Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXIV/234/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie rozwiązań przyjętych w „Opracowaniu projektowym dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik”

Uchwała Nr XXIV/234/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

 

w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie rozwiązań przyjętych w „Opracowaniu projektowym dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik” – Etap II Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ)

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (ogłosz. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 2094), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Rogoźnie wyraża stanowisko, że opiniuje pozytywnie z następującymi uwagami, w celu zachowania istniejących budynków:

-    przesunięcie przebiegu projektowanej drogi S11 w kilometrażu od 0+000 do 0+400 w kierunku zachodnim (tj. bliżej skrzyżowania drogi powiatowej nr 2038P z drogą DK11),

-    zmiana przebiegu projektowanej drogi klasy L w ten sposób, aby na odcinku od projektowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 2038P do kilometraża ca 0+400 tej drogi przesunąć ją w kierunku wschodnim, aby przebiegała ona w śladzie drogi gruntowej (działka nr ew. 39 obręb Parkowo),

rozwiązania przyjęte w „Opracowaniu projektowym dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik” – Etap II Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), w części dotyczącej gminy Rogoźno.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uzasadnienie

doUchwały Nr XXIV/234/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

 

Zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (ogłosz. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 2094) Rada Miejska w Rogoźnie może podejmować oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie.

Niniejsza uchwała dotyczy zaopiniowania rozwiązań przyjętych w „Opracowaniu projektowym dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik” – Etap II Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ).

Jest to sprawa niezwykle istotna dla całej gminy Rogoźno, a zwłaszcza – dla planowanego odcinka drogi S11 Oborniki-Poznań – mieszkańców Parkowa i Jaracza.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

drukuj pobierz pdf