Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XVII/143/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej

Uchwała Nr XVII/143/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 września  2019 r.

 

w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze. zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. Drodze wewnętrznej w miejscowości Międzylesie, obręb ewidencyjny Studzieniec usytuowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 167, 437  nadaje się nazwę „ul. Skowronkowa”. Działki o numerach 167, 437  stanowią własność Gminy Rogoźno.
  2. Usytuowanie drogi w terenie określa załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 


 

UZASADNIENIE

Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2068 ze zm). Na terenach do niej przyległych planowane jest budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Nadanie nazwy ulicy umożliwi ustalenie numerów porządkowych dla nieruchomości przy nich położonych.

 

 
Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały XVII.143.2019 RM.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-10-02 11:45:00)
rozmiar pliku: 291.9Kb

drukuj pobierz pdf