Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza II przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż

Burmistrz Rogoźna ogłasza II przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż

 1.     prawa własności 5 (pięciu) niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie przy ul. Łamanej / Wschodniej (obręb ROGOŹNO) – w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2409/6 o pow.0,1131ha, 2409/7 o pow.0,1174ha, 2409/8 o pow.0,2138ha, 2409/9 o pow.0,1930ha i 2409/10 o pow.0,1720ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8.

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia działki w [ha]

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

termin przetargi/ godzina

termin wpłaty wadium

1.

2409/6

0,1131

65 000,00zł

6 500,00zł

 

08 września 2022 r.

/ godz. 09:00

 

02 września 2022 r.

2.

2409/7

0,1174

65 000,00zł

6 500,00zł

3.

2409/8

0,2138

100 000,00zł

10 000,00zł

4.

2409/9

0,1930

95 000,00zł

9 500,00zł

5.

2409/10

0,1720

90 000,00zł

9 000,00zł

 

W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej uchwalonego Uchwałą Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 29.06.2007 r., Nr 98, poz.2406) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem 67MNr o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej.

W sprawie zbycia przedmiotowych działek przeprowadzono ustny przetarg nieograniczony w dniu 10 maja 2022 r., który zakończył się wynikami negatywnymi.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu, które nie dotyczą i nie mają wpływu na sprzedawane działki.

Opis terenu:

- działki niezabudowane, teren nieużytkowany,

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RV (grunty orne).

Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto.

Nabywca/-cy na podstawie art.146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.) ponosi/szą 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.) upłynął z dniem 18 marca 2022 r.

 

 2.     prawa własności niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie przy ul. Wschodniej (obręb ROGOŹNO) – w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2409/2 o pow.0,1302ha i 2198/8 o pow.0,1334ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8. Sprzedaż działek następuje w jednym kompleksie o łącznej pow.0,2636ha.

 

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia działki w [ha]

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

termin przetargi/ godzina

termin wpłaty wadium

 

1.

2409/2

0,1302

 

110 000,00zł

 

11 000,00zł

 

08 września 2022 r.

/ godz. 11:00

 

02 września 2022 r.

2198/8

0,1334

 

W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej uchwalonego Uchwałą Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 29.06.2007 r., Nr 98, poz.2406) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem 75MNr o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej.

W sprawie zbycia przedmiotowych działek przeprowadzono ustny przetarg nieograniczony w dniu 12 maja 2022 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu, które nie dotyczą i nie mają wpływu na sprzedawane działki.

Opis terenu:

- działki niezabudowane, teren nieużytkowany,

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: działki nr RV (grunty orne).

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto.

Nabywca/-cy na podstawie art.146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.) ponosi/szą 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.) upłynął z dniem 18 marca 2022 r.

 

 

 

 3.    prawa własności niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie przy ul. Wschodniej (obręb ROGOŹNO) – w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2409/3 o pow.0,1398ha i 2198/9 o pow.0,1244ha, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00042092/0. Sprzedaż działek następuje w jednym kompleksie o łącznej pow.0,2642ha.

 

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia działki w [ha]

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

termin przetargi/ godzina

termin wpłaty wadium

 

1.

2409/3

0,1398

 

95 000,00zł

 

9 500,00zł

 

08 września 2022 r.

/ godz. 12:00

 

02 września 2022 r.

2198/9

0,1244

W oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej uchwalonego Uchwałą Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z dnia 29.06.2007 r., Nr 98, poz.2406) przedmiotowe działki gruntu objęte są symbolem 75MNr o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej.

W sprawie zbycia przedmiotowych działek przeprowadzono ustny przetarg nieograniczony w dniu 07 czerwca 2022 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe o treści:

„odpłatna, na czas nieokreślony służebność przesyłu, w związku z lokalizacją urządzeń energetycznych o których mowa w art. 49 par. 1 kodeksu cywilnego, w celu pobudowania linii kablowych nn 0,4 kv typu nay2y-j na nieruchomości stanowiącej działki:

- 2409/3 - budowa linii kablowej nn 0,4kv typu nay2y- j 4x 150mm2 o długości 9m, z pasem technicznym o szerokości 0,5m, powierzchni pasa służebności 4,5m2,

- 2198/9- budowa linii kablowej nn 0,4 kv typu nay2y-j 4x 150mm2 o długości 42m, z pasem technicznym o szerokości 0,5m, powierzchni pasa służebności 21m2

polegającą w szczególności na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do części ww. działek odpowiednich służb właściciela sieci elektroenergetycznej, prawie pobudowania na niej linii kablowych nn 0,4 kv typu nay2y-j oraz umożliwieniu w szczególności władanie i korzystanie z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu służb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, przebudowy, wymiany urządzeń i przewodów, dokonywania kontroli i przeglądów urządzeń niezbędnych do prowadzenia niezakłóconej dystrybucji energii elektrycznej.

Opis terenu:

- działki niezabudowane, teren nieużytkowany, przez teren działki 2409/3 przebiega podziemny wodociąg i napowietrzna linia elektroenergetyczna SN.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: działki nr RV (grunty orne).

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto.

Nabywca na podstawie art.146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.) upłynął z dniem 26 kwietnia 2022 r.

 

 

Przetargi odbędą się w dniu 08 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2,

sala nr 20, w terminach podanych w powyższych tabelach

Warunkiem przystąpienia do przetargu/-ów jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej działkina konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia podanych w powyższych tabelach. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki / działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a)     podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa,

b)     małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

c)     pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.       

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie:

- o zapoznaniu się:

a) z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

b) z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą przy ulicy Nowej 2 w Rogoźnie (64-610). Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z organizowanego przetargu nieograniczonego,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrywania oferty złożonej w przetargu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia złożonej oferty.

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 20 lipca 2022 r.

 
Dokumenty do pobrania:
dz. 2409-6, 2409-7, 2409-8, 2409-9 i 2409-10 obręb ROGOŹNO.
(wprowadził: Michał Maślanka 2022-07-21 13:52:25)
rozmiar pliku: 229.9Kb
dz. 2409-3 i 2198-9 służebność przesyłu.
(wprowadził: Michał Maślanka 2022-07-21 13:52:25)
rozmiar pliku: 202Kb
dz. 2409-2, 2198-8 i 2409-3 i 2198-9 obręb ROGOŹNO.
(wprowadził: Michał Maślanka 2022-07-21 13:52:25)
rozmiar pliku: 134.8Kb

drukuj pobierz pdf