Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXXI/709/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr LX/592/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach

Uchwała Nr LXXI/709/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2022 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr LX/592/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.

 

 

            Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz.559 z późn. zm. ) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1.W uchwale Nr LX/592/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 roku  § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

 § 1.Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 30.000 zł dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup autobusu dla WTZ Wiardunki do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXI/709/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2022 roku

 

Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Rada Miejska w Rogoźnie w dniu 26 stycznia 2022 roku podjęła uchwałę Nr LX/592/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach w wysokości 30.000,00 zł.

Ze względu na problemy z dostawą autobusu w roku 2022 roku, zostaną przeprowadzone tylko procedury przetargowe a dostawa pojazdu przesunie się na 2023 rok.

W związku z powyższym pomoc finansowa w postaci dotacji celowej zostanie przekazana z budżetu Gminy Rogoźno w 2023 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf