Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LVI/525/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 483/7 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym

UCHWAŁA NR LVI/525/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 października 2021 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 483/7 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2.pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2021 poz.1372) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899) w związku z § 4 pkt 2 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urzęd.Woj. Wlkp., poz.3114 z późn. zm. z dnia 02.05.2016 r.) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno.

 

 

Rada Miejska uchwala , co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki nr 483/7 o pow. 79 m2,położonej w Rogoźnie na okres 10 lat.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁA NR LVI /525/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 października 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 483/7 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym.

.

 

 

Zgodnie z art.18 ust.2.pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899) ustawodawca nałożył obowiązek podjęcia uchwały Rady w przypadku, gdy umowa dzierżawy zawarta jest na czas dłuższy niż 3 lata, strona zawiera umowę, której przedmiotem dzierżawy jest grunt pod ogródek przydomowy.

 

 

W nawiązaniu do powyższego podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf