Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 4/011 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 kwietnia 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 4/2011

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 kwietnia 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radna R. Tomaszewska i radny R. Szuberski brali udział w posiedzeniu od godz. 16.30. Radna E. Wysocka opuściła posiedzenie o godz. 18.30.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3.       Działalność gminy w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji - przedstawienie sprawozdań prezesów klubów i stowarzyszeń.

4.       Dyskusja.

5.       Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie było uwag.

 

Protokół nr 3/2011 został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

 

W pierwszej kolejności głos zabrał Przemysław Kabat – Przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego w Rogoźnie, a także Sekretarz UKS „Dwójka”, który złożył informacje z działalności obu organizacji – pisemne sprawozdania stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

 

Następnie informację z działalności Oddziału Środowiskowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie złożył Prezes Pan Edward Chmielewski – pisemna informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Informację z działalności RKS „Wełna” złożył Prezes Zarządu Pan Mirosław Pokorzyński – pisemna informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Zwrócił się do władz miasta o dotacje, która pokryłaby część kosztów organizacji jubileuszu 90- lecia istnienia klubu. Dodał, że chciałby w 2012 r. przeprowadzić kapitalny remont boiska treningowego lub zmienić całkowicie nawierzchnie. Prezes nadmienił, że klub czeka również całkowita wymiana głównej płyty boiska. Zwrócił uwagę, że ostatni kapitalny remont płyty miał miejsce w roku 1966.

 

Sprawozdanie z działalności UKS „Libero” złożyła Sekretarz UKS Hanna Krzywonos – pisemna informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Kolejną informację złożył Prezes UKS „Olimpijczyk” Szymon Wojciechowski – pisemna informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Sprawowanie z działalności UKS „Olimpia” złożył Prezes UKS Jan Ptaszyński – pisemna informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Radna R. Tomaszewska zapytała Prezesa RKS „Wełna” o przybliżony koszt wymiany nawierzchni boiska.

Prezes RKS „Wełna” odpowiedział, że orientował się telefonicznie i wymiana płyty boiska treningowego wraz z oświetleniem to koszt w granicach 300.000 zł.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych na tego typu zadania?

Prezes RKS „Wełna” odpowiedział, że będzie starał się to zrealizować być może przez Urząd Marszałkowski, totalizator sportowy, aby odciążyć budżet Urzędu Miejskiego.

Radny M. Kutka zapytał, czy sekcja siatkówki oficjalnie się rozpadła?

Prezes RKS „Wełna” odpowiedział, że nie ma oficjalnego potwierdzenia ze strony  założyciela Pana J. Nowickiego, który wystąpił z prośbą do Klubu, aby sekcja siatkówki mogła być przyłączona w struktury Klubu. Na jednym z posiedzeń Zarządu, pozytywnie ustosunkowano się do tej prośby. Dodał, że z nieoficjalnych źródeł wie, iż ta sekcja już nie funkcjonuje. Jednak nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia, że tak jest, o którego złożenie poproszono Pana Nowickiego.

Radny M. Kutka zaproponował, aby na kolejne posiedzenie zaprosić Pana Nowickiego, aby oficjalnie wygłosił komunikat, czy sekcja istnieje, czy nie.

Przewodniczący KSSOiK Z. Chudzicki powiedział, że nie widzi takiej potrzeby. Dodał, że zna kulisy założenia tej sekcji dokładnie. Państwo Nowiccy nie są jej przedstawicielami, tylko osobami, które prowadzą drużynę. Złożyli wniosek o dofinansowanie tej sekcji, a powinien to zrobić RKS „Wełna”.

Prezes RKS „Wełna” wyjaśnił, że Klub nie uczestniczył w oficjalnym piśmie do władz miasta, ponieważ Pan Nowicki nie zwrócił się z zapytaniem do Klubu. Pominął go i zwrócił się indywidualnie do Urzędu.

Przewodniczący KSSOiK Z. Chudzicki zapytał Skarbnik Gminy, czy wniosek o dofinansowanie był napisany poprawnie?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wniosek był złożony przez osoby fizyczne i nie został on uwzględniony.

Radny M. Kutka zapytał, czy oficjalnie sekcja istnieje, czy nie?

Prezes RKS „Wełna” powiedział, że oficjalnie tej sekcji nie ma. Problem jest w tym, że Pan Nowicki nie wystąpił z pismem informującym o rozwiązaniu sekcji.

Radny M. Kutka zapytał o przyczynę rozwiązania sekcji.

Prezes RKS „Wełna” odpowiedział, że brak środków finansowych.

Przewodniczący KSSOiK Z. Chudzicki zapytał, czy miesiąc grudzień to nie za późno na organizację jubileuszu 90- lecia istnienia Klubu? Czy jest powołany komitet organizacyjny? Czy Klub będzie występował o odznaczenia dla zasłużonych członków do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej?

Prezes RKS „Wełna” powiedział, że pewna grupa ludzi działających przez szereg lat, która nie została jeszcze w jakiś sposób odznaczona, albo została odznaczona, ale zasługuje na wyższe odznaczenie, zostanie wyróżniona. Przeprowadzono już rozmowy z wydziałem odznaczeń WZPN w tej sprawie. Pozostaje tylko kwestia przekazania odpowiedniej listy, kto ma otrzymać jakie odznaczenia. Dodał, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze komitetu organizacyjnego, ponieważ w maju odbędzie się zebraniu sprawozdawczo- wyborcze Klubu. Wyjaśnił, że Klub powstał w grudniu 1921 r. i  na grudzień planowane są tylko uroczystości oficjalne tj. akademia, wystawa w Muzeum, poświęcenie sztandaru. Prezes powiedział, że być może ten termin zostanie przesunięty na listopad. Dalsze kroki będą podejmowane po spotkaniu w maju.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał o wniosek ws. dofinansowania organizacji jubileuszu.

Prezes RKS „Wełna” zwrócił się z prośbą do radnych, Pana Burmistrza i Pani Skarbnik dofinansowanie kosztów organizacji obchodów. Będzie zaproszonych szereg gości, władze regionalne, przedstawiciele województwa, WZPN z Poznania i z Piły, przedstawiciele zaprzyjaźnionych klubów. Planowane jest zorganizowanie akademii w RCK, później poczęstunku. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał, czy ma poddać ten wniosek pod głosowanie w punkcie wolne głosy i wnioski?

Prezes RKS „Wełna” odpowiedział, że tak.

Radny R. Szuberski zauważył, że należy pisać również wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, który co roku dofinansuje np. remonty szatni. Dodał, że być może napisanie pierwszego wniosku będzie trudniejsze, ale później będzie już łatwiej. Nadmienił, że Państwo Nowiccy byli u niego w zeszłym roku i powiedział im, żeby utworzyli własną organizację pozarządową lub ewentualnie udali się do RKS „Wełna”. Być może pierwszy wniosek był nie do końca dobrze złożony, drugi był już właściwy i znalazł się w budżecie. Dodał, że niczym się one nie różniły.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki stwierdził, że różnił się tym, że drugi był złożony przez RKS „Wełna”.

Skarbnik Gminy powiedziała, że wniosła kwotę do budżetu na polecenie Burmistrza. Nadmieniła, że oficjalny wniosek nie wpłynął.

Prezes RKS „Wełna” poinformował, że Pan Nowicki zawiązał grupę dziewcząt, z którymi prowadził regularne treningi, wyjeżdżał z nimi na turnieje, korzystał z sali przy ZS Agrobiznesu. W pewnym momencie chciał zgłosić drużynę do systematycznych rozgrywek w Polskim Związku Piłki Siatkowej w Poznaniu. Wiązało się to z pewnymi kosztami. W związku z tym, że osoba fizyczna nie może zgłaszać takiej drużyny, wystąpił do RKS „Wełna” o przyłączenie drużyny piłki siatkowej w struktury Klubu. Uchwałą Zarządu wyrażono na to zgodę. Dalsze losy drużyny były uzależnione od finansów budżetu miasta.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że radny R. Szuberski obiecywał Panu Nowickiemu, że załatwi  pieniądze. Dodał, że po otrzymaniu informacji od Prezesa RKS „Wełna”, iż Zarząd podjął uchwałę o utworzeniu sekcji piłki siatkowej, postanowił wprowadzić 20.000 zł do budżetu. Po wprowadzeniu tej kwoty, Zastępca Burmistrza spotkał się z Panem Nowickim, który stwierdził, że nie podejmuje się prowadzenia tej sekcji. Z tego powodu wycofano 20.000 zł z budżetu.

Radny R. Szuberski poinformował, że wskazał Państwu Nowickim jak należy to zrobić, a nie obiecywał, że coś im załatwi.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki przypomniał, że na sesji radny R. Szuberski w obecności wszystkich powiedział, że znajdzie inne źródło finansowania niż budżet Rogoźna.

Radny R. Szuberski powiedział, że tak będzie.

Radny H. Kuszak wniósł o 10 minut przerwy.

 

Następnie Przewodniczący Komisji ogłosił 10 minut przerwy.

 

Radny H. Kuszak zapytał, czy są realizowane patrole wodne wspólnie z Policją?

Prezes WOPR E. Chmielewski odpowiedział, że w ubiegłym roku 12 lipca podpisano umowę z Komisariatem Policji na wspólne patrolowanie Jeziora Budziszewskiego i Rogozińskiego. Odbyło się ich kilkadziesiąt, a ich efektami były upomnienia i mandaty. Patrole będą kontynuowane również w tym roku. Dla WOPR jest to o tyle efektywniejsze, że ludzie widząc mundur policyjny inaczej reagują.

Prezes RKS „Wełna” powiedział, że wspólnym celem powinno być utrzymanie drużyny piłki siatkowej. Poprosił władze miasta, aby dołożyły wszelkich starań do przywrócenia jej do dalszych działań. Nadmienił, że odnośnie dofinansowania kosztów organizacji jubileuszu nie złożył jeszcze oficjalnego pisma do Urzędu, dlatego zrobi to w najbliższych dniach i wtedy na następnej Komisji, radni mogliby to przegłosować.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki przychylił się do tej prośby.

Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, że obecnie modernizowane stadiony bądź nowo budowane, mają nawierzchnię tartanową jeśli chodzi o bieżnię. Gmina na swoje barki pewnie nie weźmie takiego remontu, ale jeśli byłyby środki zewnętrzne, to warto byłoby pomyśleć o bieżni.

Prezes RKS „Wełna” przyznał, że bieżnia tartanowa sprawdza się zupełnie inaczej niż bieżnia żużlowa, która w tej chwili jest. Zapytał Skarbnik Gminy, czy jeśli Klub będzie rozwijał się sekcyjnie, to czy dofinansowanie będzie z ogólnej puli, czy zostanie ono rozszerzone?

Skarbnik Gminy powiedziała, że Gminy przy budowie kanalizacji sanitarnej nie będzie stać na zwiększanie dotacji na sport. Ponadto jest jeszcze wiele innych potrzeb jak np. drogi, chodniki. RKS jeśli ma daną sekcje i ogłaszane zadanie do realizacji, to może startować do konkursu. Nadmieniła, że budżet Gminy nie jest jedynym źródłem, z którego można pozyskiwać środki. Jeśli jednak będzie okazja i będą środki w budżecie, to zapewne ani Burmistrz, ani Rada nie będą przeciwni wprowadzeniu większych środków.

Radny R. Szuberski powiedział, że zobowiązał się, że pomoże napisać pierwszy wniosek i jeśli uda się pozyskać jakieś środki, to Burmistrz również powinien proporcjonalnie zwiększyć środki na Klub, tym bardziej, że jest to mienie gminne.

Skarbnik Gminy poprosiła prezesów organizacji pożytku publicznego obecnych na Komisji, aby szczególnie zwrócili uwagę na warunki umowy zawartej na dotację celową. Dopuszczono możliwość 10% odchyłu od złożonego kosztorys we wniosku. Poprosiła, aby tego przestrzegać, ponieważ jeśli w tym roku nie będzie zachowana proporcja udziału własnego do dotacji, to będzie ona podlegała zwrotowi pomimo że środki zostaną wydane.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał Prezesa WOPR jaka grupa osób będzie objęta szkoleniem ratowników? Kiedy się one rozpoczną?

Prezes WOPR wyjaśnił, że w związku ze zmianą przepisów ratownicy na plaży są zobowiązaniu mieć ukończony kurs kwalifikowany pierwszej pomocy. Są to drogie kursy w granicach 700 zł, a młodzieży nie stać na taki wydatek, dlatego WOPR dopłaca do tych kursów. Jest to 4-5 osób, które skorzystają z takiego dofinansowania, ze środków pozyskanych z GKRPA w kwocie 2.000 zł.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał Sekretarz UKS „Libero”, czy jest duże zapotrzebowanie na zajęcia taneczne dziewcząt? Czy cieszą się one popularnością?

Sekretarz UKS „Libero” H. Krzywonos przyznała, że chętnych jest bardzo dużo. Dziewczęta są bardzo zaangażowane w zajęcia. Ograniczeniem jest czas i to że szkoła jest dwuzmianowa i sala jest zajęta. W tym roku planowane jest szkolenie dzieci od klas I.

Radny R. Szuberski zapytał Prezesa WOPR, czy bardziej opłacalne nie byłoby zrobienie kursu instruktorskiego przez 1 czy 2 członków WOPR i wtedy mógłby szkolić młodych ratowników? WOPR jako organizacja pozarządowa, może prowadzić również działalność i mogłaby z takimi szkoleniami wychodzić na zewnątrz. Zapytał, czy taka możliwość była rozpatrywana?

Prezes WOPR powiedział, że po uzyskaniu stopnia ratownika zawodowego następnym stopniem jest starszy ratownik wodny. Egzamin odbywa się na Mazurach, a kwalifikacja wstępna jest w Poznaniu. Kurs ten kosztuje ok. 1.800 zł za osobę. Kolejnym stopniem jest młodszy instruktor, który może prowadzić szkolenia stopnie ratownicze.

Radny R. Szuberski zapytał, ilu godzinny jest ten kurs?

Prezes WOPR odpowiedział, że kurs kwalifikowany pierwszej pomocy 60 godz.

Zastępca Burmistrza zapytał o Klub Kibica Lecha.

Prezes RKS „Wełna” powiedział, że nie ma ścisłej współpracy między RKS „Wełna” a KKL.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał, kto decyduje o tym ile dany nauczyciel wychowania fizycznego ma godzin na prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla młodzieży? Czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby przydzielenie równej ilości godzin danym nauczycielom? Dodał, że dzieli to w pewien sposób nauczycieli i później są jakieś niesnaski. Jeden nauczyciel ma 2 godziny, inny 3.

Prezes SZS P. Kabat wyjaśnił, że kiedyś z Panem Burmistrzem na zebraniu Szkolnego Związku Sportowego wypracowano metodę przeliczania godzin na ilość uczniów. Wcześniej wszyscy mieli równo i również były głosy, że w jednej szkole jest więcej nauczycieli, w innej mniej. Dodał, że po w przeliczeniu godzin na uczniów kontaktuje się z dyrektorem i informuje ile jest godzin do dyspozycji i oni sugerują jak to podzielić. Zwrócił uwagę, że kiedyś godziny były przydzielane po równo, ale nie podobało się to dyrektorom i nauczycielom.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że w ZS w Parkowie jest 4 nauczycieli pełnoetatowych i 1 na półetatu i tylko przez to, że ma klasy sportowe ma też więcej nauczycieli wychowania fizycznego, którzy mają po 2, 2, 2 i 3 godziny. Natomiast w niektórych szkołach po 270 uczniów jest 2 nauczycieli mają 5 godzin. Stwierdził, że jest to trochę niesprawiedliwe i nauczyciele się skarżą.

Prezes SZS P. Kabat powiedział, że nie była to jego decyzja, tylko podjęto ją 3 lata temu na spotkaniu SZS. Dodał, że nie będzie się upierał, aby tak to wyglądało i zawsze można coś zmienić, jeśli coś jest nie tak. Powtórzył, że kiedyś też nauczyciele narzekali i zmieniono zasady przyznawania godzin.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że kilka lat temu były problemy i po spotkaniach z nauczycielami WF  zmieniono zasady i od tego czasu wydawało się, że jest spokój z SKS. Dodał, że dzielenie po równo godzin wcale nie oznacza, że będzie sprawiedliwie. Wyraził wątpliwości nad sensem zmiany wypracowanego systemu, jeśli jest problem tylko w Parkowie.

Prezes UKS „Olimpijczyk” Sz. Wojciechowski powiedział, że robi 40 a nawet więcej godzin na pół roku, a dostaje za 12 czy 13, bo jest 4 nauczycieli WF. Dodał, że wszystkich nauczycieli powinno się równo traktować.

Prezes SZS P. Kabat zwrócił uwagę na ograniczone środki finansowe.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w Parkowie nauczyciele mają więcej godzin WF niż w innych szkołach. Zapytał, czy krzywdzące dla nauczycieli jest przeliczanie godzin na uczniów?

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że apelował tylko do Pana Prezesa, aby na następnym zarządzie SZS wypracować jakieś stanowisko, które zaakceptują wszyscy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że do dnia dzisiejszego nie było problemu z SKS.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki powiedział, że jest to tylko propozycja.

Prezes SZS P. Kabat powiedział, że do końca tego roku musi to funkcjonować na starych zasadach. Na spotkaniu SZS trzeba będzie się zająć tym tematem.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 5 tj. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

W pierwszej kolejności Kierownik GOPS Pani E. Kowalska omówiła projekt uchwały w sprawie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013.

Uwag nie było.

 

Następnie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rogoźno przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego przedstawił Dyrektor ZEAPO Pan W. Jaworski.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zwrócił uwagę, że wzrost z 0,69 zł do 2,77 zł dla rodziców np. 3 dzieci, to bardzo duży skok.

Radny H. Kuszak zapytał, kiedy ostatnio była zmiana wysokości stawek za opłaty?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że w 2008 r. była uchwała, która zbliżała opłaty do tych z sąsiednich gmin i wyrokiem WSA została uchylona. Przed zmianami ustawowymi była różnica w interpretacjach poszczególnych sądów. Po interwencjach Związku Miast Polskich, Sejm pochylił się nad sprawą i nastąpiła zmiana przepisów w obecnym kształcie w 2010 r.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał, co się stanie jeśli radni uchwalą stawkę 0,15 % minimalnego wynagrodzenia?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że mniej pieniędzy wpłynie do budżetu.

Radny H. Kuszak zapytał, czy wysoka stawka nie będzie konkurencją bardzo wysoką w stosunku do przedszkoli prywatnych? Wiązałoby się to z małym naborem do placówek gminnych, a w konsekwencji z mniejszą ilości godzin dla nauczycieli i zwolnieniami.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że według wszystkich wyliczeń ilości miejsc na terenie Gminy dla dzieci przedszkolnych, przy obowiązku przyjęcia wszystkich 5-cio i 6-cio latków, brakuje miejsca dla wszystkich chętnych 3 i 4 latków. Zbawieniem będzie, jeśli wszyscy, którzy chcą otworzyć przedszkola, zdążą tego dokonać. Demograficznie na 2011/2012 r. nie ma praktycznie miejsc dla 230 4-latków i 260 3-latków. Pojemność szkół jest ograniczona. Na rok 2011/2012 obligatoryjnie trzeba przyjąć 447 5-cio i 6-cio latków, które mają zagwarantowane 5 godzin za darmo.

Radny H. Kuszak zapytał, czy będą zaplanowane jakieś dodatkowe oddziały?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że jeśli na terenie miasta będzie potrzeba, to zrezygnuje się z przyjmowania 3-latków i w te miejsce na 2 zmiany wprowadzi się 5-cio i 6-cio latków. Przyznał, że uchwała jest bardzo ciężka.

Radny H. Kuszak zapytał, czy trzeba od razu wprowadzać tak drastyczną zmianę? Czy nie można z roku na rok podwyższać stawkę stopniowo?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że to radni podejmują decyzję.

Radny H. Kuszak zapytał, skąd wzięła się propozycja 0,20% minimalnego wynagrodzenia?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że 0,20% to w tej chwili 2,77 zł. W Wągrowcu jest 0,25%, w Gminie Ryczywół jest 3,00 zł, w Gminie Oborniki 1,60zł +35 zł za wyżywienie i opracowywany jest nowy projekt podwyższenia stawki. Postawiono wstrzelić się w środek tych stawek.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest to uchwała korzystna dla budżetu, a nie dla rodziców dzieci. Dodał, że lepiej podejść do zmiany stawki raz tym bardziej, że będzie ona rosła wraz z minimalnym wynagrodzeniem i nie będzie trzeba do uchwały podchodzić co roku.

Radny R. Dworzański zapytał, czy uchwała przewiduje jakąś pomoc w zależności od dochodów?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że te uchwały, które przewidywały pomoc wojewodowie uchylali lub zaskarżali do WSA. Według różnych orzeczeń gmina nie ma prawa do ulgi.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zaproponowana stawka jest niższa od obecnie obowiązującej w Ryczywole, Wągrowcu. Rada podejmie ostateczną decyzję, ale w budżecie szuka się każdej złotówki. Czy stawka będzie 0,20%, czy 0,15% to rodzice powiedzą, że jest duża. Nadmienił, że powstają przedszkola prywatne, do których z budżetu Gminy trzeba dołożyć środki.

Radny R. Szuberski zapytał, czy jest szansa, że uchwała nie zostanie uchylona?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że bazował na uchwałach, które przeszły pozytywnie nadzór, ale z innych województw. Częściowo jest to oparte na uchwale z Wągrowca i z Ryczywołu.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1807/6 położonej w Rogoźnie przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

 

Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych  w trybie przetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

Następnie radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom”.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 6 – wolne głosy i wnioski.

Radny H. Kuszak złożył wniosek o wykonanie progu zwalniającego przy Szkole Podstawowej nr 2 na ul. M. Poznańskiej w Rogoźnie oraz zamontowanie znaku ograniczającego prędkość, a także znaku ostrzegającego o zbliżaniu się do progu. Dodał, że chodzi o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz dzieci uczęszczającej do SP nr 2. Nadmienił, że w przyszłości można by ul. M. Poznańską zrobić strefą ograniczonej prędkości.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny H. Kuszak zapytał o sprawę związaną z lampą na ul. Poprzecznej.

Zastępca Burmistrza powiedział, że za oświetlenie płaci RKS „Wełna” i jeśli druga lampa miałaby być na ul. Poprzecznej, to Gmina powinna być obciążona kosztami z tego tytułu. Nie ma problemu technicznego związanego z założeniem lampy, ale trzeba rozwiązać kwestię zapłaty za prąd.

Radny H. Kuszak zapytał o znaki informujące o wyjeździe straży pożarnej.

Skarbnik Gminy powiedziała, że są one już zamówione.

Radny H. Kuszak zapytał, czy planuje się zakup nowych koszy na śmieci?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że zakupiono w tym roku 20 nowych koszy. Dodał, że montowane kosze są zaraz niszczone, dlatego zastanawiał się nad sensem ich kupna.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy byłaby możliwość kupna metalowych koszy, które nie są palne? Zwróciła uwagę, że często młodzież celowo je podpala.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że metalowe kosze były kradzione.

Zastępca Burmistrza poinformował, że zamówiono również kosze na odchody dla psów.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19:45.

Protokół sporządziła: A. Potocka

Rogoźno, dnia 2 czerwca 2011 r.

 

 

drukuj pobierz pdf