Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

UCHWAŁA NR III/33/2018

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2018.994 t.j. ze zmianami) oraz art. 7 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U.2018.2016)  Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Postanawia się zawrzeć porozumienie międzygminne w zakresie powierzenia Gminie Oborniki przez Gminę Rogoźno zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej pomiędzy miastem Oborniki i miastem Rogoźno.
  2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Porozumienie o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Wielkopolskiego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 


 

UZASADNIENIE

 

Obowiązek zawarcia porozumienia międzygminnego wynika z Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, która zdefiniowała gminne przewozy pasażerskie – jako przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

W związku z podjęciem decyzji przez Gminę Rogoźno o kontynuacji funkcjonowania i dalszym finansowaniu połączenia autobusowego Rogoźno-Oborniki, w ramach gminnych przewozów pasażerskich Gminy Oborniki, podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu realizacji ww. połączenia.

 

 

drukuj pobierz pdf