Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LI/493/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyboru przedsięwzięcia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok

Uchwała Nr LI/493/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie: wyboru przedsięwzięcia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz § 30 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 załącznika nr 5 „Regulamin Rady Miejskiej w Rogoźnie” do Statutu Gminy Rogoźno (przyjętego uchwałą nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r. poz. 2094, ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Wyraża się wolę złożenia przez Gminę Rogoźno wniosku na 2022 rok o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla następującego przedsięwzięcia:

  • przebudowa części drogi gminnej w m. Cieśle w kierunku mostu na rzece Wełnie.

2. Deklaruje się podjęcie uchwały budżetowej zapewniającej wkład własny w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu informacji o możliwości uzyskania przez Gminę Rogoźno ww. dofinansowania.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/493/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

 

 

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego naboru wniosków na 2022 rok o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, należy podjąć decyzję o wyborze przedsięwzięcia, na dofinansowanie którego wystąpi Gmina Rogoźno.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf