Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr L/487/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”

Uchwała Nr L/487/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Rogoźno pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu liniowego pn.Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec.

§ 2.

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok, w wysokości nie przekraczającej kwoty 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 

§ 3.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rogoźno .

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowa Rogoźna.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie do Uchwały
nr L/487/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

W związku z zawarciem w dniu 19 marca 2021 roku Porozumienia nr 1/2021 w sprawie ogólnych zasad współfinansowania kosztów opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego (Studium) koniecznym jest zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Rogoźno celem przeznaczenia ich na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania.

 

drukuj pobierz pdf