Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXX/294/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę gminnych działek gruntu nr: 2359/1 i 1790 – obręb ROGOŹNO na rzecz Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

 

UCHWAŁA NR XXX/294/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 19 maja 2020 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę gminnych działek gruntu nr: 2359/1 i 1790 – obręb ROGOŹNO na rzecz Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713), art. 13 ust.2, art.37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości gminnej, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00019611/5, w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie nr:

a)     2359/1 o pow.0,0941ha, położona w Rogoźnie przy ul. Wojska Polskiego 4, obręb ROGOŹNO,

b)     1790 o pow.0,0400ha, położona w Rogoźnie przy Pl. Karola Marcinkowskiego 1, obręb ROGOŹNO,

na rzecz Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

§2.

Darowizny dokonuje się na cele statutowe Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie. Przekazane mienie nie może podlegać zbyciu na rzecz innych podmiotów bez zgody darczyńcy.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XXX/294/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 19 maja 2020 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę gminnych działek gruntu nr: 2359/1 i 1790 – obręb ROGOŹNO na rzecz Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

 

 

 

Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie zwrócił się do tut. Organu z wnioskiem o przekazanie prawa własności gminnych działek gruntu, oznaczonych ewidencyjnie nr:

a)     2359/1 zabudowanej budynkiem administracji RCK oraz Ośrodka Kultury, - ul. Wojska Polskiego 4 (obręb ROGOŹNO)

b)     1790 zabudowanej budynkiem Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz, - Pl. Karola Marcinkowskiego 1 (obręb ROGOŹNO).

uzasadniając fakt, iż pełne prawo własności ww. działek gruntu znacznie ułatwi od strony formalnej procedury dotyczące pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych oraz uprości kwestię administrowania pomieszczeń w obiektach budowalnych zlokalizowanych na ww. gminnych działkach.

 W związku z faktem, iż budynek Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz (były ratusz) wpisany jest do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego pod nr rejestru A-308 z dnia 21 października 1968 r. w oparciu o zapis art.13 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wystąpiono do konserwatora zabytków o pozwolenie na przekazanie prawa własności działki nr 1790. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją nr WWKZ.5173.1396.3.2020 z dnia 10 marca 2020 r. wyraził zgodę na dokonanie darowizny zabytku usytuowanego w granicach działki 1790.

            Nawiązując do powyższego podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf