Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 37/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 listopada 2013 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 37/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 listopada 2013 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Temat posiedzenia:

1.       Analiza dochodów gminy z wykorzystaniem majątku gminy (szkoły, świetlice).

2.       Rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radny M. Kutka obecny od godz. 15:15, radna E. Wysocka obecna od godz. 15:35.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli: Burmistrz Rogoźna B. Janus,  Zastępca Burmistrza K. Ostrowski, Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka,  Anna Wenz główna księgowa ZEAPO.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.   

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.  Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.   Analiza dochodów gminy z wykorzystaniem majątku gminy ( szkoły, świetlice).

3.   Rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w    

      Rogoźnie.

4.   Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
5.   Sprawy bieżące.

6.   Wolne głosy i wnioski.

7.   Zakończenie posiedzenia

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

 

Przystąpiono do omawiania pierwszego tematu posiedzenia- analiza dochodów gminy z wykorzystanie majątku gminy (szkoły, świetlice).

Członkowie Komisji otrzymali tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów poszczególnych jednostek oświatowych z tytułu najmu/dzierżawy składników majątku Gminy Rogoźno, przygotowane przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowych w Rogoźnie.

Treść przedstawionej informacji  stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono.

 

Kolejno informację z analizy dochodów gminy z wykorzystaniem majątku gminy ( szkoły, świetlice) przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka, która poinformowała, że łączna kwota należności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich wynosi 4.392,50 i dotyczy ona trzech Sołectw:

Kaziopole 3.805,59  Studzieniec 307,00  Gościejewo 280,00 + media 635,37.

Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono.

Przystąpiono do realizacji punktu drugiego porządku obrad – rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że dnia 22 listopada 2013 r. zostało wystosowane do Komisariatu Policji w Rogoźnie pismo z prośbą o uszczegółowienie informacji na temat, czego dotyczyły interwencje Policji, o których jest mowa w dokumentacji przedstawionej przez GOPS w Rogoźnie.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał członków Komisji z opinią prawną dotyczącą zasadności skargi mieszkańca Rogoźna na GOPS w Rogoźnie, na postawie której Komisja Rewizyjna musi przedstawić Radzie uchwałę odnośnie uznania bądź nie uznania skargi.

W związku ze szczególnym skomplikowanie sprawy przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja wystąpi do Wysokiej Rady z prośbą o wydłużenie terminu rozpatrzenia sprawy.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 4 - Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 28 października 2013 r. został przyjęty 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 07 listopada 2013 r. został przyjęty 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 19 listopada 2013 r. został przyjęty 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 5 – sprawy bieżące.

Nikt nie zabrał głosu.

 

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 6 – wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

 

Zakończenie posiedzenia.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 15:40

Protokół sporządziła Marika Markiewicz

Rogoźno, dnia 09 grudnia 2013 r.

 

 

drukuj pobierz pdf