Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego

 

Uchwała Nr II/22/2018

 

Rady Miejskiej w Rogoźnie

 

z dnia 29 listopada 2018 roku

 

 

 

zmieniająca uchwałę nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego

 

 

 

                        Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.§ 1 Uchwały nrLVII/529/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku, zmieniony Uchwałą nr LIX/542/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku i Uchwała nr LXVIII/590/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 roku otrzymuje brzmienie: „Udziela się z budżetu gminy w 2018 roku pomocy finansowejw formie dotacji celowej dla Powiatu Obornickiego w kwocie 54.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie  zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem w Rogoźnie na długości 0,7km”

 

 

 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

 

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

 

Uzasadnienie

 

 

 

Zarząd Powiatu Obornickiego pismem z dnia 15 października 2018 roku  nr OR.022.167.2018 zawiadomił o  rezygnacji  przyjęcia zwiększenia dotacji celowej przyznanej Uchwałą nr LXVIII/590/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 29 sierpnia 2018 roku o kwotę 47.000 zł. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

drukuj pobierz pdf