Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała nr XLIX/471/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach

           

 

Uchwała nr XLIX/471/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 maja 2021 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach.

 

 

            Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020  poz.713 ) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art.220  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy na 2021 rok w kwocie 60.000 zł dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup  sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach.

 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do  Uchwały Nr XLIX/471/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 maja 2021 roku

 

 

W dniu 10 kwietnia 2021 roku wpłynął wniosek z Powiatu Obornickiego z prośba o udzielenie dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Obornikach. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie szpitala dla naszych mieszkańców i bardzo trudną sytuację finansowa szpitala zasadnym staje się współfinansowanie zakupu niezbędnego dla szpitala sprzętu.

 

Po podjęciu niniejszej uchwały zostanie podpisana umowa z Powiatem Obornickim.

 

drukuj pobierz pdf