Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XL/383/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie apelu o niewszczynanie prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej

Uchwała Nr XL/383/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 listopada 2020 r.

 

 

w sprawie apelu o niewszczynanie prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej

 

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (ogłosz. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 2094 ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Rada Miejska w Rogoźnie zwraca się z apelem:

„Rada Miejska w Rogoźnie zwraca się z apelem do Parlamentarzystów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o niewszczynanie jakichkolwiek prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej, a przez to zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego kraju, popierając tym samym Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zagrożeń dla rolnictwa w związku z procedowaną przez Sejm RP ustawą z dnia 18 września 2020r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.”

 

§ 2.

Apel, o którym mowa w § 1, postanawia się przekazać Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

doUchwały Nr XL/383/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 listopada 2020 r.

 

 

Zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (ogłosz. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 2094) Rada Miejska w Rogoźnie może podejmować apele w określonej sprawie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf