Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLIV/424/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

Uchwała Nr XLIV/424/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Rogoźnie, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uchwala, co następuje:

§ 1.

Uznaje się Radę Miejską w Rogoźnie za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 7 stycznia 2021 r. której przedmiotem jest uzyskanie przez Rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko „wirusowi SARS-CoV-2(...)” „że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych” i postanawia przekazać przedmiotową petycję Prezesowi Rady Ministrów.

§ 2.

Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie do zawiadomienia wnoszącego petycję o przekazaniu petycji właściwemu organowi i przesłanie niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2021 r. do Biura Rady Miejskiej w Rogoźnie wpłynęła petycja, której przedmiotem jest uzyskanie przez Rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko „wirusowi SARS-CoV 2(...)”, „że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.”.

Analiza treści petycji wskazuje, iż Rada Miejska w Rogoźnie, jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, nie mającej żadnego wpływu, ani udziału w zakupie szczepionek na COVID–19, jest organem niewłaściwym do rozpoznania powyżej petycji.

Zarówno treść samej petycji, w której wskazuje się na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, jako podmiot właściwy do uzyskania stosownych „gwarancji”, jak i procedura zakupu szczepionek i zawieranie stosownych umów, za którą odpowiedzialny jest Resort Zdrowia, w oparciu o Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r., w sprawie powołania Zespołu do spraw zakupu szczepionki na COVID-19 (Dz.Urz.MZ.2020.59) i przepisy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j.Dz.U.2019.1171 z późn. zm.), wskazuje na konieczność przekazania powyższej petycji, zgodnie z art. 6 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870), zgodnie z właściwością na ręce Prezesa Rady Ministrów.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rogoźnie na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2021 r. rekomendowała przekazanie petycji Prezesowi Rady Ministrów jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

 

drukuj pobierz pdf