Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: PROTOKÓŁ nr LVIII/2018 z LVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 12 marca 2018 r. o godz. 7.00 w Sali Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr LVIII/2018

z LVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 12 marca 2018 r. o godz. 7.00

 

z LVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w 12 marca 2018. o godz. 7.00 w Sali Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryka Janusa.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik przystąpiono do realizacji porządku obrad.  Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady M. Kutkę.

 

II Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie:
  1. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3 Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie:

uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021.

Pan burmistrz Roman Szuberski wyjaśnił pokrótce potrzebę podjęcia powyższej uchwały zmieniającymi się przepisami, które weszły w życie późno. Pan prezes Witold Goszczyński omówił przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne na najbliższe lata:

Planowany harmonogram
Lp.
Nazwa zadania
2018
2019
2020
2021
1.
Modernizacja SUW Rogoźno
X
X
 
 
2.
Przebudowa: SUW Słomowo, Gościejewo, wodociąg Tarnowo, Oś Parkowo, kanalizacji sanitarnej Parkowo
X
X
 
 
3.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogoźno, ul. Leśna, ul. Olchowa, ul. Poprzeczna
X
 
 
 
4.
Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych w Jaraczu „Dolina Wełny”
X
 
 
 
5.
Odpłatne przejęcia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
 
 
 
X
6.
Budowa sieci kanalizacyjnej Józefinowo
X
 
 
 
7.
Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Szerokiej, Południowej, Bocznej, Skrajnej, Łamanej, Wschodniej
X
 
 
 
8.
Budowa sieci wodociągowej od SUW Rogoźno do miasta (drugie zasilanie) - projekt
 
 
 
X
9.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz ze studnią podciśnieniową Rogoźno, ul. Paderewskiego
 
 
X
X
10.
Budowa sieci kanalizacyjnej Rogoźno, ul. Prusa
X
X
 
 
11.
Rozbudowa sieci wodociągowej w Parkowie do działki 100/1
X
 
 
 
12.
Budowa sieci wodociągowej Jaracz – Parkowo (łącznik sieci SUW Słomowo – SUW Rogoźno) - projekt
 
 
 
X
13.
Budowa sieci kanalizacyjnej – Jaracz, Parkowo, Garbatka - projekt
 
 
 
X
14.
Budowa sieci kanalizacyjnej Cieśle – Rogoźno -projekt
 
 
 
X

Po powyższym przedstawieniu informacji pan prezes powiedział, że dokumenty do „Wód Polskich” muszą zostać złożone do końca dnia (czyli 12.03.2018) celem ustalenia taryf na okres trzech lat. Pani radna Longina Kolanowska zapytała pana prezesa, czy jest projekt na ul. Prusa? Pan prezes Goszczyński odpowiedział, że projekt jest zlecony a jego realizacja zostanie przyspieszona. Pan przewodniczący Henryk Janus zadał pytanie w spr, przejmowania urządzeń wodociągowych – kanalizacyjnych, jak to wygląda, czy ktoś kto sobie takie urządzenie wybuduje to zwraca się o zapłatę do spółki wodociągowej, czy najpierw musi być to poprzedzone zawarciem umowy, wyceną itp.? Pan prezes powiedział, że zgodnie z ustawą taki obowiązek odpłatnego przejęcia jest po stronie właścicieli, czyli albo gminy albo przedsiębiorstwa, jednak podstawą jest zawarta umowa na odpłatne przejęcie. Pan Janus dopytał w jakim czasie następuje przejęcie tych urządzeń? Pan burmistrz wyjaśnił, że wszystko zależy od umowy jak jest sporządzona, natomiast pan prezes dodał, że przepisy tego nie określają w jakim czasie inwestor ma te urządzenia przekazywać. Pan prezes Goszczyński uzupełnił, że spółka chce doprowadzić do tego, że najpierw będzie kosztorysowanie, następnie podpisywana będzie umowa z potencjalnym odbiorcą, a na końcu wykonanie. Pan radny Sebastian Kupidura zapytał, czy wodociąg na ulicy Chopina ma już podpisana umowę? tj inwestycja Bergamo? Pan Witold Goszczyński odpowiedział, że wodociąg jest podpisany – a firma Bergamo wystąpiła o bezpłatne przejęcie, jednak spółka Aquabellis nie akceptuje kwoty, która została zaproponowana. Pan radny Hubert Kuszak poprosił prezesa o ustosunkowanie się do kwestii złego stanu wodociągu na ul. Lipowej i zapytał, czy nie powinien on być szybciej zmodernizowany niż dopiero w roku 2021? Pan prezes odpowiedział, że jest to bardzo kosztowna inwestycja i dodał, że można to przesunąć o dwa lata czyli na rok 2019 jednak ta inwestycja nie zostanie zrealizowana. Prezes dodał, że ma nadzieję że do 2020 roku zostaną umożliwione nabory na dofinansowanie tego rodzaju inwestycji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 12 obecnych.

 

Ad. 4 Wolne głosy i wnioski.

 • Pan radny Adam Nadolny zgłosił nieprzejezdność drogi Brzozowej.
 • Pani Ewa Wysocka zgłosiła naprawę drogi do państwa Sikorskich i do pani sołtys Wysockiej.
 • Pan Paweł Wojciechowski zgłosił zły stan drogi Słonecznej i Leśnej.
 • Pan Maciej Kutka zgłosił ulicę Różaną.

Pan Paweł Andrzejczak powiedział, że takich dróg na „już” to są 23 odcinki, a na Rogoźno są tylko dwie równiarki z czego jedna jest na sołectwach druga na mieście, które maja swoją określona wydajność, jednak pogoda musi ulec poprawie bo na głębokości 0,8 m jest zamróz. Żeby ruszyć z pracami pogoda musi być na plusie kilka dni.

 

Ad. 5 Zakończenie.

Posiedzenie sesji zakończył przewodniczący pan Henryk Janus trzykrotnym uderzeniem laski o godz. 8:15, protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf