Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr NR XXVIII/272/2020 Rady miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na rok 2020

                                                                                                         

UCHWAŁA NR XXVIII/272/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na rok 2020

 

Na podstawie §3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno, Uchwała nr VI/55/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku, Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały NR XXIV/238/2019 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2020 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr XXVIII/272/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

Z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

 

 

Plan Pracy Rady Miejskiej na 2020 rok

 

 

Styczeń

Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg

Sesja

 

Burmistrz Rogoźna

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

 WZDW

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

 

Luty

1. Stan utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno.

2. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

3. Informacja o współdziałaniu Gminy Rogoźno z Samorządem Powiatowym i Wojewódzkim

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

 

 

 

Marzec

1.Stan dróg w Gminie Rogoźno i informacja o realizacji budowy obwodnicy Rogoźna.

2.Sytuacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

3.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny

Tematy nie zostały zrealizowane z powodu COVID-19

Sesja

Burmistrz Rogoźna

Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa

 

 

 

II KWARTAŁ

 

Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, CUW, RCK, CIS

Raport o stanie Gminy.

Wykonanie budżetu za rok 2019.

Absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

Informacja o przygotowaniach do letniego wypoczynku dzieci i młodzież oraz przygotowanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i stanu kąpielisk w Gminie Rogoźno

Działalność spółek gminnych „Megawat” i „Aquabellis”.

Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno.

Informacja Burmistrza Rogoźna dot. sytuacji związanej z COVID-19

III KWARTAŁ

 

Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych na terenie Gminy Rogoźno

Stan bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu.

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 roku.

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020

Informacja Burmistrza Rogoźna dot. sytuacji związanej z COVID-19

 

IV KWARTAŁ

 

Sytuacja i stan rolnictwa.

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Ocena inwestycyjna Gminy Rogoźno za 2020 rok

Uchwalenie budżetu na 2021 rok.

Przyjęcie planu pracy Rady i Komisji Rady na 2021 rok.

Informacja Burmistrza Rogoźna dot. sytuacji związanej z COVID-19

 

 

 

drukuj pobierz pdf