Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 17/2008 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 lutego 2009 roku, o godz. 10.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 17/2008
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 lutego 2009 roku, o godz. 10.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności.

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3.      Zaopiniowanie materiałów na najbliższą Sesję.

4.      Wolne głosy i wnioski.

5.      Zakończenie.

 

 

Do porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag. Porządek został przyjęty.

Członkowie Komisji, bez uwag, 7 głosami „za, przy 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli

protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

 

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.3 porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański rozpoczął dyskusję od omówienia stanu bezpieczeństwa w gminie.

Z-ca Komendanta W. Gruszko powiedział, że wyniki sprawozdania mówią same za siebie,  zestawiono i porównano do siebie rok 2007 i 2008r.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że po analizie dokumentacji można zauważyć, że stan bezpieczeństwa się poprawia. Ponadto stwierdził, że często statystyki nie odzwierciedlają faktycznego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Zauważył, że mieszkańcy stopniowo się  przyzwyczaili do zmian  na Komisariacie, a szczególnie do faktu, że po godzinie 15 zostaje tylko telefon dyżurny. Mimo to, zdaniem Przewodniczącego, brakuje takiego miejsca ,gdzie można było zawsze się zgłosić.

Z-ca Komendanta poinformował, że na chwilę obecną nie ma możliwości powrotu do stanu poprzedniego. Teraz  do godziny 15  dyżuruje i przyjmuje zgłoszenia policjant,  po 15 jest to utrudnione. Dodał, że później informacja skierowana pod  nr 997, jest przekazywana dalej do patrolu,  który pracuje w mieście.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał dlaczego nie ma możliwości powrotu do dawnej formy pełnienia służby? Mieszkańcy oraz osoby związane ze służbami mundurowymi są zdania, że wcześniejsze rozwiązanie było lepsze. Rogoźno straciło kolejnego policjanta, co wpłynęło na pomniejszenie sił w  Policji, a usprawnienia nie ma nadal. Od kilku lat mówi się o patrolach pieszych, których i tak nie widać. Jest to główną słabością, jeżeli chodzi o działania służb prewencyjnych policji.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił także, aby Z-ca Komendanta wyjaśnił jaki jest stan osobowy poszczególnych służb.

Z-ca Komendanta  wyjaśnił, że jest 8 policjantów pracujących w służbach prewencyjnych oraz 3 dzielnicowych, którzy pracują zazwyczaj w godzinach porannych w swoich terenach, a rzadziej w popołudniami. Tych 8 policjantów ma obowiązek zapewnić 24 godzinną służbę, na terenie całej gminy.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy 3 dzielnicowi wcześniej wspomniani, obejmują zakresem działania całą gminę?

Z-ca Komendanta odpowiedział, że tak. Policja w Rogoźnie ma tylko 8 ludzi na 24 godzinny, poza tym, trzeba pamiętać, o tym, że zdarzają się zwolnienia chorobowe i urlopy. Dodał, że jest 7 etatów i policjanci bardziej zapracowani, gdyż przejmują obowiązki kolegów. Praktyka pokazuje, że jest to niewystarczająca liczba.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał jaki Komisja ma wpływ na zmianę tego stanu?

Z-ca Komendanta powiedział, że główną rolę odgrywają finanse,a powrót do poprzedniego stanu, kiedy była dyżurka, gdzie zawsze można było przyjść i zgłosić sprawę osobiście nie jest przewidziany na następne lata.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał jak wygląda pomoc i współpraca z Komendą Powiatową, mając  na uwadze to, że Komenda w Rogoźnie podlega pod Komendę w Obornikach?

Z-ca Komendanta poinformował, że pod Komendę  Powiatowa Policji w Obornikach podlega poza KP Rogoźno także Komisariat w Ryczywole. Zasób Komendy Powiatowej jeśli chodzi o  etaty i środki transportu, też nie jest najlepszy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że są 2 nowe samochody na wyposażeniu. Nadmienił, że po spotkaniu z poprzednim Komendantem Wojewódzkim, Policja  dostała  24 samochody, które rozdzielono na mniejsze jednostki. Gmina występowała o nowe samochody, Fiata Ducato i KIA oraz jeden transportowy. Udało się zdobyć 2 osobowe. Krążyły głosy, mówiące o kiepskim stanie stanu osobowego w Obornikach, w porównaniu do ościennych miejscowości. dodał, że KIA od zeszłego tygodnia jeździ w Rogoźnie oraz w Obornikach. Komendant Powiatowy jest w miarę zadowolony, dlatego wysłane zostało kolejne pismo z prośbą o samochód cywilny. Komendant naciskał na Burmistrza, żeby jeszcze na początku roku zakupić samochód dla policji, ale dopiero w ciągu roku okaże się czy będzie można przeznaczyć fundusze na ten cel. Burmistrz przypomniał, że nie składał obietnic Komendantowi w tej sprawie. Ale gdyby się udało to zrealizować, to Rogoźno byłoby  w pełni wyposażone w nowe samochody. Ponadto Burmistrz poinformował, że w trakcie przygotowywania są  nowe zestawy komputerowe dla Policji. Ponadto Komenda Wojewódzka wymaga, aby wszystkie przekazywane komputery miały odpowiednie parametry. Dlatego tylko nowsze komputery spełniają te wymogi, stąd ich wymiana.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zabrał w głos w dyskusji i potwierdził przypuszczenia  radnego R. Szuberskiego, że sama świadomość tego, że ktoś jest na tej dyżurce sprawiała, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców było większe.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że zauważył znaczną poprawę sytuacji ruchu drogowego. Coraz więcej osób zmuszonych jest do zdawania powtórnych egzaminów na prawo jazdy, bardziej widoczni są policjanci z ruchu drogowego. Zdarzają się nawet skargi na zbyt wysokie mandaty, ale nie ma innego wyjścia, jeśli chce się utrzymać porządek na drodze. Kontrola na drodze musi być, aby przeciwdziałać wykroczeniom. Przewodniczący powiedział, że nie zdarzyło mu się od nikogo usłyszeć, że zmiana formy pełnienia dyżurów, była zmianą na lepsze. Przeważnie słychać głosy negujące to rozwiązanie. Nawiązał do słów Z-cy Komendanta, że są za małe środki na reorganizację pracy Komisariatu. Zauważył, że 8 policjantów i 3 dzielnicowych w służbie prewencyjnej to za mało. W celu zmiany obecnej sytuacji, proponuje złożyć wniosek do Komendanta Powiatowego, bądź Komendanta Wojewódzkiego odnośnie przeorganizowania obecnego systemu. Zauważył, że na przestrzeni ostatnich lat, zasób osobowy policji w Rogoźnie się zmniejsza. Ponadto stwierdził, że to zapewne  Komenda Wojewódzka ogranicza stan osobowy na poszczególne jednostki, ale to co dzieje się w Rogoźnie zaczyna być niepokojące. Następnie nawiązał do wydarzenia z ubiegłej niedzieli, kiedy to na ul. Wielkiej Poznańskiej odbyła się walka uliczna między 2 grupami. Aby móc w przyszłości skutecznie interweniować w takich sytuacjach potrzebne są środki. Przewodniczący powiedział, że nie dziwi go fakt, że policjanci boją się reagować, gdyż mają zbyt małe siły i taka interwencja mogłaby być nieskuteczna. Zaproponował utworzenie stosownego apelu, bądź wniosku do Komendanta Wojewódzkiego, aby organizacja  w służbie prewencyjnej została dostosowana do jej potrzeb.

Z-ca Komendanta KP zasugerował, że lepiej wystąpić z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego o zwiększenie liczby etatów.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że kiedyś istniała możliwość skorzystania z patroli Komendy Wojewódzkiej z Poznania. Przywołał przykład Murowanej Gośliny, gdzie 2 policjantów odpowiednio wyszkolonych z psem, pełni  patrol w okolicach miejsc większych imprez, dyskotek czy meczy. Sam widok takiego patrolu wzbudza w mieszkańcach poczucie społecznego bezpieczeństwa. Policjanci, którzy przyjeżdżają do Murowanej Gośliny w każdą sobotę są ubrani na czarno, w odpowiednie stroje i wyposażeni w niezbędny sprzęt, podczas patrolowania miasta. Gmina na  określony dzień zamawia takie patrole, w zamian za określoną sumę pieniędzy. Radny  powiedział, że nie orientuje się czy nadal takie patrole są możliwe.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał Z-cę Komendanta jak wygląda sytuacja w Skokach? Czy tam jest służba 24 godzinna?

Z-ca Komendanta odpowiedział, że z tego co się orientuje w Skokach powrócili do 24 godzinnej służby.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że poczucie bezpieczeństwa było jednak większe, kiedy taka służba była, mając na uwadze chociażby przykład miejscowości Skoki. Mimo że policjant dyżurujący nie może interweniować, a jedynie odbierać zgłoszenia, to sam fakt, że ktoś jest, wystarczył. Przewodniczący powiedział, że początkowo decyzja o zlikwidowaniu dyżuru 24 godzinnego, która wydawała się słuszna, nie spełniła oczekiwań. Jego zdaniem należałoby około 5-6 etatów zwiększyć,by obstawić brakujące dyżury.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że poczucie bezpieczeństwa  na pewno by wzrosło, ale sprawność policji by się nie zmieniła.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył ,że samo poczucie bezpieczeństwa też jest bardzo ważne.

Burmistrz Rogoźna zgodził się z wypowiedzią Przewodniczącego Komisji i dodał, że ilość policjantów na ulicach zapewne się nie zwiększy, mimo większej ilości etatów.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że mogą bezpłatnie zadzwonić pod numer 997 np.  z budki telefonicznej.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że ogromne znaczenie ma świadomość, że ktoś jest, do kogo można się zgłosić. Przyzwyczajenie do służby 24 godzinnej jest duże, można uzyskać tam schronienie.

Z-ca Komendanta poinformował, że w tej chwili po godzinie 15, to dyżurny z Obornik odbiera telefony, który często jest niezorientowany na to, co się dzieje w Rogoźnie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby sprecyzować wniosek do Komendanta Wojewódzkiego i zapytał czy ktoś ma odmienne zdanie w tej sprawie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zgodził się z Przewodniczącym Komisji co do wniosku. Na pewno poruszyć by należało w nim zwiększenie etatów, a druga kwestia przywrócenia 24 godzinnej służby, też powinna być podjęta. Z przykładów miejscowości sąsiednich wynika, że powraca się do stanu poprzedniego. Ponadto taka próba reorganizacji powinna być podjęta, nawet jeżeli do końca nie wiadomo, na ile taka zmiana jest możliwa.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zgodził się z radnym R. Szuberskim, że nie robiąc nic stoi się w tym samym miejscu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że można zorganizować spotkanie w tej sprawie i wspólnie się nad tym zastanowić, a następnie wysłać wniosek do odpowiednich władz.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański nadmienił, że zeszłoroczne spotkanie z Komendantem Powiatowym w sprawie ruchu drogowego, usprawniło i polepszyło działania w tej kwestii. Słychać liczne  głosy ze strony mieszkańców, że jest więcej kontroli i patroli. Uzasadnionym jest więc chęć powrotu do stanu poprzedniego. Podsumowując swoją wypowiedź dodał, że poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne oraz, że 8 policjantów na całą Gminę w służbie prewencyjnej jest nie wystarczających i widoczne patrole piesze będą wzbudzały to poczucie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował treść wniosku i poprosił o ewentualne sugestie obecnych na posiedzeniu Komisji. „Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury wnioskuje do Komendanta Wojewódzkiego Policji o zwiększenie stanu osobowego służb prewencyjnych na obszarze działania Komisariatu Policji w Rogoźnie. Obecny stan jest niewystarczający szczególnie w odniesieniu, do służb prewencyjnych. Wnioskujemy także o możliwość przywrócenia służby dyżurnej 24 godzinnej w/w jednostce.”

Radny Z. Hinz zasugerował, aby zastanowić się bardziej szczegółowo nad wnioskiem i  go rozbudować. Przewodniczący Komisji przed Sesją mógłby przygotować gotową treść takiego pisma i udostępnić każdemu do wglądu, po czym wspólnie zadecydować co dalej. Dodał, że trzeba w tym piśmie zaznaczyć, że jest on poparty licznymi uwagami mieszkańców, a nie tylko radnych. Zapytał także, czyimi decyzjami są takie przeorganizowania na Komisariacie?

Z-ca Komendant W. Gruszko odpowiedział, że zlikwidowanie służby 24 godzinnej było decyzją  wcześniejszego Komendanta Powiatowego i Komendanta Komisariatu w Rogoźnie. Zgodził się ze słowami Burmistrza, że miało być więcej patroli pieszych, ale niestety ich nie ma.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że przypomniana sobie spotkanie z Komendantem Policji, który argumentował odejście od służby 24 godzinnej tym, że będzie dodatkowa osoba, która będzie patrolować teren. Rzeczywistość pokazała jednak, że nikogo nie ma za biurkiem oraz na ulicach. Teoria okazał się inna od rzeczywistości.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przypomniał, że większość członków Rady Miejskiej była przeciwko tamtej reorganizacji. Przyznał także, że tamta decyzja ze strony władz Policji nie była trafna.

Radny Z. Hinz poprosił, żeby takie zdanie też zostało zawarte w piśmie do Komendanta Wojewódzkiego.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał Z-cę Komendanta o to, w jakim kierunku teraz Policja zamierza działać, jak wygląda kwestia narkotyków, drobnych kradzieży? Gdyż często są one marginalizowane, ze względu na małą szkodliwość społeczną, bądź dla tego, że sprawcami przestępstw są nieletni.

Z-ca Komendanta W. Gruszko wyjaśnił, że policjanci są rozliczani z działań przeciwko tym przestępstwom i nie ma znaczenia czy osobą jest  niepełnoletni, czy nie. Chociaż kiedyś jego zdaniem tego typu wykroczenia traktowało się po macoszemu. Obecnie każdą sprawę doprowadza się do końca i bez znaczenia jest fakt wieku przestępcy przy zgłaszaniu spraw, bądź szkodliwość tych spraw.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał jak wygląda kwestia jazdy na rowerze pod wpływem alkoholu?

Radny Z. Hinz poprosił, aby odpowiedzieć jeszcze na pytanie co z jazdą po chodniku, jak wygląda to od strony prawnej?

Z-ca Komendanta odpowiedział, że jest to teoretycznie zakazane, ale często osoby starsze nie mają innej możliwości i większym zagrożeniem dla nich byłaby jazda na ulicy niż na chodniku. Policjanci przymykają na to oko. Ponadto w Rogoźnie jest bardzo duża ilość osób, korzystających wyłącznie z tego środka lokomocji, a zdarzały się sytuację potrąceń rowerzystów, więc żeby tego uniknąć policjanci pozwalają na jazdę rowerzystom po chodnikach.

Radna W. Wiśniewska przypomniała, że Rogoźno słynie z rowerów. Nie jednokrotnie zdarzyło jej się doświadczyć w Rogoźnie, trudności podczas jazdy samochodem, właśnie przez rowerzystów  spowalniających ruch.

Radna R. Tomaszewska zasugerowała, że należałoby wykorzystać to, o czym mówi Radna W. Wiśniewska, że Rogoźno jest znane z ilości rowerów i zrobić coś w kierunku rozpowszechniania tego.

Radny Z. Hinz powiedział, że w ostatnim czasie miała miejsce plaga włamań na teren działek rofamowskich. Krążą różne opinie na ten temat m.in. słyszy się, że policja wie kto za tym stoi i nic nie robi.

Z-ca Komendanta odpowiedział, że  policja zajęła się tą sprawą i sprawcami były osoby nieletnie, względem których będzie prowadzone postępowanie karne oraz postępowanie o wykroczenie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przystąpił do głosowania nad przyjęciem wniosku w zakresie zwiększenia stanu osobowego w Policji oraz o przywrócenie służby 24 godzinnej. Wniosek o wystąpienie w w/w do Komendanta Wojewódzkiego został przyjęty jednogłośnie, 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przeszedł do omawiania działań Straży Miejskiej. Stwierdził, że dobrym posunięciem w jego odczuciu i innych radnych, było wprowadzenia dwuzmianowości w SM. Widać strażników na ulicach, po godzinie 14 ,a nawet do 22. Chciałby bliżej poznać efekty tego posunięcia.

Komendant Straży Miejskiej J. Stępień zwrócił uwagę, że zdania są podzielone na ten temat. Z opinii publicznej wynika, że chcieliby aby straż działała jak najdłużej, ale obiektywnie patrząc, w Rogoźnie do godziny 20 nic się nie dzieje. Dopiero ok godziny 22 zaczynają działać grupy na, które trzeba byłoby zwrócić szczególną uwagę. Przypomniał, że od września mają jednego dodatkowego pracownika A. Niespodzinę, co umożliwiło wprowadzenie tej dwuzmianowości w Straży Miejskiej. Od pewnego czasu partole wysyłane są do okolicznych wsi, sprawdza się między innymi utrzymanie czystości na ich terenach. W planach na ten rok jest także przejście indywidualnie przez każdą wieś, wynikło to z zebrania w sprawie gorzelni  w Budziszewku, następnie Straż Miejska była w Studzieńcu i rozpoczęto obchód w Słomowie. Założenie jest takie, aby przejść przez każdą wieś w Gminie zgodnie z ustawą „śmieciową”. W tej chwili warunki pogodowe nie pozwalają na kontynuację tego zadania, ale jak tylko się one poprawią, prace zostaną wznowione.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy dane zawarte w sprawozdaniu faktycznie odzwierciedlają całość prac Straży Miejskiej?

Komendant J. Stępień odpowiedział, że to wszystko co jest udokumentowane w sprawozdaniu jest wysyłane zgodnie  z Kodeksem Wykroczeń do wydziałów  prewencji Policji. Wszystko musi być zewidencjonowane, zgodne ze stanem faktycznym. Nie ma mowy o przeoczeniu czegoś. Robione jest wszystko o czym mówi Statut. Dodatkowo nawet prowadzone są działania na terenach zielonych, które nie są objęte żadnymi umowami.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił o sprecyzowanie w pkt.1 tabeli, podpunktu c) odnośnie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Komendant J. Stępień wyjaśnił, że chodzi głównie o parkowanie. Ale miała miejsce sytuacja kiedy złapano mieszkańca z 20 workami śmieci w lesie, w miejscu gdzie już 3 krotnie likwidowano dzikie wysypisko. Dostał za to wykroczenie tylko 50 zł, zgodnie z Kodeksem, co jego zdaniem jest nieadekwatne do popełnionego czynu. Komendant  zauważył wzrost tego procederu na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Radna A. Pasternak zapytała Komendanta J. Stępnia o akcję „Wagarowicz”, jak często ona występuje?

Komendant J. Stępień odpowiedział, że raz w roku, w pierwszy dzień wiosny. Są obecni podczas tej akcji m.in. na nowej i starej części promenady.

Radny Z. Hinz nawiązał do wcześniej wspomnianych dzikich wysypisk, często zdarza mu się jechać samochodem m.in. na drodze Studzieniec - Rogoźno i widzieć  na poboczach worki ze śmieciami, skąd one się tam biorą.

Komendant J. Stępień odpowiedział, że te śmieci są już zebrane  z lasu, porządkują go m.in. ludzie z zakładów karnych.

Radny Z. Hinz zapytał czy po każdym sygnale jest interwencja?

Komendant J. Stępień odpowiedział, że tak. Straż Leśna  też przechwytuje wykroczenia, chociażby wycinki drzew, która ma większe możliwości w tym zakresie niż Policja. Nadmienił, że jest margines ludzi, którzy notorycznie łamią zakazy wycinki drzew, ale z tego procederu żyją i trudno ich powstrzymać. Codziennie określona ilość jest wywożona z lasu na sprzedaż.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powrócił do wcześniej omawianego wniosku i zaproponował następującą jego treść: „Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o zwiększenie stanu osobowego Komisariatu Policji w Rogoźnie, w szczególności w pionie prewencyjnym oraz o rozważenie możliwości przywrócenia 24 godzinnej służby dyżurującej jednostki. Uzasadnienie: Obecny stan w szczególności w pionie prewencyjnym jest nie wystarczający, występuje brak patroli  pieszych. Obserwowany jest na przestrzeni ostatnich kilku lat spadek ilości funkcjonariuszy w Komisariacie  Policji w Rogoźnie. Reorganizacja Komisariatu i likwidacja  24 godzinnej służby dyżurnej, nie wpłynęła na zwiększenie liczby funkcjonariuszy w służbach prewencyjnych. Wniosek poparty jest licznymi uwagami mieszkańców w tej sprawie. W związku z powyższym uważamy go za zasadny.” Zaproponował, że może go na dzień następny poprawić i przygotować już cały wniosek.

Przewodniczący R. Dworzański podziękował przybyłym przedstawicielom Straży Miejskiej oraz Komendy Policji w Rogoźnie.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie głos zabrał Zb. Wiese nadmienił, że przy pracy ciągłej, całodobowej, przy urlopach i chorobowych praca jest utrudniona.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że jak policja pojedzie  np. do Prusiec , to trudno ,żeby za chwilę była w  Jaraczu, przy tak okrojonym stanie osobowym.

Przewodniczący R. Szuberski  nadmienił, że Gminny Program Profilaktyki, który został bez uwag przyjęty, dawał dużą możliwość przy mniejszej ilości policjantów, więcej patroli pieszych. Może w przyszłym roku będą środki, aby to zrealizować. Dodał również, że od razu nie należy spodziewać się drastycznych zmian w tym zakresie, gdyż jest to proces długofalowy.

Radny Z. Hinz powiedział, że nie wiadomo jakiej odpowiedzi należy się spodziewa, ale  poprzestać na jednym piśmie w tej sprawie się nie powinno. Należy drążyć temat, aż do skutku, a nie poprzestać na ewentualnej odpowiedzi negatywnej.

Przewodniczący  Rady R. Szuberski zaproponował wystosowanie uchwały w formie apelu, bo być może wtedy odzew ze strony władz Policji byłby inny.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zasugerował, że apel musiałby być poparty jakimś rażącym zagrożeniem niebezpieczeństwa  oraz wyjaśnił, że Radnemu Z. Hinz chodziło tylko o konsekwentne dążenie do zmiany stanu obecnego.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że po odczekaniu stosownego terminu można by wysłać kolejne pismo w tej samej sprawie do władz. Z tą różnicą, ze wniosek nie pochodziłby od Komisji, a od całej Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przeszedł do omawiania kolejnego punktu posiedzenia. Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie naszej gminy. Odniósł się do pisma z WZDW w sprawie inwestycji na 2009 rok do pkt.2 „opracowanie dokumentacji na odc. chodnika w Pruścach do posesji nr 81. Realizacja w/w zakresu robót uzależniona od pozyskania środków finansowych.” zastanawia go czy sformułowanie: ”Realizacja w/w zakresu robót uzależniona od pozyskania środków finansowych” odnosi się do tego jednego tylko zadania, czy wcześniejszego pkt.1 także?

Burmistrz Rogoźna i inni  wyjaśnili, że sformułowanie dotyczy tylko pkt. 2. mianowicie brakującego odcinka chodnika w Pruścach, Rada Sołecka pisała do WZDW o dokończenie prac, ale w związku z tym, że było już po przetargu nic nie dało się zrobić.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił Z. Wiese o krótkie wprowadzenie zgromadzonych w temat stanu dróg gminnych.

Zb. Wiese powiedział, że najpierw krótko omówi ewidencję długości dróg gminnych. Wyjaśnił, że w sprawozdaniu jest napisane „około” gdyż nastąpiły pewne korekty jeśli chodzi o  ewidencję przebiegu dróg, numeracji, które wynikły z przepisów, ustaw i rozporządzeń wykonawczych, które na nich nałożono. Dodał, że obowiązkiem każdej gminny jest założenie nowej, dość kosztownej ewidencji. Jej szacowany koszt na Gminę Rogoźno  to ok. 150 000zł. Ubolewa, że w budżecie na ten rok nie ma pieniędzy na ten cel. W tej chwili problemem jest nawet zrobieniem sprawozdawczości   w  zakresie dróg i mostów. Na podstawie obecnej ewidencji nie ma możliwości zrobienia sprawozdania.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał komu się wysyła takie sprawozdanie i czemu to służy.

Zb. Wiese odpowiedział, że wysyła się je do Warszawy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski  powiedział, że jest zaskoczony gdyż miał inne informacje dotyczące ewidencji dróg. Kiedyś mówiło się, że taka ewidencja nie jest potrzebna, a  w tej chwili słyszy co innego. Poinformował, że Burmistrz kiedyś mówił, że ewidencja taka nie jest do końca potrzebna oraz stwierdził, że należałoby sięgnąć do protokołu w celu wyjaśnienia tych niejasności.

Zb. Wiese powiedział, że gminy ościenne mają już taką ewidencje. Przywołał przykład gminy Skoki, gdzie aby nie obciążać budżetu jednorocznego, rozłożyli pozyskiwanie środków na ten cel na kilka lat. Rocznie odkładali 50 000zł i w tej chwili już taką ewidencję mają. Wywiązali się  z obowiązku jaki na nich nałożyły przepisy ustawowe oraz przepisy wykonawcze do ustaw.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że taka ewidencja jest potrzebna, ale nie jest konieczna w tej chwili, do tego żeby budować drogi i chodniki. Koszt tej inwestycji jest bardzo duży i wolałby zrobić kolejną drogę, bądź chodnik,  aniżeli wydać te pieniądze jednorazowo na taką ewidencję. 

Zb. Wiese przypomniał, że można pójść drogą, jaką obrano w gminie Skoki. Taka ewidencja jest nowoczesna, profesjonalna, elektroniczna jak i w formie papierowej. Przypomniał, że widział taką ewidencję w WZDW, gdzie można było wejść na każdą drogę, zobaczyć m.in. jej wymiary i  oznakowanie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski  przeprosił zgromadzonych za swój śmiech oraz powiedział, że jeszcze niedawno słyszał coś innego.

Zb. Wiese poinformował, że chodzi mu tylko o to, aby w przyszłorocznym budżecie zaplanować środki na taką ewidencję. Następnie powiedział, że część dróg asfaltowych wymagałaby remontu tj. droga Pruśce -Pruśce Stare, droga na odcinku od stacji CPN Dąbrowskich do Cieśle oraz odcinek od drogi krajowej do byłego PGR Gościejewo. Wyraził swoje zadowolenie z ujęcia tych inwestycji w budżecie. Podał przykład kiedy na ul. Cmentarnej, na odcinku drogi od drogi wojewódzkiej do stacji Dąbrowskich, wspólnie z tą rodziną udało im się założyć część zakładki dywanika asfaltowego i w następnym roku wydatki na remont tej drogi zmniejszyły się 4 krotnie. Następnie poinformował, że jeśli chodzi o nawierzchnie bitumiczna udało się w ubiegłym roku zrealizować 2 poważne inwestycje. Boguniewo – Parkowo oraz Jaracz- Jaracz Młyn, a w 2009r.  w planach jest droga Owieczki – Owieczki Małe. Wszystko to  poprawia stan dróg gminnych na terenie wiejskim. Jeśli chodzi o drogi miejskie to znacznie poprawił się ich stan po przeprowadzonej inwestycji kanalizacyjnej. Później miało miejsce odtwarzanie nawierzchni tych dróg. W tym roku na  zaplanowane są prace na ul. W. Poznańskiej oraz na obiektach mostowych. W ubiegłym roku udało im się wyremontować most w Gościejewie. Obecnie w najgorszym stanie jest mostek na Rudce, który zagraża bezpieczeństwu. Jest wąski i nie ma zabezpieczeń.

Głos zabrała radna W. Wiśniewska, która stwierdziła, że źle jest sformułowane zdanie w sprawozdaniu: „ Do najnowszych można zaliczyć przebudowaną w 2008r. Drogę Nr 272525P Parkowo – Boguniewo i Parkowo – Moksz...”. Czytając to  radna zrozumiała, że chodzi o drogę z Parkowa do Boguniewa i o drogę z Parkowa na Moksz, a w rzeczywistości na drodze na Moksz jest bardzo dużo dziur.  Zdaniem radnej inaczej powinno to być to zapisane.

Zb. Wiese wyjaśnił, że jest tak samo zapisane jak w dokumentacji dotyczącej tej drogi oraz tak samo jak w pozwoleniu na budowę tej drogi. Dlatego ,że ta droga składa się z 2odcinków. Jednym o długości 2301mb Parkowo- Boguniewo i drugim o 420mb Parkowo- Moksz.

Radna W. Wiśniewska zapytała czy na w/w drogach postawiono już znaki drogowe.

Zb. Wiese odpowiedział, że jeszcze nie.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że powinny być one umieszczone jak najszybciej, gdyż już doszło tam do kilku wypadków. Jeśli w najbliższym czasie nie zostaną tam postawione znaki drogowe należałoby tą drogę, do czasu ich postawienia, zamknąć.

Zb. Wiese powiedział, że trzeba oznakować krzyżówkę oraz wjazdy z drogi powiatowej.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że nie ma żadnej informacji umieszczonej  o zakrętach itp., które są konieczne.

Zb. Wiese poinformował, że z tego co mu wiadomo, to mimo prostych odcinków na drodze, kierowcy po prostu nie potrafią się zachować na niej. Wiedzą, że droga jest wąska, nie ma pobocza a i tak  nie dostosowują prędkości do panujących warunków na drodze.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że nawet jeśli jeżdżą 120km/h to znaki muszą być.

Zb. Wiese zgodził się z radną i powiedział, że sprawa nie podlega dalszej dyskusji.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia Komisji, podjęcie uchwał w następujących sprawach: wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym ( działka przy ul. Długiej). Zwrócił się także z ogólną prośba dotyczącą sporządzania mapek, aby osoba, która je sporządza naniosła na mapki kierunki świata, żeby było je łatwiej zlokalizować. Dodał, że kwota przewyższa 30 000zł w związku z czym Rada Miejska ma możliwość decyzji w tej sprawie. Zwrócił się do Burmistrza o ewentualne uwagi w tej sprawie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że działka ta kiedyś w planie przestrzennym, była przeznaczona pod stację średniego ciśnienia, gazownię, później część działki okazała się nie potrzebna i cały teren został podzielony oraz sprzedany. W  tej chwili po zrobieniu nowego planu przestrzennego jest pod zabudowę mieszkaniową.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał obecnych czy mają jakieś uwagi do tej uchwały?

Uwag nie było.

Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego podpunktu podjęcia uchwał, mianowicie wyrażenie zgody na  sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym ( działka przy ul. Kościuszki ).

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił zgromadzonym na posiedzeniu dokładne położenie w/w działki oraz powiedział, że plan tej działki dopuszcza tylko budownictwo wysokie, czyli bloki. Poinformował, że p. Dąbrowski złożył wniosek o kupno terenu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy są uwagi do projektu uchwały? Dodał, że nadal nie wie o który teren chodzi w tej uchwale.

Burmistrz Rogoźna wstał i wszystkim zgromadzonym jeszcze raz dokładnie wyjaśnił położenie działki.

Później uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji R. Dworzański przystąpił do dyskusji w sprawie kolejnej uchwały:” przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic :Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2009r.”

Burmistrz Rogoźna poinformował, że chodzi o budynek pizzerii  Jarosława Czerwińskiego. Przypomniał, że dyskusja na ten temat miała już miejsce podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów  i Rolnictwa. W planie przestrzennym jest to miejsce przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a jak to będzie w rzeczywistości nie wiadomo. Celem w samym sobie jest poszerzenie gastronomii.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał jak wygląda opinia mieszkańców sąsiednich działek chociażby nr 30 i 26? Dodał, że pod pojęciem gastronomii może się wiele rzeczy kryć.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa, Przewodniczący Komisji Zb. Nowak chciał zorganizować spotkanie z mieszkańcami sąsiednich posesji, z kolei część radnych była zdania, aby nie blokować inwestycji, gdyż może chodzi o poszerzenie sali w pizzerii. Podczas sporządzania planu przestrzennego jest możliwość sporządzania wniosków, uwag oraz możliwość debaty publicznej. W tej chwili podjęto decyzję o nieblokowaniu inwestycji i sporządzeniu stosownej uchwały, a Rada Miejska ma zadecydować czy ją zaakceptować,czy nie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał kto płaci za to wszystko.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wnioskodawca Pan J. Czerwiński.

Radna L. Kolanowska zauważyła błąd w projekcie uchwały. Niezgodna jest data, zamiast :”...uchwała Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r.” jest napisane : „...uchwała Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2009r.” Błąd występuje w 2 razy w projekcie uchwały i 1 w uzasadnieniu.

Przewodniczący R. Dworzański poprosił, aby przed prezentacją na kolejnej Sesji poprawić tą datę.

Innych uwag nie było.

Następnie Przewodniczący przystapił do omawiania kolejnej uchwały w sprawie  zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia tekstu jednolitego. Zapytał czy tylko chodzi o zmianę nazwy miejscowości Janowiec na Janowiec Wielkopolski w treści Statutu?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że tak, bo Janowiec, a Janowiec Wielkopolski to nie to samo.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy poprawna jest nazwa Rogoźno czy Rogoźno Wielkopolskie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że Rogoźno. Z kolei Rogoźno Wielkopolskie, nikt nie wie dlaczego, umieszczane jest tylko na stronie internetowej  PKP.

Uwag do uchwały nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji R. Dworzański podjął dyskusję na temat kolejnej uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009r. Przewodniczący oddał głos  Pani Skarbik M. Kachlickiej.

Skarbik Rogoźna M. Kachlicka powiedziała, że w związku z opinią jaką wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, z dnia 28 stycznia 2009, źle zakwalifikowano wydatek majątkowy pn.”wykonanie dywanika asfaltowego za drodze osiedlowej w m.Ruda.” Droga została zakwalifikowana pod numerem 60017 drogi wewnętrzne, a powinna być pod numerem 60016 drogi gminne. Chodzi o przeniesienie  źle zakwalifikowanej pozycji.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy są uwagi do projektu uchwał?

Uwag nie było.

Przewodniczący R. Dworzański zamknął kolejny punkt posiedzenia i przeszedł do wolnych głosów i wniosków. Powiedział, że otrzymano informację od Ambulans Obst - Technika w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej. Dotyczy to nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej oraz nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej. Wyraził także potrzebę sprecyzowania ulotki dotyczącej w/w świadczeń.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że w zakresie bezpieczeństwa pozwolił sobie na szersze rozpatrzenie tego zagadnienia o działalność powiatowych służb inspekcji straży oraz o podmiot związany z ratownictwem medycznym. Nie tylko Policja i Straż. Przewodniczący zastanawia się jeszcze nad przebiegiem sesji.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że otrzymano pismo z ZUKiT w sprawie sytuacji, która ma miejsce na wysypisku śmieci. Pan Siwiński napisał, że Burmistrz interpretuje mylnie 2  różne rzeczy, w sprawie pozwolenia zintegrowanego. Poprosił Sekretarz Gminy o wyjaśnienie.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie posiada informacji na ten temat.

Przewodniczący Komisji dodał, że otrzymano też inne pismo z informacją od Komisarza Wyborczego w Pile w sprawie organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący poprosił Burmistrza o odpowiedź na pytanie, czy planowane są zmiany obszarów wyborczych?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie przewiduje takich zmian.

Przewodniczący R. Dworzański poprosił Burmistrza o odniesienie się do pisma ZUKiT w sprawie mylnie łączonych i interpretowanych  dwóch zagadnień ujętych w pozwoleniu zintegrowanym, przez Burmistrza Rogoźna.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że najprawdopodobniej dojdzie do spotkania z Panem Siwińskim, aby rozstrzygnąć tę sprawę. Dzierżawi teren, rozpycha się na boki, pozwolenie zintegrowanie dostał i remont zbiornika wykonał p. Siwiński. Wszyscy i tak wiedzą, że wysypisko ma za darmo, co jest wyjątkiem na skalę wojewódzką. W umowie jest napisane, że jest obowiązek wykonania drobnych napraw.

Przewodniczący R. Dworzański przeszedł do omawiania pismo, które wpłynęło od Pani lekarz stomatolog Teresy Kaszkowiak – Szamkuć w sprawie przystosowania pomieszczenia do wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Przewodniczący Komisji poprosił Burmistrza o wyjaśnienie tej sprawy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że pismo zostało skierowane do wiadomości Burmistrza, a sprawa powinna być załatwiona przez Dyrektora ZAMK M. Mysłka, gdyż między tymi stronami została zawarta umowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski powiedział, że m.in. z Burmistrzem Rogoźna udali się do Rakoniewic gdzie duże wrażenie na nich wywarł tamtejszy ośrodek zdrowia. Są tam 2 spółki lekarzy rodzinnych, wiele specjalności medycznych. Na uwagę zasługuje zarządzanie tamtejszego managera, osoby która prywatnie się tymi sprawami zajmuje. W Rogoźnie takiej osoby brakuje,  trzeba coś postanowić, bo wkrótce może dojść do tego, że gmina zostanie tylko z kilkoma, prywatnymi, pojedynczymi gabinetami specjalistycznymi, oczywiście działających w ramach NFZ. W Rakoniewicach proces tworzenia tego ośrodka do obecnej postaci trwał ok 10 lat. Znaleźli on sposób na rozwiązanie swoich problemów, ale do tego potrzebny był duży kapitał. Właściciel, myśląc perspektywicznie wyszedł naprzeciw, zainwestował w dawne GS  i w tej chwili jego ośrodek jest przystosowany już na rok 2012.

Przewodniczący R. Dworzański dodał, że Dyrektor tego ośrodka powiedział im, że nawet udało mu się zarobić na zawieranych kontraktach, nadwyżki przeznaczał na rozwój firmy. Wspomniał również, że UE w ogóle nie dołożyła się do tego przedsięwzięcia. Jego strategia polega na tym, że Dyrektor z Rakoniewic najpierw zawiera kontrakty z NFZ, a w następnej kolejności zatrudnia lekarza, czyli są oni poza tym kontraktem.

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski powiedział, że w naszym regionie takim prekursorem jest A. Obst, który poza swoim pogotowiem będzie  działał prawdopodobnie w Szamotułach i w Poznaniu.

Radna W. Wiśniewska poprawiła Przewodniczącego mówiąc, że p. Obst już obsługuje Poznań.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że w  tej chwili ,można by poszukać  inwestora, który byłby skłonny  zająć się tym w Rogoźnie. Po  spotkaniu w firmie „ROWAG' z p. Filimonem wpadli na pomysł, że można by zamieścić ogłoszenie w „Gazecie Wyborczej”, że jest budynek i potrzeba kogoś do zajęcia się nim. Dyrektor ośrodka medycznego z Rakoniewic zrobił swoje przedsięwzięcie na granicy 2 powiatów, aby ściągać ludzi w większego obszaru. Obecnie zatrudnia 57 lekarzy i poczynione inwestycje pozwalają mu na dalszą rozbudowę tego ośrodka.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański nadmienił, że posiada najnowszy i imponujących rozmiarów sprzęt, kilka aparatów USG, bieżnię, komputery i wiele innych.

Radny Z. Hinz zapytał czy gmina dokładała się do tego przedsięwzięcia.

Przewodniczący  Rady R. Szuberski odpowiedział, że nie. Znalazł się ktoś kto prywatnie, będąc zorientowany w temacie służby zdrowia, zajął się tym. Intuicyjnie Dyrektor przeczuwał, że będzie można na tym zarobić. Dodał także, że poruszył ten temat ze względu na rok 2012. Nie chciałby , żeby zarzucono radnym, że nie zrobili nic w kierunku usprawnienia służby zdrowia. Gdyby się zainwestowało w taki ośrodek, te pieniądze by się nie zmarnowały. Obiekt rośnie na wartości, a w przyszłości nawet jeśli spółka nie byłaby zainteresowana i zaczęła by prowadzić własny interes, zawsze można to sprzedać jakiemuś podmiotowi medycznemu. Jeśli wymogi względem lekarzy rodzinnych w przychodni będą spełnione, to takich podmiotów będzie dużo. Ważną kwestią jest to , w jaki sposób, ponosząc jak najmniejsze wydatki, osiągnąć duże efekty, w postaci wielu specjalistów. Nie można stać obojętnie i przyglądać się temu wszystkiemu. Poinformował, że rozmawiał z dyrektorem jednej ze spółek lekarzy specjalistów i dowiedział się, że są oni zainteresowani współpracą. Powstaje kwestia miejsca, gdzie można by było taką przychodnie  otworzyć. Przewodniczący powiedział, że oczywistym jest fakt, że nikt mu nie będzie takiego miejsca sponsorował, ale można by się zastanowić nad czynszem. Przewodniczący poinformował, że przyszło pismo od ZOZ Oborniki, że do końca czerwca br. będzie ortopedia i chirurgia czynna, więc należałoby się zająć w najbliższym czasie tym tematem, aby nie jeździć  z każdą usługą do innej gminy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że do końca się nie zgadza z ty m co powiedział Przewodniczący, gdyż wszystkie umowy są kontraktowane na powiat. Nie jest tak, że specjalista się pojawia  i od razu zaczyna pracować. Przypomniał, że podczas rozmowy z Dyrektorem  powiedział, że jest gabinet na parterze, bez windy i jeden dzień w tygodniu wolny, na co zdumienie wyraził Dyrektor szpitala.

Przewodniczący  Rady R. Szuberski przyznał rację Burmistrzowi, że umowy są kontraktowane na powiat, ale przykład Rakoniewic pokazuje, że nie muszą być to Oborniki, ale może to być w Rogoźnie czy w Ryczywole. Szuka się różnych rozwiązań.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że lekarz specjalista ma podpisany kontrakt i będzie pracował tam gdzie mu wygodniej i gdzie będzie zarabiał.

Przewodniczący  Rady R. Szuberski powiedział, że być może błędem było to ,że 10-15 lat temu nie podjęto próby przekazania tego obiektu podmiotom medycznym. Inne jest podejście do czegoś co jest własnością prywatną, a inne jeśli obiekt się dzierżawi. Nie ma inicjatywy do podejmowania starań o o inwestycje w przypadku dzierżawy. Nadmienił, że rozwiązań tego problemu jest kilka i należałoby się wspólnie zastanowić nad jednym, najlepszym.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przyznał, że brakuje takiej osoby, która by się zajęła tą sprawą skutecznie. Zasugerował, że być może kiedyś firma Obst wyrośnie na taki podmiot. Pokusi się o rozszerzenie swojej działalności, nie tylko ambulanse i podstawowy zakres usług medycznych, ale i specjalności.

Radny Z. Hinz powiedział, że potrzeba do tego osoby z wizją, która mogłaby przedstawić wszystkim jakie ma plany względem służby zdrowia w gminie Rogoźno.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że należałoby się zastanowić nad tym, czy powinno się wydawać pieniądze na obecny, ciasny, wymagający remontu budynek, czy lepiej nie wybudować nowego obiektu spełniającego najwyższe standardy, przy być może niższych kosztach.

Przewodniczący  Rady R. Szuberski powiedział, że są 3 drogi wyjścia z tej sytuacji. Pierwsza to pozostanie przy stanie obecnym i  tylko zabezpieczenie potrzeb działalności POZ. Druga sprawa dotyczy specjalistów, można przejść obojętnie obok tematu , bądź kupić obiekt albo wybudować nowy, który będzie spełniał wszystkie wymogi. Przyznał, że nakład finansowy byłby duży, ale dobrym rozwiązaniem byłoby skupienie wszystkich specjalistów w jednym miejscu, a skupienie lekarzy POZ w drugim miejscu.

Zaproponował, że można by powołać komisje, która by się zajęła tylko tym zagadnieniem. Można zorganizować spotkanie jak już będzie wydana opinia w tej sprawie i dalej wspólnie zastanowić się nad służbą zdrowia.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że na razie dane są tylko kubatura, cena i powierzchnia działki, ale nie ma informacji na temat stanu technicznego budynku.

Radny Z. Hinz powiedział, że właściciel Pan Filimon zobowiązał się do końca marca dostarczyć niezbędne informacje.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że Burmistrz Rogoźna mógłby wystąpić z pismem do inspektora sanitarnego w tej sprawie, ale najpierw trzeba wszystko uzgodnić. Pismo to miałoby być punktem wyjścia do dalszych działań. Kwota, która należałoby przeznaczyć na dobrą specjalistkę,  wynosi ok 2 000 000zł. Innym rozwiązaniem miałoby być znalezienie osoby z
odpowiednim kapitałem, który byłaby chętna zainwestować w służbę zdrowia w Rogoźnie. Zamiast gminie sprzedać taki obiekt podmiotowi prywatnemu. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby Doktor Teska ze swoją spółką wykupił takie miejsce.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że sam dr Teska wspominał, że z budynkiem będzie problem aż do momentu gdy się go nie sprzeda.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że inaczej ludzie traktują mienie własne, a inaczej komunalne. Poinformował, że do tej pory gmina zainwestowała 80 000zł, a potrzebne jest ok. 300 000 zł. Dodał, że może dojść do sytuacji w której wszyscy z zrezygnują z obecnych usług w przychodni i będzie trzeba ją zamknąć. Wyraził konieczność podjęcia jakiejś decyzji w tej sprawie. Jego zdaniem należałoby się zastanowić czy czynsz, jest adekwatny do wydatku. Pewne sprawy między dr Teską, a dyrektorem Mysłkiem należałoby wyjaśnić.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański nawiązał do słów Pana Signetzkiego, aby wszystkich traktować równo w kontekście dzierżawy. Otrzymano informację na ten temat, która mówi, że wszyscy płacą podobne kwoty.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że umowy były na różne kwoty podpisywane, ale w tej chwili już wszystko jest wyrównywane. Obiekt działalności POZ  spełnia wszystkie wymogi, natomiast poradnia ginekologiczna nie, brakuje np. kabiny higieny intymnej,
która według rozporządzenia powinna być. Wyjaśnił, że może dojść do sytuacji w której przyjedzie inspekcja i nie przedłuży kontraktu. Nadmienił, że obecnie dużo ludzi korzysta prywatnie z opieki zdrowotnej, ale jest też duży odsetek mieszkańców, których na to nie stać.

Radna L. Kolanowska zauważyła, że w Rogoźnie nie ma żadnego gabinetu prywatnego z pomieszczeniem do higieny intymnej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że dopiero od 2012 roku będzie to obowiązkowe.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że ze strony lekarzy nie ma ochoty na współpracę. Przypomniała, że radny J. Witt, ma siostrę lekarkę, która w Tarnowie Podgórnym prowadzi swój gabinet w ośrodku zdrowia. Jej rozwiązaniem na prowadzenie gabinetu jest to, że  cały czas zyski dzieli na pół, połowę oddaje gminie, niewspominając jakim profesjonalnym sprzętem się posługuje. Nie robi tego tylko z  chęci niesienia pomocy, ale również dlatego, że otrzymuje pieniądze za taki sprzęt.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że należałoby się dowiedzieć czy tak faktycznie jest, a jeśli tak dlaczego nikt z gminny tego nie praktykuje.

Radna W. Wiśniewska nadmieniła, że w ostatnim czasie miała złe doświadczenia z lekarzami z Rogoźna. W nagłej potrzebie musiała zamówić wizytę do chorych rodziców, zadzwoniła do firmy p. A. Obsta , której ekipa medyczna zjawiła się natychmiast, a była to godzina 17.50 i stwierdzili, że niezbędna jest wizyta lekarza, który po 10 minutach się zjawił. Lekarz dokładnie i profesjonalnie zajął się chorą mamą. Zdarzyła się kolejna sytuacja, gdzie konieczne było zamówienie wizyty domowej. Radna powiedziała, że czekała 47 minut na połączenie. Na domiar złego poinformowano ją, że tego dnia wizyty domowe ma tylko lekarz pediatra. Dodała, że nie odmówiono jej pomocy, ale bulwersuje ją fakt, że w Rogoźnie tylko raz w tygodniu można zachorować, kiedy przyjmuje lekarz rodzinny. Pediatra jest wysyłany do osób starszych, których nie zna, nie ma pełnej informacji na temat ich stanu zdrowia.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że nikt na taki proceder się nie godzi i zapytała, co można w takiej sytuacji zrobić.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że owszem raz w tygodniu przyjmuje lekarz do którego jest się przypisanym, ale w pozostałe dni tygodnia zawsze jest inny lekarz, który udziela pomocy.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że najpierw taki lekarz zanim przyjedzie do pacjenta musiałby przeczytać cała kartotekę, żeby chociażby móc zapisać receptę.

Radny Z. Hinz powiedział, że lekarze nie wykazują należytej  chęci do udzielania chorym, pomocy.  Nawiązał do przypadku swojej sąsiadki, której małe dziecko zachorowało i potrzebna była wizyta domowa. Uzyskała bulwersującą  informacje, że ma sama przyjechać do ośrodka. Radny dodał, że lekarze w kontraktach z NFZ  mają zagwarantowane pieniądze na tzw. uzupełnienie swojego gabinetu, ale w Rogoźnie nie ma czegoś takiego. Jest to podstawową rzeczą, o jaką ludzie mają pretensje do lekarzy i nikt tego nie potrafi rozwiązać.

Przewodniczący Rady R. Szuberski nawiązał do słów radnego Z. Hinza dotyczących sprzętu. Powiedział, że często zdarza się, że brak sprzętu, jest spowodowany nie brakiem pieniędzy, a ograniczonym zakresem wykonywanych czynności lekarza POZ. Wymóg sprzętowy w stosunku do tego, co się od niego oczekuje ma spełniony. Dyrektor z Rakoniewic np. posiada w swoim ośrodku, w gabinecie sprzęt USG, bo poza tym, że ma kontrakt z POZ, to posiada także specjalistkę. Nie jest obowiązkiem  każdego gabinetu, wyposażenie  we wszystkie  urządzenia.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że jej zdaniem postawa lekarzy służby zdrowia w Rogoźnie jest taka, że to ludzie są dla nich, a nie oni dla ludzi. Poinformowała, że siostra radnego J. Witta, ma w swoim gabinecie nawet aparat do mammografii, który należy prywatnie do niej. Zapewne ma z
tego jakieś dodatkowe środki finansowe.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jeśli faktycznie tak jest, to należałoby się dowiedzieć dlaczego nikt z Rogoźna tego nie praktykuje.

Radna L. Kolanowska przyznała, że nie wiedziała, że lekarze w kontraktach z NFZ mają zagwarantowane środki na wyposażenie gabinetu. Zastanawia ją dlaczego, więc lekarze przychodzą i proszą, żeby im kupić krzesło, biurko itd. Interesuje ją co się dzieje z tymi pieniędzmi.

Radny Z. Hinz powiedział, że też chciałby to wiedzieć. Nadmienił, że do końca nie zna się tajemnic kontraktów i suma owego wyposażenia jest do końca nie znana. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami NFZ, POZ mogłoby odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących szczegółów kontraktów, co się w nich kryje.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że do końca nie jest znany mieszkańcom zakres usług  POZ.

Radny Z. Hinz przyznał rację Przewodniczącemu i powiedział, że te informacje są potrzebne, gdyż trzeba mieć świadomość czego można wymagać oraz egzekwować od lekarza. Powiedział, że od jego osoby, jako radnego oczekuje się pewnych rzeczy i zawód lekarza nie jest w tym wypadku uprzywilejowany.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że nieoficjalnie prowadził już kilka rozmów, podobnie jak inni radni w tej sprawie. Ludzie się skarżyli na działalność lekarzy, mieli liczne zastrzeżenia co do opieki zdrowotnej, ale bali się zwrócić im uwagę, ze względu na ewentualne
nieprzyjemności. Mimo wszystko należy domagać się swoich praw i pokazać lekarzom ich uchybienia, gdyż sytuacja musi się zmienić. Wszędzie inicjatywa prywatna działa, tylko nie w Rogoźnie. Są dwie strony tej sytuacji. W pierwszej chodzi o to, że gmina zdziałałaby więcej gdyby
miała swoje budynki, ale wiąże się to z większymi wydatkami.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że gmina nie ma swoich budynków.

Radna R. Tomaszewska zapytała jaka jest tej całej sytuacji przyczyna i co można zrobić, aby ją zmienić?
Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że  sytuacja, kiedy lekarze strajkowali była bardzo pilna i gdyby nie tamta decyzja, może w ogóle nie byłoby lekarza rodzinnego. Odbyło się spotkanie ze Spółką ze Skoków, później ze spółką z Rogoźna i padło konkretne pytanie ze strony Burmistrza pod ich adresem czy będą przyjmować ,czy nie. Poinformował  ich także, że jest firma, która może wejść na ich miejsce. Po 15 minutach zadzwonił do Burmistrza, dr Teska z informacją, że spółka się zebrała i podjęła decyzję, że będzie przyjmować. Co by było, gdyby spółka ze Skoków zajęła wtedy miejsce spółki z Rogoźna, nie wiadomo.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy są sygnały od jakiejkolwiek spółki, która byłaby w stanie zainwestować w opiekę zdrowotną w Rogoźnie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że najpierw trzeba wybrać lokal na taką działalność i podpisać umowę najmu z nią, przy wcześniejszym wypowiedzeniu umowy obecnej spółce.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że można by wprowadzić konkurencyjną spółkę.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że p. Obst stara się wykupić teren od 2 właścicieli na przychodnie.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że  w takim razie plany są.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że to są plany p. Obsta. Przytoczył swoją rozmowę z jednym z burmistrzów  miasta, w którym sprzedano obiekt lekarzom. Ów burmistrz skarżył się na tą decyzję, gdyż nie miał wpływu na działania lekarzy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że wtedy było zbyt mało czasu na zebranie całej rady i decyzje w tej sprawie podjął Burmistrz, przez co nie doszło do sytuacji w której Rogoźno zostałoby bez lekarza.

Burmistrz porównał małą przychodnie w Parkowie do Rogoźna. Różne podejścia spółek do tematu opieki zdrowotnej. Burmistrzowi nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś się skarżył na służbę zdrowia w Parkowie. Spółka w tej miejscowości sama dba o specjalistów.

Radny Z. Hinz przypomniał, że kiedyś z Parkowem zawsze były problemy, a w
tej chwili to się zmieniło.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że każdy nowy pacjent w Parkowie jest informowany jakie przysługują mu podstawowe badania w ciągu roku. Nie trzeba zabiegać o skierowanie na badania, a co jakiś czas, kiedy zbierze się grupa chętnych, najczęściej osoby starsze, przyjeżdżają specjaliści do przychodni, w celu przeprowadzenia badań.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że przychodnia w Parkowie ma lekarzy POZ i lekarzy specjalistów. Z kolei spółka w Rogoźnie nie rozszerza swojej działalności o specjalistów i pozostaje tylko przy POZ. Nawiązał także do budynku, którego ofertę sprzedaży złożono.
Powiedział, że cena za ten obiekt jest zapewne niższa niż by wynikało z ekspertyz. Może gdyby przedstawić ten budynek  w surowym stanie niektórym podmiotom medycznym, oni sami zatroszczyliby się o ich zagospodarowanie. Po wstępnych ekspertyzach można by powiedzieć coś więcej na ten temat. Przy kupnie tego lokalu, była by szansa na pozyskanie lekarzy specjalistów. Powiedział również, że sam do końca nie wie, która opcja jest najlepszym rozwiązaniem i należałoby się wspólnie nad tym zastanowić.  Brak zdecydowanej decyzji powoduje, że jest się w punkcie wyjścia. Przypomniał jak radny Z. Hinz był radnym Rady Powiatu poprzedniej kadencji była podobna sytuacja dotycząca dializ. Kilka miesięcy po zdecydowanej negacji, spotkał się z jednym z naczelników wydziału Starostwa w Szamotułach i okazało się, że to co miało funkcjonować w Obornikach działa teraz w Szamotułach. Przechwycili to  i są zadowoleni. W Rogoźnie z podjęciem decyzji były wątpliwości.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że zarówno szpital w Szamotułach jak i Rada Społeczna były za tą decyzją. Dawali duże pieniądze na wyposażenie, a Rada Powiatu miała podjąć decyzję w tej sprawie, ale ostatecznie jej nie podjęła.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że brak zdecydowanej decyzji i działania, zdaniem radnego Z. Hinza był błędem. Jego zdaniem nie do końca jest to prawdą, ponieważ własność komunalna umożliwia większy wpływ na decyzje organów gminy, w zakresie działalności podmiotu medycznego.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański  podziękował zgromadzonym za przybycie i udział w posiedzeniu Komisji.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 12.30.

 

Protokół  sporządziła Adriana Potocka.

 

Rogoźno, dnia 04 marca 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf