Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXXII/307/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno

 UCHWAŁA NR XXXII/307/2020

 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 19 czerwca 2020

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2020 poz.713) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.), w związku z § 4 pkt 2 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp., poz. 3114 z późn. zm. z dn. 02.05.2016 r.) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno.

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 § 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3, nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rogoźno:

 1. w obrębie geodezyjnym Budziszewko, działki ozn. ewid. nr:

1) dz. nr 119 o powierzchni 1,75 ha

2) dz. nr 116 o powierzchni 0,76 ha

3) dz.nr 112 o powierzchni 0,91 ha

4) dz. nr 114 o powierzchni 065 ha

5) dz. nr 97 o powierzchni 0,14 ha

6) dz. nr 124/1 o powierzchni 0,4883 ha

7) dz. nr 125/1 o powierzchni 0,3821 ha

8) dz nr 126/9 o powierzchni 0,1076 ha

 

2. w obrębie geodezyjnym Garbatka, działki ozn. ewid. nr:

1) dz. nr 271/2 o powierzchni 0,79 ha

 

3. w obrębie geodezyjnym Gościejewo, działki ozn. ewid. nr:

1) dz. nr 532 o powierzchni 9,97 ha

 3) dz. nr 439 o powierzchni 0,72 ha

 4) dz. nr 155/4 o powierzchni 0,25 ha

 5) dz. nr 155/5 o powierzchni 0,25 ha

 6) dz. nr 155/6 o powierzchni 0,8989 ha

 

4. w obrębie geodezyjnym Jaracz, działki ozn. ewid. nr:

1) dz. nr 308/9 o powierzchni 1,5150 ha

2) dz. nr 288o powierzchni 0,44 ha

3) dz. nr 105 o powierzchni 0,28 ha

4) dz. nr 491 o powierzchni 0,53 ha

5) dz. nr 489 o powierzchni 0,52 ha

6) dz. nr 480 o powierzchni 0,56 ha

7) dz. nr 481 o powierzchni 0,56 ha

 

5. w obrębie geodezyjnym Nienawiszcz, działki ozn. ewid. nr:

 1) dz. nr 148 o powierzchni 2,81 ha

 

6. w obrębie geodezyjnym Owieczki, działki ozn. ewid. nr:

1) dz. nr 178 o powierzchni 0,79 ha

2) dz. nr 143/1 o powierzchni 0,34 ha

3) dz. nr 137 o powierzchni 0,42 ha

4) dz. nr 138 o powierzchni 0,56 ha

5) dz. nr 140 o powierzchni 0,54 ha

6) dz. nr 141 o powierzchni 0,43 ha

7) dz. nr 176 o powierzchni 0,70 ha

8) dz. nr 142/1 o powierzchni 0,28 ha

9) dz. nr 78/6 o powierzchni 0,3208

 

 7. w obrębie geodezyjnym Owczegłowy, działki ozn. ewid. nr:

1) dz. nr 199/1 o powierzchni 0,10 ha.

2) dz..nr 50 o powierzchni 1,05 ha

 

 8. w obrębie geodezyjnym Pruśce, działki ozn. ewid. nr:

 1) dz. nr 210/1 o powierzchni 1,08 ha.

 

 9. w obrębie geodezyjnym Studzieniec, działki ozn. ewid. nr:

 1) dz. nr 218 o powierzchni 4,03 ha.

 2) dz. nr 303/4 o powierzchni 3,26 ha

 

10. w obrębie geodezyjnym Słomowo, działki ozn. ewid. nr:

 1) dz. nr 43 o powierzchni 0,58 ha

 2) dz. nr 50 o powierzchni 0,38 ha

 3) cz. dz. nr 45/3 o powierzchni 1,1544 ha

 

 11. w obrębie geodezyjnym Rogoźno, działki ozn. ewid. nr:

 1) dz. nr 1997 o powierzchni 0,4805 ha

 3) dz. nr 114 o powierzchni 15,3760 ha             

 7) cz.dz. nr 149 o powierzchni 0,4724 h

 10) dz. nr 132/1 o powierzchni 9,3372 ha

 16) dz. nr 197/38 o powierzchni 0,0919 ha

 17) dz. nr 197/39 o powierzchni 0,0918 ha

 18) dz. nr 197/40 o powierzchni 0,0920 ha

 19) dz. nr 197/41 o powierzchni 0,1159 ha

 20) dz. nr 197/42 o powierzchni 0,1035 ha

 22) cz.dz. nr 127 o powierzchni 2,7922 ha

 24) dz. nr 1467/1 o powierzchni 2,6351 ha

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII/307/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 czerwca 2020 r

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno

 

 

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia umów dzierżaw na grunty rolne stanowiące własność gminy zachodzi konieczność podjęcia rozstrzygnięć dotyczących dalszego sposobu ich zagospodarowania. Stosownie zatem do treści art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami „Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.” W związku z faktem, że nieruchomości objęte były umowami dzierżaw przez okres dłuższy niż
3 lata, przedłużenie umów w trybie bezprzetargowym wymaga uzyskania zgody Rady Miejskiej w Rogoźnie wyrażonej w drodze stosownej uchwały.

Proponowany zakres czasowy „do 3 lat” ma na celu uelastycznienie działań Burmistrza w zakresie gospodarowania zasobem. Z uwagi na planowaną sprzedaż części działek rolnych z zasobu koniecznym jest zastosowanie zróżnicowanych okresów obowiązywania umów, dostosowanych do trwających jeszcze umów dzierżawy, aktualnych potrzeb w zakresie zbycia oraz zabezpieczenia prawidłowego sposobu gospodarowania w przypadku nieskutecznych prób sprzedaży.

 

                W nawiązaniu do powyższego podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf