Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XVII/264/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej

 

Uchwała Nr XVII/264/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 lutego 2020r.

 

w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Drodze wewnętrznej w miejscowości Rogoźno, obręb ewidencyjny usytuowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 1818/1, 1818/2 nadaje się nazwę „ul. Stanisława Wilhelma Kolanusa”. Działki o numerach 1818/1, 1818/2 stanowią własność Gminy Rogoźno.

 

  1. Szczegółowe usytuowanie skweru wskazano w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 DO UCHWAŁY NR XVII/264/2020

 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 lutego 2020 r.

 

w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej

 

Uzasadnieniem dla podjęcia niniejszej uchwały jest treść wniosku skierowanego do Rady Miejskiej. Wskazana w treści uchwały ulica Stanisława Wilhelma Kolanusa położona jest w obrębie geodezyjnym Rogoźno na działkach o nr ewidencyjnych 1818/1, 1818/2 będących własnością Gminy Rogoźno. Nadanie nazwy ulicy nie spowoduje zmian w bazie adresowej.

Stanisław Wilhelm Kolanus w 1914 roku został powołany do wojska niemieckiego, następnie podczas I Wojny Światowej trafił do niewoli rosyjskiej i został zesłany na Sybir. W 1918 roku ucieka z Syberii, a następnie zostaje wcielony do Armii Hallera. W 1919 roku wraca do Polski w randze majora Wojska Polskiego, a od 1921 roku uczestniczył we wszystkich bitwach Armii jako oficer. Od 1925 roku mieszkaniec Rogoźna oraz weterynarz, przy ul. Mała Poznańska.

1 września 1939 roku Kolanus udaje się do Poznania, aby zaciągnąć się w szeregi Wojska Polskiego i walczyć z Niemcami. Ze względu na wiek spotyka się z odmową i wraca do Rogoźna. Kolanusa spotkała tragiczna śmierć z rąk Niemców. Zawiązano mu pętle na szyi, którą przymocowano do samochodu osobowego, a następnie ciągnięto go kilkakrotnie objeżdżając Nowy Rynek. Zwłoki Kolanusa zostały odkopane i zidentyfikowane w październiku 1939 roku. W chwili obecnej znajdują się we wspólnej mogile osób pomordowanych we wrześniu 1939 roku.

Wskazane miejsce powinno nosić nazwę Stanisława Wilhelma Kolanusa, gdyż znajduje się ono zaledwie kilka budynków od jego miejsca zamieszkania, ale także miejsca śmierci. Z całą pewnością tak tragiczna śmierć mieszkańca, który pełnił bardzo ważne funkcje nie powinna zostać zapomniana, a jego osoba zasługuje na należne upamiętnienie.

 

 

 
Dokumenty do pobrania:
Załącznik do uchwały 264
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-05-25 12:28:44)
rozmiar pliku: 178.3Kb

drukuj pobierz pdf