Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXI/600/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

Uchwała Nr LXI/600/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się Radę Miejską w Rogoźnie za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości, wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA i postanawia przekazać przedmiotową petycję Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Zdrowia, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie, którego upoważnia się do:

  1. przekazania petycji według właściwości,
  2. przesłania uchwały wraz z uzasadnieniem wnoszącemu petycję – jako zawiadomienie o przekazaniu petycji.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

 

W dniu 21 grudnia 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wpłynął e-mail – petycja kierowana do rad gmin w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości, wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA. Ww. wiadomość została uzupełniona e-mailami z dnia: 22 grudnia 2021 r., 28 grudnia 2021 r., 29 grudnia 2021 r. i 12 stycznia 2022 r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rogoźnie na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2022 r., po zapoznaniu się z treścią e-maili oraz w świetle obowiązujących uregulowań prawnych, rekomenduje Radzie Miejskiej w Rogoźnie, że treść petycji wykracza poza zakres kompetencji rady gminy i zasadnym jest przekazanie petycji Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Zdrowia jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

Analiza treści petycji wskazuje, iż Rada Miejska w Rogoźnie, jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, nie jest organem właściwym do rozpoznania powyżej petycji, ponieważ sprawy poruszane w petycji uregulowane są m.in. w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 z późn. zm.).

Rozpatrując przedmiotową petycję Rada Miejska w Rogoźnie uznała stanowisko Komisji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji postanowiła o przekazaniu petycji Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Zdrowia.

 

drukuj pobierz pdf