Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr II/23/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 listopada 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 944; poz. 1000; poz.1349; poz. 1432), art. 5 ust.1 i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1445; poz. 1693; poz.1722; poz. 1669) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1. budynki lub ich części, budowle i grunty o charakterze ogólnodostępnym zajmowane na cele kulturalne z wyłączeniem budynków lub ich części oraz budowli i gruntów związanych z działalnością gospodarczą
  2. budynki lub ich części, budowle i grunty o charakterze ogólnodostępnym zajęte na cele kultury fizycznej i sportu z wyłączeniem budynków lub ich części oraz budowli i gruntów związanych z działalnością gospodarczą
  3. budynki lub ich części, budowle i grunty służące działalności związanej z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem budynków lub ich części oraz budowli i gruntów związanych z działalnością gospodarczą
  4. budynki lub ich części, budowle i grunty zajmowane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z wyłączeniem budynków lub ich części oraz budowli i gruntów związanych z działalnością gospodarczą
  5. budynki lub ich części, budowle i grunty zajmowane na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego na wodach z wyłączeniem budynków lub ich części oraz budowli i gruntów związanych z działalnością gospodarczą

 

§ 2. Traci moc  uchwała NR XLIX/390/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

Uzasadnienie

 

Uchwała wprowadza nowe zwolnienia dla budynków lub ich części, budowli i gruntów zajmowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu ratownictwa wodnego. Ponadto uchwała ma na celu doprecyzowanie istniejących zwolnień wprowadzonych uchwałą NR XLIX/390/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

drukuj pobierz pdf