Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXIV/240/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXIV/240/2019

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2020 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz § 47 ust. 4 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się plan pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na rok 2020, który

        stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Gospodarki, Finansów                    

         i Rolnictwa.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXIV/240/2019

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, komisie podlegają radzie gminy,
przedkładają iei plan pracy i sprawozdania z działalności.

Zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika nr 5  Statutu Gminy Rogoźno, komisje działają zgodnie
z rocznym planem zatwierdzonym przez radę.

Projekty rocznych planów pracy komisji Rady Gminy zostały opracowane przez
poszczególne komisje Rady.

 

 

 
Dokumenty do pobrania:
Plan pracy - zalacznik nr 1
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-05-12 10:43:23)
rozmiar pliku: 462.8Kb

drukuj pobierz pdf