Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXXIX/347/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Rogoźno na lata 2021 - 2030

Uchwała Nr XXXIX/347/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 października 2020 roku

 

w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Rogoźno na lata 2021 - 2030

 

               Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713) i art. 17 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się Strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Rogoźno na lata 2021- 2030, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 

Załącznik

UZASADNIENIE

 

               Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Dokument ten jest istotną potrzebą i wymogiem nowej sytuacji społeczno- gospodarczej Gminy Rogoźno związanej z zupełnie nowymi możliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny, w tym politykę społeczną. Strategia pomaga skoordynować działania różnych instytucji funkcjonujących na polu polityki społecznej w gminie wokół głównego kierunku działań i głównych problemów w tej sferze. Proponuje przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich podmiotów działających w obszarze polityki społecznej w gminie Rogoźno. Taka zasada partnerstwa i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej.

Okres realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rogoźno przyjęto na dziesięć lat (2021- 2030), co ułatwi władzom gminy zwłaszcza zaś instytucjom czy organizacjom pozarządowym aplikowanie o środki na realizację projektów jednorocznych czy wieloletnich finansowanych lub współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

 
Dokumenty do pobrania:
Załącznik
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-11-04 20:56:01)
rozmiar pliku: 2.2Mb

drukuj pobierz pdf