Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 stycznia 2019 roku o godz. 16.30 w ŚDS w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 2/2019

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 stycznia 2019 roku o godz. 16.30 w ŚDS w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Jarosław Łatka. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 10 członków Komisji w obradach bierze udział 10 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, sprawdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia KSSOiK VIII kadencji.
 4. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie:
  • zwiedzanie ŚDS,
  • omówienie działalności,
  • dyskusja.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rogoźno:
  • wystąpienia,
  • dyskusja.
 6. Informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy Rogoźno (stan aktualny, przeprowadzone remonty w 2018r., plan pracy na rok 2019):
  • wystąpienia,
  • dyskusja.
 7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 8. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 9. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Porządek posiedzenia komisji został zaopiniowany – jednogłośnie.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół został przyjęty – jednogłośnie.

 

Ad. 4 Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie:

 • zwiedzanie ŚDS,
 • omówienie działalności,
 • dyskusja.

Pani dyrektor Zofia Jurszo oprowadziła wszystkich członków komisji po placówce ŚDS oraz wytłumaczyła zasady pobytu przyszłych uczestników. Pan burmistrz dodał, iż prowadzenie takiego Domu jest zadaniem dla powiatu, ale mogą też prowadzić to gminy i w tym przypadku uratowano budynek, który byłby za jakiś czas rozebrany.

Pan Chudzicki poprosił o przedstawienie ramowego planu dnia. Pani dyrektor powiedziała, że uczestnicy powinni przebywać nie krócej niż 6h. ŚDS jest otwarty 8h od 8-10. Uczestnic zbierają się w jednej ze sal i są zajęcia wolne czyli np. Gry w chińczyka, rozmowy, następnie jest śniadanie to, które przynoszą z domu. Następnie są zajęcia kulinarne, inne i rehabilitacja. Następnie jest gorący posiłek. Po obiedzie jest czas wolny, rozmowy, oglądanie telewizji i ergoterapia przez pracę. Następnie uczestnicy idą do domu. Pani Erenc - Szpek zapytała czy te osoby już uczestniczyły w jakichś terapiach. Pani dyrektor odpowiedziała, że różnie. Pan Chudzicki zapytał, co z zatrudnieniem? Pani Jurszo wyjaśniła, że póki co jest trzech terapeutów od lutego będzie czwarty, a jeżeli chodzi o sprzątanie to wykonują to terapeuci. Pan Kuszak podsumował, że jest to znakomity pomysł i lokalizacja tego budynku, która pozwala na wyjście na zewnątrz nad promenadę. Pani Kolanowska zapytała ile jest kobiet a ile mężczyzn. Pani dyrektor odpowiedziała, że jest to mniej więcej pół na pół.

 

Ad. 5 Sprawozdanie z realizacji programu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Pan przewodniczący Jarosław Łatka zapytał, czy któraś z parafii przekazała dane do sprawozdania. Pani kierownik Ewelina Kowalska, która zreferowała temat odpowiedziała, że z parafiami zawsze jest problem i żadna z nich nie przekazała informacji.

 

Ad. 6 Informacja o zasobach mieszkaniowych w gminie Rogoźno.

Pan dyrektor Marek Mysłek zreferował przygotowany przez siebie materiał. Pan przewodniczący zapytał o interwencję w mieszkaniu jednej z osób, która prosi o remont już od jakiegoś czasu? Pan dyrektor poinformował, że zostały wymieniony bojler, do elewacji pani ta nie dopuściła firmy, oraz jest w planach wymiana okien. Pan Kuszak zapytał, kiedy był wniosek na wymianę okien?

Pan dyrektor powiedział, że nie pamięta. Pan Chudzicki podjął kwestię w sprawie zadłużenia, ponieważ na obecną chwilę wynosi ona ponad 3 mln i wciąż rośnie i ma charakter nieodwracalny ponieważ, gmina nigdy tych środków nie odzyska, a te osoby, które nie płacą przychodzą do ZAMK-u i proszą o remont. Pan dyrektor wtrąciła, że najczęściej osoby przychodzą i proszą o przestawienie pieca, a ZAMK nie może odmówić tego, dlatego że nie może to być przyczyną jakiejś tragedii i jest to przykład taki gdzie brakuje pieniędzy na inne zaplanowane rzeczy. Pan Chudzicki dopytał, czy po spotkaniach z dłużnikami jest poprawa? Pan Mysłek wyjaśnił, że dużo osób płaci w ratach, które i tak są minimalne, jednak jest grupa ludzi - która jest bez pracy i nie będzie płacić. Są 43 wyroki i ZAMK nawet nie zakłada spraw eksmisyjnych, ponieważ nie ma gdzie ich ulokować.

Pani radna Erenc - Szpek zapytała, czy jest grupa osób, która kontroluje niszczejące domy, czy dopiero jest reakcja kiedy przyjdzie mieszkaniec i zgłosi potrzebę remontu? Pan dyrektor

powiedział, że są 5-letnie przeglądy szczegółowe i roczne. Pani radna powiedziała, że w środku w tych zamieszkanych domach powinny przede wszystkim odbywać się remonty ponieważ tam najczęściej mieszkają osoby starsze, które sobie same np. Nie odmalują pomieszczenia. Pan Kuszak zapytał jak wygląda 2018 bo w 2017 roku koszty egzekucji sądowej były wyższe od tych, które były ściągane? Pan dyrektor powiedział, że jest podobnie a jedyny skutek jest wtedy kiedy do drzwi puka komornik, lub kiedy dziecko osiąga wiek 18 lat i idzie do pracy, a komornik ściąga zadłużenie rodziny z jego wynagrodzenia.

Pan radny Kuszak zapytał pana burmistrza, kto będzie zarządzał nowymi mieszkaniami

socjalnymi? Pan burmistrz wyjaśnił, że jest przygotowywany odpowiedni regulamin, a będzie

zarządzał prawdopodobnie ZAMK. Pan radny dopytał, czy na liście przydzielenia mieszkań na ul. Fabrycznej są osoby, które mają zadłużenie w ZAMK-u? Pan Roman Szuberski odpowiedział, że są tylko wykazy osób, które spełniają warunki, natomiast konkretnych przydziałów jeszcze nie ma.

Pan radny Kupidura wskazał, czy jeżeli ktoś złoży wniosek o remont to jaki jest czas jego wykonania i jak wyglądają statystyki ? Pan dyrektor odpowiedział, że wszystkie remonty są zapisane w książkach obiektu budowlanego, jeżeli są środki to jest wysyłany pracownik – w przypadku instalacji jest reakcja od razu, np. Co do wymiany drzwi jest to uzależnione od kilku czynników.

Radny zapytał, czy jest odbiór prac, które mieszkańcy sami wykonują? Pan dyrektor odpowiedział, że oczywiście tak.

Pan radny Maciej Kutka zapytał, czy przydział nowych mieszkań mógłby wyglądać tak, że w pierwszej kolejności otrzymują je osoby bez zadłużenia a ci pozostali lokale po osobach, które przeszły na Fabryczną? Pan Mysłek wyjaśnił, że jeżeli osoba się przeniesie to dobrze, a jeżeli nie to jest wtedy eksmisja. Burmistrz dodał, że przydzielanie mieszkań jest na pewnych zasadach uprzedzonych wywiadem.

Pan radnych Kuszak zapytał na jakiej zasadzie są wybierane firmy, które wykonują remonty w lokalach socjalnych ? Pan dyrektor wyjaśnił, że jest to przetarg i jest to ogłoszenie wywieszone wewnętrznie, a wszystko jest określone w regulaminie. Pani radna Kolanowska poprosiła o wskazanie ilości osób, które nie mają żadnego zadłużenia. Pan dyrektor powiedział, że na 340 osób jest to jakaś połowa.

Pan radny Janus zapytał jaka jest ściągalność pod względem kwotowym? Pan dyrektor odpowiedział, że nie ma takiej statystyki.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zaproponował, że w związku z nowymi lokalami na Fabrycznej zasadne byłoby by rada uchwaliła wyższą cenę od metra niż 1,06 - np 3,50? Pan kierownik Piątkowski odparł, że warto byłoby się nad tym zastanowić, a pan burmistrz powiedział, że nie widzi problemu.

Pan radny Zaranek wskazał, że podwyżka od metra nawet o 100% dla osoby, która ma 600zł renty jest drastyczna i radny zaproponował by zostawić tą sprawę podwyżki i wrócić do tego za rok. Pan radny Chudzicki podtrzymał swój wniosek i poprosił o przygotowanie projektu uchwały - za wnioskiem głosowało 3 radnych i 3 radnych „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”. Wniosek nie

 

 Ad. 7 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

- Inkaso

Pan burmistrz określił, iż targowiskiem zajmować będzie się spółdzielnia Opus, by odciążyć wydział inwestycyjny i 50% wpływów pójdzie do gminy reszta do spółdzielni. Członkowie komisji wspólnie zapytali dlaczego zysk jest tak mały? Pan burmistrz stwierdził, że faktycznie jest mniej handlujących tym bardziej zimą, więcej jest kosztów - bo zatrudnione są dwie osoby do obsługi targowiska, prąd, wywóz śmieci itp. Pan przewodniczący poprosił o przygotowanie kalkulacji kosztów i dochodów.

Pan radny Paweł Wojciechowski dociekał cały czas co jest przyczyną, że targowisko ma być przekazane spółdzielni Opus i jak to kontrolować - pan sekretarz powiedział, że wystarczy zwołać walne zebranie. Jednak pan Wojciechowski powiedział, że w statucie nie ma możliwości kontrolnych przez np. Komisję Rewizyjną.

Członkowie komisji w tym punkcie dyskutowali na temat statutu, m.in. w spr wnoszenia projektów uchwał na sesję, numeracji stron statutu.

Pan przewodniczący RM przedstawił członkom komisji potrzebę podjęcia uchwał w spr.

Przedstawicieli rady do organizacji i stowarzyszeń - po dyskusji została zmieniona tylko jedna uchwała dotycząca kandydata do Rady Społecznej SP ZOZ w Obornikach.

 

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski.

Pan Wojciechowski zapytał dlaczego ul. Leśna jest od kilku dni utwardzana, a przetarg odbył się wczoraj - to na jakiej się to odbywa zasadzie? Pan burmistrz powiedział, że być może jest to doraźne równanie. Pan radny Kuszak zapyta ponownie o sprawę żółtego auta na ul. Długiej, którą zgłaszał na poprzedniej komisji ? Pan Roman Szuberski powiedział, że właściciel przbywa obecnie w zakładzie karnym a procedura usunięcia tego samochodu nie jest prosta, bo należy przez pół roku dokumentować, że ten samochód tam stoi. Kolejną prośbą pana radnego Huberta Kuszaka było wyprostowanie lustra przy skręcie z ul. Nowej na ul. Długą. Ostatnie pytanie radnego dotyczyło, tego czy informacje dotyczące nowych cen śmieci zostały już wysłane do mieszkańców? Pan burmistrz poinformował, że dzień po komisji będzie kolportowana ostatnia przesyłka. Pani radna Kolanowska zwróciła uwagę na znaki drogowe, które są w złym stanie. Pan burmistrz powiedział, że zwróci na to uwagę. Radna zapytała jak wygląda odśnieżanie ? I dodała, że chodnik który dolega do posesji odśnieża właściciel posesji, a jeżeli jest oddzielony zielenią to już nie? Pan sekretarz powiedział, że takie są reguły.

 

Ad. 7 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 20.00 protokoł sporządziła – Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf