Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gościejewie

Uchwała Nr LI/364/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 31 marca 2010 r.

 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gościejewie

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 1 ust. 4 Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Z dniem 12 czerwca  2010 r. Szkole Podstawowej  w Zespole Szkół w Gościejewie nadaje się imię  Noblistów Polskich.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/364/2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 31 marca 2010 r.

 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gościejewie

 

Z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gościejewie imienia Noblistów Polskich  wystąpiła mgr Longina Pijanowska  – dyrektor szkoły wykonując Uchwałę Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Gościejewie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie nadania szkole podstawowej imienia. Uchwała została podjęta po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego.

 

 

drukuj pobierz pdf