Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 3/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 6 marzec 2015 roku o godz. 07:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 3 /2015

z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 6 marzec 2015 roku o godz. 07:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny.

Przewodniczący A. Nadolny stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.         Otwarcie obrad.

2.         Stwierdzenie quorum.

3.         Wydanie opinii wykazów dotyczących lokali mieszkalnych i lokali socjalnych sporządzonych na rok 2015.

4.         Wolne głosy i wnioski.

5.         Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad został przyjęty.

 

Materiał przedstawiła –ca Burmistrza R. Tomaszewska.

Stwierdziła, że może dobrym rozwiązaniem byłaby sprzedaż mieszkań.

Radny S. Kupidura zapytał jeżeli do tego by doszło czy te mieszkania byłby wyremontowane?

Burmistrz odpowiedział, że jak najbardziej. Dopowiedział, że szkoda jest przyznawać mieszkania rodzinom, którzy na dzień dzisiejszy nie płacą za te mieszkania. Tak samo jest w przypadkach ktoś chce zamienić mieszkanie na większe. Skoro nie płaci za to co ma to raczej nie realne, że będzie płacił za mieszkanie większe.

Radny R. Kinach zapytał co z tymi osobami, którzy oczekują na mieszkania?

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że jak widać z listy przeważnie są to rodziny, które nie pracują albo pracują na czarno. Więc mieszkania takie powinny być o niskim standardzie.

Radny H. Janus zapytał jak to jest, że więcej jest osób, uprawionych do wynajmu lokalu socjalnego niż lokatorów i osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego?

Z-ca Burmistrza odpowiedziała, żeby zakwalifikować się na lokal socjalny to wynika to z ustawy.

Radny P. Wojciechowski zapytał co z tymi rodzinami, które nie mają przydzielonych mieszkań kto za nie płaci?

Burmistrz odpowiedział, że gmina płaci odszkodowanie tym właścicielom, którzy te mieszkania wynajmują.

Radny H. Janus zapytał co oznacza kryterium niedostatku?

Z-ca Burmistrza odpowiedziała, oznacza to, że nie posiada odpowiedniego dochodu na osobę.

Następnie przystąpiono do głosowania opinii.

Opinia została zaopiniowana pozytywnie przez komisję 8 głosami ,,za” jednogłośnie w obecności 8 radnych.

 

Przystępnie do punktu 4 – wolne glosy i wnioski.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy jest możliwość ustawienia chociażby dwóch ławek na targowisku i uprządkowanie pustej działki na ul . Topolowej.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 08:00

Protokół sporządziła: D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 06 marzec 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf