Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XVII/265/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020r.

                                               

 

Uchwała Nr XVII/265/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 lutego 2020r.

 

w sprawie: nadania nazwy dla skweru położonego w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Nadaje się nazwę „Skwer księdza Konrada Pomorskiego” części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1035, położonej w miejscowości Rogoźno, stanowiącej własność Gminy Rogoźno (część terenu przy „Promenadzie” zlokalizowanego wzdłuż jeziora od zejścia przy Parafii pw. Św. Wita do zejścia przy ul. Kościelnej).

 

  1. Szczegółowe usytuowanie skweru wskazano w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 DO UCHWAŁY NR XVII/265/2020

 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 lutego 2020 r.

 

w sprawie: nadania nazwy dla skweru położonego w Rogoźnie

Uzasadnieniem dla podjęcia niniejszej uchwały jest treść wniosku skierowanego do Rady Miejskiej. Skwer wskazany w treści uchwały położony jest w obrębie geodezyjnym Rogoźno na części działki nr 1035 będącej własnością Gminy Rogoźno. Nadanie nazwy skwerowi nie spowoduje zmian w bazie adresowej.

Ksiądz Konrad Klemens Pomorski w czasach zaboru pruskiego w Wielkopolsce występował w obronie Polaków. Patronował Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” w Rogoźnie. Nauczał języka polskiego i historii w tajnym towarzystwie samokształceniowym w Rogoźnie. Był członkiem Polskiej Organizacji Zbrojnej powstałej w listopadzie 2018 r. Brał czynny udział w przygotowaniach do działań zbrojnych powstania. We wrześniu 1939 aresztowany przez Niemców jako zakładnik. Przetrzymywany w areszcie w Rogoźnie, skąd go zwolniono. Został wyrzucony z plebanii zamienionej na siedzibę niemieckiego Gestapo. Zamieszkiwał w pomieszczeniach dla wikariuszy. Aresztowany przez dwóch Niemców 06/08.12.1939 r. ubranych po cywilnemu, prawdopodobnie tego samego dnia rozstrzelany w okolicach Rogoźna. Do dnia dzisiejszego nieznane pozostaje dokładne miejsce oraz sposób śmierci księdza. Ksiądz Konrad Klemens Pomorski zasługuje na upamiętnienie.

 

 

 

 

 
Dokumenty do pobrania:
Załącznik do uchwały 265
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-05-25 12:25:01)
rozmiar pliku: 536.7Kb

drukuj pobierz pdf