Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 16/2008 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 stycznia 2009 roku, o godz. 14.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 16/2008
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 stycznia 2009 roku, o godz. 14.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radny Z. Hinz nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji od godz. 17.00.

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.      Funkcjonowanie służby zdrowia w gminie Rogoźno. Ocena służby zdrowia pod kątem stanu technicznego i wymogów unijnych.

3.      Opiniowanie materiałów sesyjnych.

4.      Wolne głosy i wnioski.

5.      Zakończenie.

 

 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich p. Urszula Bak poinformowała, że nie jest w stanie podać wszystkich informacji na temat usług medycznych, gdyż podmioty w obecnej chwili znajdują się w trakcie kontraktowania usług. Natomiast według ogólnych informacji wynika, że na terenie Powiatu umniejszone zostaną następujące poradnie:

-        poradnia chorób płuc w Obornikach,

-        poradnia ginekologiczna w Ryczywole

-        poradnia ortopedyczna w Obornikach.

Natomiast w roku 2009 będzie jedna poradnia więcej w zakresie dermatologii.

W dalszej kolejności p. Bak wyjaśniła, że  na terenie Powiatu Obornickiego będą działały następujące poradnie:

- alergologiczna- 1 poradnia,

- diabetologiczna-2 poradnie,

- chirurgiczna-

- dermatologiczna- 2 poradnie,

- ginekologia i położnictwo- 4 poradnie,

-  kardiologiczna- 1 poradnia,

- neurologiczna- 1 poradnia,

- okulistyczna- 2 poradnie,

- ortopedyczna,

- medycyna paliatywna- 1 poradnia,

- psychologiczna- 1 poradnia,

- rehabilitacja medyczna – 1 poradnia,

- reumatologia- 2 poradnie,

- tomografia- 1 poradnia,

- urologia- 2 poradnie,

- fizjoterapia- 3 poradnie.

 

 

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że większość specjalistów mieści się w Obornikach, zapytał czy Gmina ma wpływ na to, by część lekarzy przyjmowała na terenie Gminy?

Zastępca Dyrektora szpitala w Obornikach Paweł Kolasiński poinformował, że wszystkie poradnie specjalistyczne mogą znajdować się w Rogoźnie, pod warunkiem stworzenia warunków lokalowych. Dodał, że lekarz w ramach konsultacji może przyjechać do Ośrodka, musi mieć jednak zapewniony lokal. Zastępca wyjaśnił, że lekarz nie będzie miał zakontraktowanych usług, jeżeli nie spełni warunków stawianych przez SANEPID. Zauważył, że lekarz nie otrzyma kontraktu także w przypadku posiadania mniejszej ilości np. sprzętu, niż jest to zapisane w kontrakcie. Pan Kolasiński poinformował, że jeśli  lekarz podpisując kontrakt 3 lata temu deklarował spełnienie określony warunków, a nie uczynił tego, to kontraktu nie uzyska, a taka niestety sytuacja zaistniała w poradni chirurgicznej w Rogoźnie. Dyrektor Kolasiński wyjaśnił, że gabinet w Rogoźnie nie spełnia warunków do prowadzenia praktyki lekarskiej, jak również praktyki zabiegowej.

Burmistrz zauważył, że zgodnie ze słowami pani dyrektor chirurg będzie przyjmował.

Dyrektor Kolasiński wyjaśnił, że do 30 stycznia została aneksowana umowa. Natomiast 29 stycznia szpital przystępuje do rozmów na temat usług w roku 2009. Dodał, że 30 grudnia 2008 roku aneksowano o miesiąc usługi, na tych samych warunkach , co w roku 2008. Pan Kolasiński poinformował, że na chwilę obecną szpital otrzymał kontrakt na ratownictwo medyczne i na izbę przyjęć. Z kolei pozostałe kontrakty będą omawiane podczas najbliższych rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Natomiast w obecnej chwili szpital funkcjonuje na zasadach takich, jak w roku 2008. Dyrektor Kolasiński poinformował, że ten sam specjalista pracując w Obornikach otrzymywał za jeden punkt rozliczeniowy 10 zł, natomiast w Rogoźnie wartość punktu wynosiła 5,50 zł. Związane to było z niższymi warunkami oferowanymi przez gabinet w Rogoźnie.

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji R. Dworzański przytoczył informację przygotowaną przez PPIS w Obornikach- informacja w załączeniu do protokołu. Przewodniczący Komisji zauważył, że największym problem jest dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, jak również nieprawidłowo połączone podłogi ze ścianami. W związku z powyższym radny Dworzański zauważył, że stwierdzenia w wyniku kontroli wskazują, że stan obiektów nie jest taki zły, gdyż do zrobienia pozostałe drobne rzeczy.

Następnie głos zabrał dyrektor ZAMK M. Mysłek, informując, że zakład stara wywiązać się z obietnic, które zostały złożone zarówno w stosunku do Przychodni w Parkowie, jak i w Rogoźnie. W Parkowie dokonano demontażu grzejników i sukcesywnie czyniona jest wymiana. Dyrektor poinformował, że program dostosowawczy przychodni w Rogoźnie jest także bardzo zaawansowany, obejmując wszystkie zalecenia pokontrolne. Dyrektor Mysłek wyjaśnił, że zrobiono toaletę na parterze z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wykonywane są toalety dla osób niepełnosprawnych na I piętrze. Opracowano projekt windy na kwotę ok. 60.000 zł, projekt zawiera także dane dotyczące wymiany okien oraz ocieplenia budynku. Następnie dyrektor Mysłek poinformował, że budynek przychodni został odmalowany w środku.

W dalszej kolejności dyrektor omówił budynek przy ul. Fabrycznej 5, informując, że wymieniony zostały drzwi wejściowe oraz dach, jak również okna i ogrzewanie. W budynku do wykonania  pozostała elewacja oraz toalety dla niepełnosprawnych. Dyrektor wyjaśnił, że budynek  nie przynosi zbyt dużo dochodów, dlatego niezbędne są środki finansowe na remont. Zwłaszcza, że czynsz nie jest pobierany od punktu konsultacyjnego oraz od organizacji społecznych. Dyrektor Mysłek zauważył, że taki sposób wykorzystywania budynku zarówno przez podmioty medyczne, jak i organizacje nie powinno mieć miejsca. Dyrektor dodał, ze istniejące podmioty będą miały przedłużone kontrakty, natomiast nowe podmioty nie otrzymują kontraktu, gdyż  pomieszczenia nie spełniają warunków.

Odnośnie budynku zajmowanego przez pogotowie dyrektor poinformował, ze jest problem z chirurgiem, który nie może przyjmować w takim pomieszczeniu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że wystąpił do Inspektora Sanitarnego, by przygotował ogólną informację dotyczącą całej Gminy. Zauważył, że największym problem jest lokal, jeśli Gmina będzie posiadała lokale, to będzie miała wpływ na służbę zdrowia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do roku 2012 pomieszczenia muszą spełniać wszelkie wymogi. Przewodniczący Rady zauważył, że na podstawową opiekę zdrowotną w roku 2008 z budżetu Gminy przeznaczono kwotę 40.000 zł, taką samą kwotę zaplanowano w roku 2009. Przewodniczący Szuberski dodał, że należy ustalić harmonogram prac, by do roku 2012 spełnić warunki określone w przepisach, a jednocześnie, by nie dopuścić do sytuacji, jaka ma miejsce z obecną poradnią chirurgiczną. W przypadku nie dotrzymania warunków, poradnie specjalistyczne zostaną zlikwidowane. Przewodniczący Szuberski poinformował, że sprawą priorytetową jest utrzymanie poradni chirurgicznej i ortopedycznej w Rogoźnie, poprzez inwestowanie i przygotowanie odpowiednich pomieszczeń.

Radny Z. Hinz zapytał czy są możliwości, by przenieść organizacje społeczne  w inne miejsce , zwalniając tym samym pomieszczenia w budynku na ul. Fabrycznej 5?

Następnie głos zabrał Burmistrz informując, że sprawa chirurga i jego funkcjonowania w pomieszczeniach na ul. Fabrycznej trwa 6 lat. Poprzedni dyrektor szpitala posiadał 1 kontrakt na POZ oraz na chirurga i zrezygnował z pomieszczeń w przychodni, które przez dwa lata stały puste, gdyż cały czas oczekiwano na specjalistę. Dyrektor szpitala nie chciał korzystać z tych pomieszczeń, dlatego zostały one po dwóch latach wydzierżawione firmie zajmującej się rehabilitacją. Z kolei pomieszczenia na ul. Fabrycznej zostały przyznane na punkt konsultacyjny oraz dla organizacji społecznych, a media oraz ogrzewanie pokrywa Gmina. Burmistrz zauważył, ze Gmina nie dysponuje innymi pomieszczeniami, które mogłyby być przystosowane na potrzeby chirurga. Jednym wyjściem jest wypowiedzenie umowy właścicielowi rehabilitacji. Burmistrz poinformował, że właściciel czynił próby poszukania pomieszczeń na potrzeby zabiegów rehabilitacyjnych, ale bezskutecznie. 

Następnie Burmistrz poinformował, ze przez trzy dni w tygodniu wolny jest gabinet w przychodni, do którego można by sprowadzić specjalistów.

Położna p. E. Gracz poinformowała, że w Przychodni bardzo potrzebny jest ortopeda dziecięcy.

Burmistrz poinformował, że szpital także szuka pomieszczenia dla chirurga i zainteresował się pomieszczeniami po telekomunikacji.

Dyrektor P. Kolasiński poinformował, że budynek po telekomunikacji spełnia wymogi techniczne, natomiast nie jest znany stan prawny budynku.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że własność tego budynku powinna być uregulowana.

Dyrektor P. Kolasiński zauważył, że stworzenie programów dostosowawczych wiele ratuje, są jednak sprawy których nie można przeskoczyć. Takie przeszkody, to przede wszystkim odpowiednia powierzchnia pomieszczeń czy ich wysokości. Dyrektor dodał, że o wiele większe problemy dotyczą gabinetów zabiegowych, gdzie wymogi są większe.

W dalszej kolejności głos zabrał dr R. Sygnezki informując, ze sytuacja, która spotkała poradnię chirurgiczną jest skandalem. Dodał, że taka poradnia w Rogoźnie musi być, a przez nieodpowiedzialność i nieudolność władz poradnia została zaprzepaszczona. Dr Sygnezki dodał, że poradnia została utworzona 1.01.1986 i była najlepsza w woj. Pilskim. Doktor zauważył, że jeśli nie będzie poradni, nie będzie również rentgena. Dodał, że aby utrzymać poradnię chirurgiczną, władze mogły nie pobierać czynszu.

Dyrektor P. Kolasiński poinformował, że jeśli w Rogoźnie nie zostanie przyznany kontrakt na chirurga, to  jeśli zostanie zapewniony gabinet, to chirurg przyjedzie do punktu konsultacyjnego z gabinetu obornickiego.

Następnie Burmistrz poinformował, że właścicielem terenu i budynku, o które zabiegał szpital jest TP SA.

Dyrektor Kolasiński poinformował , że jest to nieprawda.

Naczelnik Wydziału U. Bak dodała, że podobno właścicielem gruntu jest prywatna osoba. Następnie zachęciła do wykazania dobrej woli ze strony Gminy, by doprowadzili gabinet chirurga do wymagań, które musi spełnić pomieszczenie, by otrzymać kontrakt. Naczelnik dodała, że  szpitala nie stać na wykupienie całego budynku, a wspólnym interesem jest, to, by poradnia chirurgiczna znajdowała się w Rogoźnie. Następnie Naczelnik U. Bak poinformowała, że sytuacja, która miała miejsce z poradnią chirurgiczną nie leży po stronie władz Rogoźna, tylko po stronie ówczesnego dyrektora p. Kościańskiego, który w tym temacie miał inne plany. W wyniku tego poradnia, która obecnie funkcjonuje nie spełnia określonych wymogów.

Burmistrz poinformował, że na potwierdzenie tych słów są odpowiednie pisma, gdzie dyrektor Kościański informował, że nie jest zainteresowany tymi pomieszczeniami.

Dr R. Sygnezki wyjaśnił, że Burmistrz oraz władze są odpowiedzialne za zorganizowanie odpowiedniej opieki medycznej.

Dr J. E. Teska poinformował, że sytuacja poradni chirurgicznej nie była winą władz Rogoźna, tylko dwóch kolejnych dyrektorów szpitala. Dr Teska wyjaśnił, że do remontu budynku przychodni i jego przystosowania do ówczesnych potrzeb SANEPID-u obyła się dzięki zaangażowaniu p. Olszaka. Następnie dodał, że samorząd na szczeblu gminnym odpowiada za podstawową opiekę zdrowotną, a nie za opiekę specjalistyczną, za którą odpowiada Powiat. Natomiast takie omawianie problemów, jak posiedzenie Komisji jest bardzo ważne.

W dalszej kolejności głos zabrał p. A. Kapsiak właściciel zakładu rehabilitacji, informując, że poczynił starania poszukania lub wynajęcia obiektu, który mógłby spełniać warunki na potrzeby rehabilitacji. Niestety starania te nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Dyrektor P. Kolasiński zapytał czy jest możliwość przeniesienia rehabilitacji na ul. W. Poznańską do Fundacji Pro-Vita?

Przewodniczący Komisji poinformował, że budynek jest własnością Marszałka.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

 

Po przerwie głos zabrał radny Zb. Nowak , stwierdzając  z przykrością, że nie wszystkie pieniądze, które zostały skierowane na budynek przychodni zostały nie w100% poparte przez radnych. Dodał, jednak, ze ma nadzieję, iż po dzisiejszej Komisji poparcie to zostanie zwiększone.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że radni oczekują innej formy zgłaszania zmian związanych z wydatkowaniem pieniędzy.

Radny Zb. Nowak poinformował, że pojawił się problem z pomieszczeniami dla specjalistów, a od roku wiadomym jest, że Marszałek chce przekazać budynek za starym Ośrodkiem Zdrowia. W związku z tym organizacje społeczne można przenieść. Radny dodał, że jest to w gestii Burmistrza, ale jeśli nie będzie chciał w tym temacie działać, to można z Przewodniczącym udać się do Marszałka, by temat podjąć. W dalszej kolejności radny Nowak zwrócił się do dyrektora ZAMK-u, że przyszedł nieprzygotowany na posiedzenie Komisji, gdyż radny oczekuje informacji ile pieniędzy potrzebnych jest na przystosowanie obiektów, i skąd mają pochodzić. Radny Nowak zapytał czy dyrektor Mysłek odzyskał zaległości wobec zakładu, w kwocie kilkuset tysięcy złotych? Radny Nowaka poinformował, że jeśli Komisja SSOiK nie wypracuje wniosków, to z taką inicjatywą może wyjść druga Komisja, której radny jest Przewodniczącym.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zwrócił uwagę, że temat służby zdrowia dotyczy wszystkich radnych i jest tematem bardzo istotnym.

Radna R. Tomaszewska wyraziła nadzieję, by słowa Przewodniczącego Komisji potwierdziły się podczas głosowań. Następnie radna Tomaszewska zapytała Burmistrza co dzieje się z pomieszczeniami w budynku byłej „Rofamy”? Radna zapytała czy po dostosowaniu pomieszczenia mogłyby służyć Komisji Alkoholowej? Radna zauważyła, że organizacja jest potrzebna, jednak problem związany jest z usytuowaniem tej Komisji.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że ton radnego Nowaka jest znany. Budynek po Ośrodku Zdrowia, był remontowany w czasie, gdy radnym sejmiku był radny Nowak. Prace zostały tak wykonane, że Ośrodek nie mógł uzyskać kontraktu. Burmistrz poinformował, że w budynek ten Marszałek włożył środki w wysokości 8.000.000 zł, a obecnie przebywa w pomieszczeniach na ul. W. Poznańskiej 6 kobiet. Parter budynku przystosowany jest na potrzeby rehabilitacji. Natomiast budynek po „Kamoro” miał być przedłużeniem Ośrodka. W końcu budynek został wydzierżawiony  organizacji pozarządowej „Pro-Vicie”.  Natomiast pomieszczenia po „Kamoro” miały zostać przekazane Gminie , na zadanie własne. Wówczas pojawił się pomysł, by pomieszczenia przeznaczyć pod Gminny ośrodek Pomocy Społecznej.

Następnie Burmistrz poinformował, że zorganizowano wizję lokalną, o której powiadomieni zostali radni, a uczestniczyli tylko p. Wiśniewska oraz p. Dworzański. W wyniku oględzin okazało się, że przy dużych nakładach finansowych może wykorzystać tylko jeden z budynków, a pozostałe kwalifikują się do rozbiórki. Burmistrz dodał, że jeśli radni są zainteresowani, to można powtórzyć wizję, jednak budynki coraz bardziej niszczeją. Burmistrz poinformował, że zamierza spotkać się z Marszałkiem i podjąć rozmowy odnośnie tego budynku, w którym przebywa 6 kobiet. Dodał, że w roku bieżącym „Pro-Vicie” kończy się dzierżawa tego obiektu. Odnośnie przeniesienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Burmistrz poinformował, że w budżecie zaplanowano 40.000 zł, na remont elewacji. Natomiast żeby przenieść punkt konsultacyjny należy dysponować miejscem. Burmistrz dodał, że organizacje społeczne korzystają z pomieszczeń na ul. Fabrycznej za darmo, gdyż działają dla społeczeństwa. Odnośnie pomieszczeń biurowcu Cofamy, Burmistrz poinformował, że do Gminy należy II i III piętro, każde liczy ok. 400m², brak jest ogrzewania , wody oraz łazienek.

Radna R. Tomaszewska zauważyła, że biurowiec można przeznaczyć dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nie są to ludzie niepełnosprawni i Komisję można tam przenieść.

Burmistrz zauważył, ze Gminna Komisja prowadzi także grupy wsparcia osób niepełnosprawnych, są to osoby poruszające się na wózkach, a ich spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu.

Dyrektor Kolasiński zaproponował, by po sprzedaży nieruchomości, pieniądze zostały przeznaczone na remont budynków dla służby zdrowia.

Następnie głos zabrał dyrektor ZAMK M. Mysłek informując, że sporządzane są kosztorysy takie jak projekt windy, której koszt wyniesie ok. 60.000 zł. Ponadto dyrektor dodał, że dostosowanie zakładu rentegenowskiego do określonych wymogów rozliczane jest w czynszu.

Dyrektor P. Kolasiński zauważył, ze najemcy płacący czynsz mają prawo oczekiwać jakichkolwiek działań jak np. wymiana drzwi, czy wykonanie toalet. Natomiast, jeśli najemca zostaje zwolniony z czynszu, to takie tematy nie byłyby podjęte.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał jak dyrektor ZAMK-u zamierza rozwiązać zaistniałe problemy dotyczące obiektów służby zdrowia?

Radny Zb. Nowak zapytał czy kwota 200.000 zł byłaby wystarczająca?

 Dyrektor Mysłek poinformował, że zostanie przygotowana stosowana informacja.

Dyrektor P. Kolasiński stwierdził, że szpital oczekuje przystosowania pomieszczeń, natomiast sprzęt, którym dysponują lekarze jest droższy, niż wykonywane remonty.

Następnie głos zabrał dr R. Sygnezki prosząc, by podmioty były równo traktowanie zwrócił także uwagę, by Burmistrz oraz dyrektor ZAMK, łaskawiej spojrzeli na przygotowywane umowy najmu lokali użytkowych, gdyż obecnie zbyt mocno obciążają one najemców. Dr Sygnezki poprosił, by stworzyć lekarzom godne warunki, gdyż są fabryką zdrowia. Należy stworzyć odpowiednie gabinety i poprosić, by w nich leczyli lekarze. Dr R. Sygnezki zwrócił się, by budować remontować obiekty na potrzeby służby zdrowia. Dodał, że należy środowisko lekarskie, jak również pielęgniarskie szanować.

Burmistrz zauważył, że przed podpisaniem umów odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów medycznych i władze spojrzały przychylnym okiem, a skutek spotkania jest dobry. Dodał, że nie nigdy nie było sytuacji, by lekarzom utrudniać, czy przeszkadzać w wykonywanej pracy i zamiaru takiego nie ma. Następnie Burmistrz zauważył, że punktem zapalnym jest pomieszczenie dla chirurga. Najlepszym wyjściem byłoby przeniesienie rehabilitacji, a w jej miejsce przeprowadzenie chirurga, jednak brakuje pomieszczeń dla zakładu fizjoterapii. Burmistrz dodał, że rehabilitacja jest potrzebna i jeśli radni wiedzą, gdzie są odpowiednie pomieszczenia, to mogą podpowiedzieć.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że Burmistrz doskonale wie jakim zasobem mieszkaniowym dysponuje, dlatego prośba Burmistrza nie jest właściwa.

Burmistrz zauważył, że pomieszczenia nie muszą być zasobem komunalnym.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że w obecnej chwili trzeba podjąć decyzję, gdzie wyprowadzić Komisję Alkoholową, a na jej miejsce przenieść rehabilitację. Radna dodała, że jedynym wyjściem dla Komisji Alkoholowej są pomieszczenia po biurowcu Rofamy.

Dr J. E. Teska poinformował, że jeśli nowy podmiot medyczny, chce prowadzić działalność, musi spełniać warunki określone w przepisach. Natomiast budynki i pomieszczenia, które są eksploatowane obecnie muszą warunki spełnić do roku 2012.  w związku z powyższym , w pierwszej kolejności należy określić szanse, czy chirurg mógłby funkcjonować w tych pomieszczeniach.

Dr P. Kolasiński potwierdził, że trzeba dokonać weryfikacji, czy pomieszczenie spełnia warunki. Dodał, że do stworzenia warunków są jeszcze trzy lata, natomiast w gabinecie w Rogoźnie chirurg i ortopeda, nie mogą pracować obecnie.

Radny Z. Hinz stwierdził, że doraźnie można zaproponować pewną kwotę pieniędzy. Nie chciałby jednak, by były to nieprzemyślane rzeczy, które poddane zostaną pod głosowanie. Radny dodał, że należy stworzyć program, który przybliżać będzie do realizacji wymogów określonych w przepisach. Radny Hinz stwierdził, że zespół powinien określić czym Gmina dysponuje oraz jakie kroki należy podjąć oraz jakie środki należy zabezpieczyć, by zadania realizować. Radny zauważył, że program taki powinien zostać przemyślany, opracowany oraz zatwierdzony przez Radę, uwzględniając określone środki finansowe, a następnie konsekwentnie realizowany.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zgłosił wniosek następującej treści:

Podjąć przedsięwzięcia organizacyjne, planistyczne oraz finansowe związane z przystosowaniem obiektów służby zdrowia  , w których siedzibę mają podmioty medyczne, a będące własnością Gminy Rogoźno, do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10.11.2006 roku. Koncepcję w tej sprawie przedstawić do wiadomości Komisji  do końca maja br., a w odniesieniu do poradni chirurgicznej w jak najkrótszym terminie, by nie utracić tego podmiotu z rynku usług medycznych na terenie Gminy.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że we  wniosku nie jest konieczne przytaczanie określonych przepisów, można natomiast zawrzeć, że działania powinny spełniać określone wymogi.

Radny Z. Hinz zapytał kto będzie fizycznie odpowiedzialny za realizacje tego programu?

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że właścicielem obiektów jest Gmina, natomiast zarządcą dyrektor ZAMK-u. Zauważył, że częściowo, koncepcja w odniesieniu do POZ została stworzona. Odnośnie nieprzemyślanego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, ze radni wiedzieli nad czym głosują, gdyż zapoznali się z protokołem Inspektora Sanitarnego. Dodał, że taka koncepcja powinna zostać ustalona z Inspektorem Sanitarnym, by uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce w budynku na ul. W. Poznańskiej, który nie spełniał wymagań technicznych.

Radny Zb. Nowak zauważył, ze z wypowiedzi dyrektora M. Mysłka wynika, iż program został stworzony i radni się z nim zapoznają?

Dyrektor ZAMK M. Mysłek poinformował, że program został opracowany w odniesieniu tylko do jednego budynku, a nie do wszystkich zajmowanych przez służbę zdrowia. Ponadto należy rozwiązać sprawę zagospodarowania ternu wokół tych obiektów, czy temat parkingów.

Radny Zb. Nowak stwierdził, że pieniądze, które radni przekazali nie zostały zmarnowane. Radny zapytał dlaczego opracowanie koncepcji ma trwać do maja? Zaproponował, by czas ten skrócić do 1 kwietnia, gdyż wówczas będą wolne środki, które można rozdysponować.

Dyrektor ZAMK zauważył, że zakład środki na przystosowanie obiektu otrzymał w miesiącu lipcu, a następnie trwały uzgodnienia z SANEPD-em.

Przewodniczący Kosili R. Dworzański poprosił, by podmioty medyczne zgłaszały swoje uwagi do mającego powstać programu.

Dr T. Kaszkowiak- Szamkuć stwierdziła, że jeśli nie będzie przygotowana odpowiednia baza, to nie ma możliwości świadczenia usług medycznych po 2012 roku. Pomieszczenia muszą spełniać odpowiednie warunki, gdyż nowy podmiot może nie otrzymać kontraktu.

Dyrektor P. Kolasiński poinformował, że na gabinet chirurgiczny przyznane jest 2200 pkt, czyli 220.000, na leczenie miesięcznie, z czego należy opłacić lekarza, pielęgniarkę, sprzęt lekarski oraz leki, jak również czynsz oraz pozostałe koszty. Natomiast podpisany kontrakt opiewa na 45%. W najbliższych dniach będą trwały rozmowy dotyczące zakontraktowania usług chirurgicznych dla Rogoźna, jeśli zostanie zaproponowana stawka 5.5, będzie to ostatni rok, gdy szpital zakontraktuje taką stawkę, gdyż nie może dopłacać do tego pomieszczenia. Dyrektor Kolasiński dodał, że w Tm pomieszczeniu szpital dopłaca, mimo, że wykonuje tą samą pracę co w Obornikach.

Dr R. Sygnzeki zwrócił uwagę, by w ramach oszczędności przeanalizować wymianę kaloryferów lub zamontowanie termoregulatorów lub podzielników ciepła.

Dr T. Kaszkowiak- Szamkuć poinformowała, ze cena ciepła jest bardzo wysoka, gdyż za gabinet o powierzchni 56m² opłata za ciepło wynosi 800zł miesięcznie.

Dyrektor M. Mysłek poinformował, że w gabinecie p. Kaszkowiak zamontowano podlicznik, wymienione okna oraz zamontowane zawory termostatyczne. Natomiast faktura otrzymywana przez „Megawat” dzielona jest na wszystkich użytkowników pomieszczeń. Dyrektor zauważył, ze faktury rozliczane są na bieżące i największe koszty z tytułu ogrzewania ponosi się w miesiącu grudniu i styczniu.

Dr J.E. Teska zapytał czy zostaną zamontowane zawory regulujące ciepło?

Dyrektor M. Mysłek zauważył, że budynki te są bez przerwy wietrzone, mimo, że zamontowano okna oraz zawory ilość zużywanego ciepła jest duża, gdyż „Megawat” podnosi ceny.

Dr R. Sygnezki zauważył, że spotkanie to ma na celu dobro pacjentów, a kłócenie się.

Radny M. Kuszak zapytał czy Przychodnia zamierza zainwestować w zakup sprzętu np. ultrasonografu.

Dr J. E. Teska poinformował, że Przychodnia spełnia wszystkie wymogi określone dla POZ, w tym również pod względem zaopatrzenia w sprzęt, w innym przypadku kontrakty nie zostałyby podpisane. Odnośnie zakupu ultrasonografu dr Teska wyjaśnił, że podpisana jest umowa z lekarzem z Wągrowca, natomiast Spółki nie stać na taki zakup. Jednak sprzęt potrzebny dla POZ Przychodnia posiada.

Radny M. Kuszak zauważył, ze dla wielu pacjentów wyjazd na badanie ultrasonograficzne do Wągrowca stanowi problem.

Dr Teska dodał, że nie ma obowiązku posiadania ultrasonografu. Dodał, że lekarz do pracy daje ręce , umysł oraz chęć, natomiast przychodnia nie jest własnością prywatną, by czynić inwestycje. Natomiast wymogi dla POZ są spełnione.

Dyrektor ZAMK M. Mysłek zauważył, że na ile posiada środki finansowe, na tyle  wykonywane są inwestycje. Wszelkie uwagi z zakresu napraw  czy remontów są przez ZAMK realizowane. Natomiast zakupów inwestycyjnych ZAMK, ze swoich środków nie jest w stanie zrealizować.

Dyrektor P. Kolasiński zauważył, ze przez 3 lata, odkąd dzierżawione są pomieszczeni dla chirurga, za które opłaceń jest czynsz nie dokonano żadnej naprawy. Natomiast są pewne rzeczy, które wykonywane powinny być przez właściciela. Dodał, że lekarz dysponuje swoim umysłem, oraz sprzętem, a od właściciela oczekuje pomieszczeń.

Naczelnik Wydziału U. Bak zauważyła, ze zdrowie pacjentów jest najważniejsze i należy stworzyć jak najlepsze warunki. Dodała, że podmiot starający się o kontrakt w NFZ powinien sam stworzyć odpowiednie warunki, jednak jest to nie możliwe. Dlatego jeśli samorząd nie stworzy odpowiednich warunków, to może się okazać, że nie będzie możliwości świadczenia usług medycznych. Naczelnik dodała, że stawki płacone przez NFZ nie wystarczą na pokrycie inwestycji.

Naczelnik zauważyła, że samorządy mają możliwość zakupu sprzętu medycznego i przekazania go podmiotowi w dzierżawę.

 

Następnie  Przewodniczący Rady zgłosił wniosek następującej treści:

Podjąć przedsięwzięcia organizacyjne, planistyczne oraz finansowe związane z przystosowaniem obiektów służby zdrowia  , w których siedzibę mają podmioty medyczne, a będące własnością Gminy Rogoźno, do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10.11.2006 roku. Koncepcję w tej sprawie przedstawić do wiadomości Komisji  do końca maja br., a w odniesieniu do poradni chirurgicznej w jak najkrótszym terminie, by nie utracić tego podmiotu z rynku usług medycznych na terenie Gminy. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

 

Kolejny wniosek Przewodniczącego Rady o treści:

Przedstawić informację w zakresie traktowania podmiotów medycznych w odniesieniu do stawek czynszu.

Burmistrz zapytał czy stawki czynszu muszą być równe?

Przewodniczący Rady odpowiedział, ze jeśli będą sytuacje uzasadnione, to stawki nie ,muszą być równe. Jeśli Gminie zależeć będzie na ściągnięciu specjalisty, to gabinet może być oddany bez pobierania czynszu.

Dr R. Sygnezki zauważył, ze podmioty powinny mieć równe warunki umów.

 

Przewodniczący Rady zaproponował, by wniosek miał następującą treść: Przedstawić informację w zakresie traktowania podmiotów medycznych w odniesieniu do warunków umów w terminie do następnego posiedzenia Komisji.

 

Dyrektor ZAMK zauważył, ze umowy przygotowane zostały w sposób bardzo szczegółowy i wzbogacone o zapisy z Kodeksu Cywilnego.

Przyjęty został 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przeanalizowanie kwestii ogrzewania.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił, by dyrektor szpitala przedstawił wykaz, którzy specjaliści mogliby świadczyć usługi w Przychodni w Rogoźnie.

Dyrektor P. Kolasiński poinformował, że zdarzają się okresy, gdy punkty przyznane dla specjalistów w Obornikach nie są realizowane, i w takim przypadku świadczenia mogłyby być prowadzone w Rogoźnie.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy jest możliwość pozyskania każdego pacjenta w ramach kontraktu?

Naczelnik U. Bak poinformowała, że jeśli będzie gabinet lekarski spełniający wymogi, to jest duże prawdopodobieństwo, że specjalista będzie przyjmował w Rogoźnie.

Radny Zb. Nowak przeprosił uczestników Komisji za zachowanie Burmistrza w stosunku do jego osoby. Następnie poinformował, że w 2008 roku budżet Gminy był w bardzo dobrej sytuacji. Zwiększone zostały inwestycje, a dług ok. 15%, zmalał do 10%. Radny stwierdził, że można patrzeć optymistycznie w przyszłość, ze pewne rzeczy w służbie zdrowia można zrobić, gdyż Gminę stać na to. Rany Nowak dodał, ze Burmistrz nie do końca ma władzę, gdyż radni pod przywództwem p. Tomaszewskiej pewne tematy załatwiają, co zresztą widać.

 

Następnie ogłoszono 5 minutową przerwę.

 

W dalszej kolejności członkowie Komisji przystąpili do omówienia materiałów przygotowanych na najbliższą sesję.

W pierwszej kolejności omówiony został projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu  Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu. Głos zabrał przedstawiciel Stowarzyszenia W. Harasimowicz. Wyjaśnił, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (realizowany w latach 2009-2015), Stowarzyszenie aplikować będzie o fundusze unijne. Program jest jak gdyby iloczynem mieszkańców Gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia(działalność obejmuje 8 Gmin) i stawki 116 zł, co w sumie daję kwotę ok. 8.000.000 zł. Obecnie Stowarzyszenie jest na etapie końcowym tworzenia strategii oraz obliczania kosztów i ustalania kierunków wydatkowania. Pan Harasimowicz wyjaśnił, że Strategia realizowana będzie w 4 priorytetach:

- działalność pozarolnicza- maks. Dofinansowanie 100.000 zł,

- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw- 300.000zł,

- odnowa wsi- 500.000 zł,

- małe projekty- od 4.000-25.000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Departamentu Rozwoju Rolnictwa.

W. Harasimowicz wyjaśnił, ze odbywają się spotkania z rolnikami, sołtysami i oczekuje się od nich wyrażenia życzeń, na których realizację można otrzymać dofinansowanie. Poinformował, że priorytet 4 skierowany jest w głównej mierze na doposażenie i remont świetlic, jak również zakupów strojów i instrumentów. Program działa w oparciu o refundację i zwrot kosztów poniesionych następuje po ok. 2 miesiącach. Małe projekty finansowane są w 80%, natomiast 20 % musi stanowić wkład własny. Pan Harasimowicz poinformował, ze terminy są krótkie, gdyż nabór wniosków do Urzędu Marszałkowskiego upływa 12 lutego. W. Harasimowicz zauważył, ze wśród 8 Gmina, Rogoźna jest największą Gminą i najwięcej środków może otrzymać w kwocie ok. 2.000.000 zł. Pan Harasimowicz poinformował, ze jeśli pieniądze zostaną spożytkowane, to w roku 2011 może pojawić się kolejna szansa na pozyskanie funduszy zewnętrznych. Ponadto opierając się na doświadczeniu z realizacji poprzedniego Programu można domniemać, ze środków może zostać przyznanych więcej, gdyż nie wszystkie grupy dobrze działają. P. Harasimowicz zauważył, ze jest wiele potrzeb do zrealizowania, dlatego w pierwszej kolejności realizowane będą zadania określone przez samorządy, a w kolejnym etapie pozostałe zadania, gdyż Program trwa do roku 2015.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy Program trwa od roku 2007?

W. Harasimowicz wyjaśnił, ze lata 2007-2013 są to daty umowne, gdyż w Polsce realizacja Programów opóźniona jest o dwa lata.

Radna R. Tomaszewska wyraziła przerażenie krótkim terminem na przygotowanie wniosków.

Pan Harasimowicz wyjaśnił, ze wnioski przygotowywane będą ok. września, natomiast do  12 lutego  należy złożyć Strategię obejmującą 6 następnych lat.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy przez najbliższy miesiąc należy zdiagnozować jakie są potrzeby?

W. Harasimowicz potwierdził. Dodał, że należy sprecyzować czy potrzebny jest remont świetlicy wiejskiej lub np. zakup doposażenia. Podobna sytuacja ma miejsce z tworzeniem mikroprzedsiębiorstw. W. Harasimowicz zauważył, ze na podstawie zadań zbudowana zostanie strategia. Wyjaśnił, że nie jest prowadzony ranking, natomiast Strategia musi osiągnąć określony pułap, tak by wniosek został wzięty do oceny. W. Harasimowicz wyjaśnił, ze oprócz LEADER-a działają fundusze w Urzędzie Marszałkowskim, ale na podstawie rankingu. Zauważył, że w ramach LEADER-a, jeśli przyjmie się, ze zadanie jest do realizacji, to pewnym jest, że środki będą przyznane. Główną rolę w tym odgrywa Gmina oraz organizacja, w której utworzono Radę Decyzyjną, która z kolei będzie sprawdzać spójność wniosków ze Strategią powstałą na podstawie oczekiwań Gmin. W. Harasimowicz poinformował, że z efektywności wydawania pieniędzy rozliczany będzie Zarząd Stowarzyszenia, w związku z tym zależeć będzie, by wnioski były prawidłowo wypełnione. Rada będzie decydowała kto i jakiej kolejności będzie delegowany do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim. W. Harasimowicz dodał, że jeśli środki będą efektywnie wydane, to 15% otrzyma organizacja.

Przewodniczący Rady R. Szuberski  stwierdził, że korzystnym jest, by Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia, gdyż przyniesie to konkretne korzyści. Radny zapytał jaki będzie udział finansowy Gminy w tym Stowarzyszeniu?

W. Harasimowicz odpowiedział, że składka wyniesie 50 gr od mieszkańca

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy w związku z tym, ze Rogoźna jest największą Gminą spośród wszystkich członków, to czy może posiadać dwóch przedstawicieli?

W Harasimowicz wyjaśnił, że Gminy statutowo zabezpieczyły sobie, w składzie Rady decyzyjnej 1 przedstawiciela. Natomiast ustalono, by Rada składała się z 17 osób. Dlatego ustalono, że w Radzie będzie drugi przedstawiciel z terenu Gminy, przy czym osoba taka spełniać musi pewne warunki, zwłaszcza działanie przy projektach unijnych i mają wiedzę i doświadczenie. Dlatego też prosi się, by kandydaci mieli wiedzę na temat projektów. Ponadto w skład Rady wejdzie osoba z udokumentowaną znajomością języka europejskiego. Zgodnie z Programem co najmniej 50 % stanowić powinny osoby pochodzące ze środowiska społeczno-gospodarczego.

Przewodniczący Rady zapytał kto wybiera drugiego przedstawiciela?

W. Harasimowicz wyjaśnił, ze zgłoszona osoba nie musi zostać wybrana, gdyż musi spełniać w/w warunki.

Radna R. Tomaszewska zapytała w jaki sposób będzie wybierany drugi kandydat, skoro Rada wybiera jedną osobę?

W. Harasimowicz poinformował, ze dla Rady najważniejsza jest osoba, którą statutowo jest wybierana. Natomiast druga osoba wybierana będzie ze środowiska społeczno-gospodarczego, nikt z Urzędu, nikt z samorządu.

Wiceprzewodniczący J. Janus zapytał czy drugi kandydat może sam się zgłosić?

W. Harasimowicz odpowiedział, że taką osobę zgłasza organizacja pozarządowa.

Radna R. Tomaszewska zapytał kto dokona weryfikacji, jeśli zgłoszone zostaną 4 osoby?

W. Harasimowicz odpowiedział, ze weryfikacji dokona Stowarzyszenie.

Wiceprzewodniczący J. Janus zauważył, ze Stowarzyszenie nie będzie znało kandydatów z danej Gminy.

W. Harasimowicz poinformował, że wówczas wymagany będzie dokument, który będzie rekomendował daną osobę. Ponadto dla każdej osoby wypełniana będzie specjalna tabelka, by do Rady nie weszły osoby z przypadku. Dodała, ze Rada jest najważniejszym organem decydującym kto otrzymuje środki i w jakiej kolejności oraz ocenia zgodność wniosków ze Strategią.

Wiceprzewodniczący J. Janus zapytał jakie dane należy podać do 12 lutego, gdyż na spotkaniach Rad Sołeckich kwestie te nie zostały dokładnie omówione?

W. Harasimowicz wyjaśnił, ze w roku 2008 wystarczyło oświadczenie Burmistrza, że Strategie rozwoju  Gminy są spójne ze strategią Stowarzyszenia. Natomiast obecnie warunkiem otrzymania środków jest wejście w struktury Stowarzyszenia jako osoba prawna, na podstawie czego przyznane zostaną środki. W związku z powyższym należało zmienić Statut Stowarzyszenia. W. Harasimowicz dodał, że Stowarzyszenie działa od roku 2006.

Radna R. Tomaszewska zapytała co działo się od roku 2006, na czym polegało uczestnictwo Gminy i jakie korzyści  osiągnęła?

W. Harasimowicz wyjaśnił, ze projekt stworzony w roku 2006 opiewał na kwotę 750.000zł. Natomiast Gmina jako osoba prawna nie była członkiem, a Stowarzyszenie zostało założone przez przedstawicieli- osoby prywatne z Gminy.

Radna R. Tomaszewska zapytała na czym polegała działalność osób będących członkami Stowarzyszenia, jakie korzyści przyniosło to Gminy? Radna wyjaśniła, że słyszało się, iż przedstawiciele Gminy jeżdżą do Finlandii, Włoch czy Hiszpanii. Natomiast taka informacja oficjalnie nie została przekazana, ze Gmina jest w jakimś Stowarzyszeniu.

Przewodniczący Rady zauważył, ze ktoś musiał upoważnić osoby do reprezentowania Gminy.

Burmistrz zauważył, że w skład Stowarzyszenia wchodziły osoby prywatne

W. Harasimowicz  zauważył, że między programami  z lat 2006-2008 oraz 2009-2013 są pewne różnice. Zdobycie środków w poprzednik rozdaniu wiązało się z napisaniem Strategii, wypełnieniem wniosków, napisaniem planu rzeczowo-finansowego oraz rozdysponowanie przyznanej kwoty. W. Harasimowicz poinformował, że wymyślił 5 wyjazdów zagranicznych, które finansowane były z kwoty środków zewnętrznych- 750.000 zł. Wyjazdy polegały na  wymianie doświadczeń z przedstawicielami Lokalnych grup Działania w krajach Europy. W. Harasimowicz dodał, ze pieniądze wydatkowane w pierwszym rozdaniu zostały dobrze spożytkowane.

Radna L. Kolanowska zapytała dlaczego dopiero teraz Gmina otrzymała propozycję wejścia do Stowarzyszenia?

W. Harasimowicz poinformował, że ustawa, która weszła w życie w marcu 2008 roku nałożyła, że w skład wchodzić mogą Gminy jako osoby prawne, co wcześniej nie obowiązywało. W wyniku tego Stowarzyszenie musi zmienić Statut. Ponadto środki przyznawane w rozdaniu 2009-2013 przyznawane sa przeliczeniu na mieszkańców Gminy.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że w ramach Stowarzyszenia odbyły się dwa pokazy potraw regionalnych, jednak działania Stowarzyszenia nie były rozgłoszone i nikt z mieszkańców nie wiedział nić o działalność organizacji.

W. Harasimowicz zauważył, że Gale Potraw były nagłośniane, cieszyły się zainteresowaniem i będą nadal kontynuowane.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy przeciętny mieszkaniec miał okazję uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych, by zapoznać się z działalnością innych organizacji?

W. Harasimowicz wyjaśnił, ze w wyjazdach uczestniczyli tylko członkowie Stowarzyszenia. Natomiast przyznawano pulę nagród dla zwycięzców, ale osoby te musiały wejść w skład Stowarzyszenia.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał czy we wniosku, który ma być złożony do 12 lutego, podać należy ilość świetlic i zakres prac jakie mają być wykonane, gdyż sprawy te na spotkaniach wiejskich nie zostały omówione.

Burmistrz zauważył, że na spotkaniach mówiło się o zakresie, wymieniając modernizację i doposażenie.

W. Harasimowicz wyjaśnił, że na tym etapie wypełniane są specjalne karty, określające kto zwraca się z wnioskiem, jaka jest nazwa zadania oraz szacowany koszt, który w przypadku małych projektów wynosi do 25.000 zł. Ten sposób postępowania określi ile świetlic ma być wyremontowanych, a ile np. doposażonych.

Burmistrz zauważył, że beneficjentem będzie Gmina. Natomiast na etapie przygotowania wniosków odbędą się spotkania z Radami Sołeckimi, na którym ustalone zostanie co, będzie wykonywane i ujęte do realizacji we wniosku.

Radna W. Wiśniewska zapytała czy jest taka możliwość, że Gmina przystąpi do Stowarzyszenia, a nie uzyska żadnych pieniędzy?

W. Harasimowicz poinformował, że nie m takiej opcji, gdyż przewiduje tylko sukces. Dodał, że może być taka sytuacja, ze jeden beneficjent może realizować 4 zadania.

Radna A. Pasternak zapytała jak będzie wyglądała praktyczna realizacja tego projektu i czy osoba prywatna może złożyć wniosek?

W. Harasimowicz odpowiedział, że wytyczne dokładnie określają kto może złożyć wniosek.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował zorganizowanie w tym temacie spotkania instruktażowo-szkoleniowego.

W. Harasimowicz wyjaśnił, że pisanie wniosków będzie miało miejsce w miesiącu wrześniu. Natomiast na chwilę obecną potrzebne są następujące decyzje/: czy Gmina przystępuje do Stowarzyszenia, wybranie delegata do Rady oraz określenie zadań do realizacji.

Burmistrz dodał, że do Programu zgłoszone zostaną wszystkie świetlice wiejskie.

W. Harasimowicz dodał, że jest minimum limitu na priorytetach, które wynosi 10%. Taki minimalny limit musi być na trzech zadaniach, natomiast pozostałe środki mogą zostać przyznane na 4  priorytet.

Radna W. Wiśniewska zapytała czy można zaplanować kwotę 2.000.000 zł tylko na remont świetlic?

W. Harasimowicz wyjaśnił,  że minimum-10% musi zostać przyznane na 3 priorytety, a 70% można przeznaczyć na remont świetlic. Dodał, że w późniejszym czasie będzie możliwość przesuwania tych środków.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał kto napisze, jakie zadania mają być realizowane w pozostałych priorytetach, oprócz remontu świetlic?

Burmistrz poinformował, ze zostanie to przygotowane w przyszłym tygodniu.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy radni będą poinformowani jakie dokumenty i zadania wysłała mina do przygotowania Strategii?

W. Harasimowicz poinformował, że strategia zostanie umieszczona na stornie internetowej.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał jaki należy mieć wkład własny?

W. Harasimowicz odpowiedział, że przy małych projektach jest 20%, ale 10% może stanowić praca własna. Natomiast przy mikroprzedsiębiorstwach jest to 50%.

 

Wiceprzewodniczący H. Janus zgłosił wniosek o treści: Przekazanie radnym do wiadomości kopii Strategii zgłoszonej do Urzędu Marszałkowskiego przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, by zorganizowane zostało szkolenie dla podmiotów w zakresie składania wniosków.

W. Harasimowicz poinformował, że jest to możliwe.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do omówienia projektu uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym- projekt przedstawił Burmistrz. Przewodniczący Komisji zapytał czy są to wszystkie działki na ul. Szerokiej?

Burmistrz odpowiedział, że nie są to wszystkie działki.

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami- ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.) przedstawił Burmistrz.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że kwota 50.000 zł, jest z jednej strony zasadna. Zapytał czy zwłoka w postaci 1 miesiąca powodowałaby niesprawność pracy?

Burmistrz zauważył, że każda działka 1000 m², kosztuje ponad 30.000 zł i procedury związane z jeje sprzedażą się przedłużają, gdyż wymagana jest zgoda Rady.

 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna przedstawił Przewodniczący Rady. Uwag nie było.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że wątpliwości budzą usługi medyczne po godz. 18.00. W związku z powyższym zwrócił się do członków Komisji , by opracowana została informacja na temat usług świadczonych po godz. 18.00 oraz w dni świąteczne, jak również należy ująć informacje dotyczące usług medycznych w godz. 8.00-18.00.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że w godz. 18.00-8.00usługi świadczy lekarz dyżurny w ramach POZ, obecnie kontrakt na te usługi wygrał p. Obst.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował przygotowanie ulotek dla pacjentów, które informowałyby o świadczonych usługach medycznych na terenie Gminy.

Następnie Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek, by podjąć działania mające na celu wykorzystanie obiektu i sprzętu znajdującego się na ul. W. Poznańskiej.

Przewodniczący Rady poinformował, że załatwienie tego tematu zadeklarował radny Nowak.

Następnie Przewodniczący Komisji zaproponował, by Burmistrz rozważył możliwości zlikwidowania garaży  na terenie Przychodni Zdrowia.

Radny M. Kuszak zaproponował, by teren ten został zagospodarowany na parking. Zwłaszcza, że  na ten cel można by wykorzystać trelinkę.

Burmistrz zauważył, że na takie zadanie musi być projekt oraz pieniądze zabezpieczone w budżecie.

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że na stworzenie parkingu poprzez utwardzenie miejsc, gdzie obecnie parkowane są samochody nie byłby potrzebny projekt.

Radny M. Kuszak zaproponował, by prace wykonali pracownicy publiczni.

Burmistrz stwierdził, że pracownicy w ramach robót publicznych, nie sprawdziliby się w takim zadaniu.

 

Wniosek Komisji o treści: Rozważyć możliwość rozbiórki  garaży na terenie Ośrodka Zdrowia ( Ul. II Armii Wojska Polskiego  4) i zagospodarowania tego obszaru na miejsca parkingowe.

Przyjęty został jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Wniosek Komisji obligujący członków do przygotowania ulotki informacyjnej na temat usług medycznych na terenie Gminy  dla pacjentów przyjęty został jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Radna L. Kolanowska zapytała czy prawdą jest, iż piaskarka nie jeździ po drogach, które nie są pokryte asfaltem.

Burmistrz poinformował, że jest to nieprawda, a  droga, o której mówi radna została posypana.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zgłosił wniosek następującej treści: Wnioskuje się o przyznanie p. Beacie Ryga nagrody pieniężnej za bardzo dobre wypełnianie swoich obowiązków pracowniczych na stanowisku podinspektora w biurze Rady Miejskiej

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.00.

 Protokół  sporządziła Beata Ryga

 

Rogoźno, dnia 16 lutego 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf