Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LIX/577/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała Nr LIX/577/2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta
i wynagrodzenia za inkaso

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 1372 ),  art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§   1.

Zarządza się na terenie Gminy Rogoźno pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

 

§  2.

Na inkasenta wyznacza się Spółdzielnię Socjalną OPUS z siedzibą w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 41.

 

§  3.

Pobrane opłaty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek Gminy Rogoźno w terminie do 4 dni roboczych po dniu, w którym pobrano opłatę.

 

§  4.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 50% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego opłat.

 

§  5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§  6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Do Uchwały Nr XLI/389/2020Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2020 rw sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.Z uwagi na okres obowiązywania uchwały do 31.12.2021 r., zasadnym staje się podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

drukuj pobierz pdf