Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 30 /2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 kwietnia 2009, o godz. 13.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Protokół nr 30 /2009
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 kwietnia 2009, o godz. 13.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.Temat posiedzenia:

Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok.


Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności. Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka oraz Sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska.


Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.


Przewodnicząca Komisji nadmieniła, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2008 rok – uchwała Składu Orzekającego Nr SO – 0954/12/14/Pi/2009 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2008 rok – jest pozytywna. Ponadto opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2008 rok – uchwała Składu Orzekającego Nr SO – 0955/5/14/Pi/2009 w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2008 rok – również jest pozytywna.

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2008r.Przewodnicząca Komisji...................................


Zastępca Przewodniczącej...............................


Członek Komisji.................................................
Posiedzenie zakończono o godz. 14.30.


Protokół sporządziła: Adriana Potocka


Rogoźno, dnia 10 maja 2009r.

 

drukuj pobierz pdf