Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLIV/419/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 w sprawie: nadania nazwy ulicy w Rogoźnie

 

 UCHWAŁA NR XLIV/419/2021

 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 24 lutego 2021

 

w sprawie: nadania nazwy ulicy w Rogoźnie

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 713 za zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  1. Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rogoźno, usytuowanej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 197/1, 163, 199/3 oraz działki o numerze ewidencyjnym 166/9 stanowiącej przedłużenie ulicy Słonecznej nadaje się nazwę: ul. Słoneczna.
  2. Działki o numerach ewidencyjnych 197/1, 163, 199/3, 166/9 stanowią własność Gminy Rogoźno.
  3. Lokalizację i zasięg nazwy określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

Załącznik

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 DO UCHWAŁY NR XLIV/419/2021

 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 24 lutego 2021 r.

 

w sprawie: nadania nazwy ulicy w Rogoźnie

 

 

Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 470 ze zm.).

Na terenach do niej przyległych planowane jest w oparciu o ustalenia planu budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług. Wykazane w uchwale działki gruntu stanowi własność Gminy Rogoźno. Nadanie nazwy ulicy umożliwi ustalenie numerów porządkowych dla nieruchomości przy niej położonych oraz ułatwi identyfikację w rejonie. Podjęcie uchwały jest więc uzasadnione.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf