Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie XIV Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 26 października 2011 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XIV Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 26 października 2011 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Stan rolnictwa w naszej Gminie.

a) wystąpienie przedstawiciela gminy,

b) wystąpienia gości,

c) dyskusja.

6.       Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych w naszej Gminie.

a) wystąpienia przedstawicieli gminy i powiatu,

b) wystąpienia gości,

c) dyskusja.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015,

b) wskazania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

e) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno,

f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla SP ZOZ w Obornikach,

g) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.,

h) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2012,

i) określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2012,

j) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

k) poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

l) ustalenia stawek opłaty targowej, poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

ł) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011 – 2025,

m) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych.

13.    Wolne wnioski i informacje.

14.    Zakończenie.

 

 

drukuj pobierz pdf