Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LIV/512/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Przemysła II na Placu im. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie

Uchwała Nr LIV/512/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 września 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Przemysła II na Placu im. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika Przemysła II i usytuowanie go na Placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1803, będącej własnością Gminy Rogoźno.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIV/512/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 września 2021 r.

 

 

Dbałość o zachowanie pamięci naszych przodków i osób związanych z Rogoźnem lub innymi miejscowościami z terenu naszej Gminy, którzy mieli wkład w historię naszej Ojczyzny, w tym swoje życie poświęcili dla Polski, stanowi ważny punkt w kultywowaniu działań patriotycznych realizowanych przez Gminę Rogoźno.

Jedną z najważniejszych osób w historii Rogoźna jest król Przemysł II. Związki Przemysła II z Rogoźnem i naszym regionem świadczą o wysokiej pozycji naszego miasta w średniowieczu. 24 kwietnia 1280 r. książę wielkopolski Przemysł II lokował miasto Rogoźno na prawie magdeburskim. Wcześniej, gdyż w I połowie XIII w. było ono siedzibą kasztelanii.

W „Rocznikach czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza (przekład Julia Mrukówna) czytamy: „Żył Przemysł 38 lat, 3 miesiące i 24 dni, a królował siedem miesięcy i jedenaście dni. Był mężem, którego naród polski przez wszystkie następne pokolenia i wieki winien sławić i wynosić w największych pochwałach jako tego, który ten naród wyniszczony i bezsilny podniósł i uczynił panem sąsiednich krajów. Pierwszy wlał weń żywotność, która miała mu zapewnić powodzenie przez wiele wieków i dał światło za ciemnotę, wolność za niewolę, a smutek zamienił w radość.”.

Pomysł uczczenia pamięci odnowiciela Królestwa Polskiego przez postawienie w Rogoźnie Przemysławowi II pomnika pojawiał się od wielu lat w dyskusjach osób zainteresowanych historią naszego regionu. Idea wzniesienia pomnika odrodziła się w związku z 735. rocznicą lokacji miasta i 720-leciem śmierci króla Przemysła II. W 2020 roku obchodziliśmy 740. rocznicę nadania praw miejskich oraz 725. rocznicę koronacji Przemysła II, a w 2021 roku – 725. rocznicę śmierci króla.

W Rogoźnie pielęgnuje się pamięć o królu Przemyśle II. Jego imię noszą Liceum Ogólnokształcące, osiedle mieszkaniowe, ogrody działkowe, zespół śpiewaczy, przedszkole oraz rondo. Obecnie również podejmowanych jest wiele działań popularyzujących związki Przemysła II z naszym miastem. W tym Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2016 „Rokiem Króla Przemysła II”. Wzniesienie pomnika byłoby uwieńczeniem tych działań.

Inicjatorami wzniesienia pomnika Przemysła II są osoby działające w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Przemysła II w Rogoźnie, przy wsparciu Burmistrza Rogoźna. Planowane jest: wykonanie pomnika z brązu i postawienie na cokole, na którym zamieszczona będzie informacja o pomniku. Pomnik ma być wzniesiony ze środków pozabudżetowych, w tym z ofiarności Mieszkańców i innych ludzi dobrej woli, przy wsparciu Gminy Rogoźno w zakresie przeznaczenia i przygotowania terenu pod sytuowany pomnik i oświetlenia, oraz działań promocyjnych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf