Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie LVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 28 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.)oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję LVII Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 28 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządekobrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Informacja o współdziałaniu Gminy Rogoźno z Samorządem Powiatowym i Wojewódzkim.
  1. wystąpienia gości
  2. dyskusja
 6. Stan utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno
  1. wystąpienia gości,
  2. dyskusja
 7. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg
 8.  Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 388/4, położonej w Studzieńcu, gm. Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1474/14 w Rogoźnie,
  3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1494/5 w Rogoźnie,
  4. nadania nazw ulicy,
  5. nadania nazwy ulicy w Rogoźnie,
  6. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na terenie Gminy Rogoźno,
  7. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2018 roku,
  8. zmiany uchwały nr LII/486/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2018 rok,
  9. pomocy finansowej dla Gminy Oborniki,
  10. pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego,
  11. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018,
  12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Henryk Janus

 
Dokumenty do pobrania:
sesja LVII projekt uchwały ws. zmian w budzecie.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2018-02-26 11:07:43)
rozmiar pliku: 146.2Kb
sesja LVII projekt uchwały ws. wydzierżawienia nieruchomości dz.1474-14.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2018-02-26 11:07:43)
rozmiar pliku: 15.8Kb
sesja LVII projekt uchwały ws. wydzierżawienia dz.1494-5.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2018-02-26 11:07:43)
rozmiar pliku: 15.6Kb
Sesja LVII projekt uchwały ws. WPF.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2018-02-26 11:07:43)
rozmiar pliku: 429.9Kb
sesja LVII projekt uchwały ws. postepowania rekrutacyjnego w przedszkolach.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2018-02-26 11:07:43)
rozmiar pliku: 13.3Kb
sesja LVII projekt uchwaly ws. zmiany Uchwały nr LII.486.2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie.d
(wprowadził: Klaudia Mruk 2018-02-26 11:07:43)
rozmiar pliku: 19.1Kb
sesja LVII projekt uchwaly ws. wykazu kapielisk w 2018 roku.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2018-02-26 11:07:43)
rozmiar pliku: 723.3Kb
sesja LVII projekt uchwaly ws. udzielenia bonifikaty od sprzedaży dz. 388-4.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2018-02-26 11:07:43)
rozmiar pliku: 44Kb
sesja LVII projekt uchwaly ws. pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego.d
(wprowadził: Klaudia Mruk 2018-02-26 11:07:43)
rozmiar pliku: 14.2Kb
sesja LVII projekt uchwaly ws. pomocy finansowej dla Gminy Oborniki.d
(wprowadził: Klaudia Mruk 2018-02-26 11:07:43)
rozmiar pliku: 14.8Kb
sesja LVII projekt uchwaly ws. nadania nazwy ulicy.d
(wprowadził: Klaudia Mruk 2018-02-26 11:07:43)
rozmiar pliku: 17.8Kb
sesja LVII projekt uchwaly ws. nadania nazwy ulicy w Rogoźnie.d
(wprowadził: Klaudia Mruk 2018-02-26 11:07:43)
rozmiar pliku: 15.8Kb

drukuj pobierz pdf