas posiedzenia zaopiniowano także projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Radny Hubert Kuszak zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały dot. nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Rogoźno. Komisja jednogłośnie podjęła wniosek skierowany do Burmistrza Rogoźna.

W punkcie wolne głosy i wnioski Radni zgłosili następujące wnioski:

 • pani Longina Kolanowska obcięcie gałęzi na ul. Polnej,
 • pan przewodniczący Jarosław Łatka – usunięcie drzew przy przepompowni na ul. Nowej.
 • pan Zbigniew Chudzicki zgłosił wniosek dotyczący objęcia patronatem zakończenie sezonu morsów, który poparła KSSOiK oraz drugi wniosek w sprawie wyprostowanie lampy na ul. Seminarialnej.

Następnie radni na zakończenie dyskutowali na temat e-sesji, który będzie ustawowo wprowadzony od stycznia 2019 roku.

W komisji rewizyjnej udział brało 5 członków komisji z czego Radny Łukasz Zaranek przybył na komisję z 15 minutowym spóźnieniem a Radny Zbigniew Chudzicki o godz 16.45.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu z komisji rewizyjnej.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do protokołu z Komisji Rewizyjnej.

Głównymi zagadnieniami którymi zajęła się komisja to Wypracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 oraz wydanie opinii w sprawie budżetu na rok 2019..

Członkowie komisji po krótkiej naradzie dodali kilka punktów do projektu planu pracy komisji na rok 2019 i plan został jednogłośnie zatwierdzony przy obecności 4 członków komisji.

W imieniu pana przewodniczącego KSWiP wystąpił pan Henryk Janus informując, iż skarżący wycofał swoją skargę.

12. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Rogoźna

w okresie międzysesyjnym
   od  03 listopada do 27 grudnia 2018r.

 

03 listopada

- udział w uroczystym otwarciu 4 Rogozińskiego Półmaratonu im. Przemysła II oraz wręczenie medali zwycięzcom.

04 listopada

-udział w otwartym turnieju szachowym.

06listopada

-udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy.

07 listopada

-udział w wykładzie RUTW pt.” Kultura Żydowska”

09 listopada

-udział w obchodach dnia pracownika Samorządowego w GOPS.

10 listopada

-udział  w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Parkowie.

11 listopada

-udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości

14 listopada

-udział w spotkaniu w/s Obwodnicy Rogoźna w WZDW w Poznaniu.

 

- udział w Sesji Rady Miejskiej.

15 listopada

-wizyta u Notariusza-Oborniki.

 

-udział w spotkaniu w WFOŚiG  w/s dofinansowania do piecy ,oraz termomodernizacji budynków.

16 listopada

-udział w spotkaniu Andrzejkowo-Mikołajkowym z członkami PZN.

 

-wręczanie Karty Seniora.   (z-ca burmistrza)

19 listopada

-udział w Sesji Rady Powiatu.

20 listopada

-udział w I Sesji Nowej Rady Miejskiej.

27 listopad

-udział w uroczystych obchodach 50-lecia SP w Budziszewku.

28 listopada

-udział w spotkaniu podsumowującym  IV Półmaraton im. Przemysła II.

29 listopad

-udział w  Sesji Rady Miejskiej.

01 grudnia

-udział w wykładzie RUTW pt.” Ballady na zimowe wieczory”

04 grudnia

-spotkanie z młodzieżą kl. VIII- prelekcja na temat Samorządów Gminnych.

-udział w spotkaniu z radnym w/s opłat za Śmieci.

05 grudnia

-Objazd gminy Rogoźno z prezesem Aquabellis i skarbnikiem gminy

06 grudnia

-udział w spotkaniu Mikołajkowym z Mikołajem i mieszkańcami na pl. Karola Marcinkowskiego.

07 grudnia

-udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

10 grudnia

-wizyta u Notariusz-Rogoźno

-udział w Walnym zebraniu Członków Związku Stowarzyszeń Pilskich BŻ w Pile.

-udział w posiedzeniu Komisji Skarg i Wniosków.

12 grudnia

-udział w posiedzeniu komisji Rewizyjnej.

14 grudnia

udział w Spotkaniu opłatkowym z członkami Stowarzyszenia Elektryków Polskich

17 grudnia

-udział w szkoleniu  zorganizowanym przez  MSOK dot. sytuacji prawnej gmin i przedsiębiorstw w zakresie odpadów komunalnych.

 

- udział w spotkaniu podsumowującym wyniki kontroli prowadzonej przez WIOŚ.

 

-udział w sesji nadzwyczajnej.

18 grudnia

-udział w spotkaniu wigilijnym z pracownikami CIS.

 

-udział w posiedzeniu komisji   GFiR.

19 grudnia

-udział spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w celu podpisania umów PROW.

 

-udział w spotkaniu wigilijnym z osobami samotnymi z terenów nasze Gminy.

22 grudnia

- udział w spotkaniu opłatkowym OSP Rogoźno.

27 grudnia

- złożenie kwiatów w Słomowie w celu uczczenia pamięci Powstańców Wielkopolskich z terenu Szczytna i Słomowa.

  Pan sekretarz Marek Jagoda przedstawił kilka słów na temat planowanej obwodnicy.

  13. Interpelacje i zapytania radnych.

Pan radny Henryk Janus odczytał swoją interpelację złożoną drogą elektroniczną.
Wnioskuję o utworzenie w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, np. w Wydziale Spraw Obywatelskich, punktu potwierdzającego profil zaufany.

Profil zaufany jest, to narzędzie autoryzacji wykorzystywane w kontaktach między obywatelami, a urzędami administracji publicznej. Na chwilę obecną po utworzeniu profilu zaufanego, nie ma możliwości potwierdzenia go w Gminie Rogoźno. Można potwierdzić w Wągrowcu (5 punktów), w Obornikach (3 punkty), w Chodzieży (2 punkty) oraz w Czarnkowie (4 punkty). W każdej z w/w miejscowości w Urzędach Miejskich, punkt potwierdzający profil zaufany nie jest osobnym stanowiskiem pracy.

 

Pan Zbigniew Chudzicki odczytał swoją interpelację: „ W imieniu mieszkańców Osiedla Przemysława zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o ustawienie dwóch lamp oświetleniowych na ulicy Mjr Biskupskiego (jednej pomiędzy blokami 12 i 13, a drugiej w pobliżu wejścia do ROD) oraz wpisanie inwestycji w plan realizacji nowych gminnych punktów oświetleniowych na rok 2019. Obecnie odcinek tej drogi nie jest oświetlony , a lampy spółdzielcze nie doświetlają jezdni.

   Wspólnie z mieszkańcami jesteśmy przekonani, że realizacja tej niewielkiej inwestycji przyczyni się do poprawy widoczności na drodze gminnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców.”

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

   Pan wiceprzewodniczący Hubert Kuszak odczytał odpowiedź na interpelację:
Odpowiadając na pismo z dnia 5 grudnia 2018 r. znak BR.0003.1.2018 przekazujące interpelację radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie oraz na interpelację z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dot. radcy prawnego, uprzejmie informuję, co następuje:

Przekazuję w załączeniu kopię umowy o świadczenie obsługi prawnej, zawartej dnia 29 grudnia 2017 r. pomiędzy Gminą Rogoźno, a radcą prawnym.

W ww. umowie zawarte zostały warunki, na jakich radca prawny pełni obsługę prawną (tj. dane, o których mowa w ww. interpelacji).

Jednocześnie informuję, że nie mogę wypowiedzieć się co do części ww. interpelacji dotyczącej wpisów osoby fizycznej na portalu społecznościowym. Powyższe z uwagi na okoliczność, że przekracza to ustawowe kompetencje organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Pan Janus poprosił o zdanie pana burmistrza, w kwestii czy radca prawny jest zatrudniony jako doradca burmistrza, czy całej rady?

Pan sekretarz Marek Jagoda powiedział, że radca prawny jest zatrudniony dwojako bo na umowę cywilno prawną i umowę o pracę. Obowiązki wykonywane przez radcę są na rzecz burmistrza i dobra całej gminy w innym wypadku tak jak sprawy prywatne lub półprywatne nie są w kompetencji radcy


15. Wolne głosy i wnioski.
Pan Henryk Janus zwrócił uwagę na brak qourum na Kapitule i dodał, że należy tą kwestie rozwiązać przyszłościowo w momencie procedowania nad Statutem. Dalej radny zaproponował, by radni w głosowaniu nad przerwami byli zgodni.

Pani radna Longina Kolanowska zgłosiła pilną prośbę o wyrównanie dróg: Szarych Szeregów i Prusa.

Pan radny Kuszak podziękował radnym za ujęcie wniosków, które złożył do budżetu oraz za to że zostały w tym budżecie przyjęte do realizacji na rok 2019.

16. Zakończenie
Obrady sesji zostały zakończone o godz. 13.45. Pan Przewodniczący Maciej Kutka zakończył obrady trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego”.

 

drukuj pobierz pdf